لاغری با نازوب

لاغری با نازوب

خدا

راهنمای اقامت

عکس نوشته های خصوصیات شهریور ماهی

عکس نوشته های خصوصیات شهریور ماهی

عکس نوشته های خصوصیات شهریور ماهی

 

 

از همان روزی کـه پای تـو بــه ایـن دنیا رســـید
غصه هایم یک بـه یک از قلب و جانم پـر کشید
روز میلاد تـو دنیا یـک صدا خنــدیده بود
آسمان در مـقدمت باران گل باریده بود
تولدت مبارک

 

وب سایت نازوب تولد دوستان شهریور ماهی را تبریک می گوید با عکس نوشته هایی

 

از خصوصیات و ویژگی های متولدین این ماه آشنا شوید.

 

عکس نوشته های خصوصیات شهریور ماهی

 

دوست شهریوری یعنی امنیت

 

 عکس نوشته های خصوصیات شهریور ماهیعکس نوشته های خصوصیات شهریور ماهی

 

خوشبختی یعنی

عشقت متولد شهریور باشه

 

 

عکس نوشته های خصوصیات شهریور ماهیعکس نوشته های خصوصیات شهریور ماهیعکس نوشته های خصوصیات شهریور ماهی

 

شهریوریا

اصلا انگار ژلوفنن!!

 

عکس نوشته های خصوصیات شهریور ماهیعکس نوشته های خصوصیات شهریور ماهی

 

 

شهریوری یعنی

یه قلب پر درد

یه لب پر از خنده !!

 

 

عکس نوشته های خصوصیات شهریور ماهی

عکس نوشته های خصوصیات شهریور ماهی

 

منبع: نازوب – www.nazweb.ir


برچسبها:

بیوگرافی هنرمندان