خدا

اس ام اس تبریک روز پزشک

اس ام اس تبریک روز پزشک

اس ام اس تبریک روز پزشک

 

نازوب، اولین روز شهریور ماه زاد روز حکیم بو علی سینا و روز پزشک بر تمامی پزشکان فداکار و مهربان

 

مبارک باد

 

 

 

یکم شهریور ، زاد روز حکیم بوعلی سینا و روز پزشک

بر تمامی پزشکان دلسوز و زحمتکش مبارک باد

.

 

اس ام اس تبریک روز پزشک

 

.

حضورتان اشارتی ست پیامبرانه

شاید دردمندی به دستان شما دخیل بسته باشد

روزتان مبارک…دستانتان شفا بخش

.

 

اس ام اس تبریک روز پزشک

.

روز پزشک بر شما مبارک

امیدوارم هیچ وقت روی هیچ دکتری رو نبینید !

.

 

 

 

اس ام اس تبریک روز پزشک

 

 

.

آهای پزشکها باشمایم

برای کسی که میگوید صداش گرفته ٬ سرش سنگیه ٬

و آب ریزش بینی دارد ٬ هی نسخه نپیچید !

شاید بغضی در گلویش ترکیده باشد . . .

.

 

 

اس ام اس تبریک روز پزشک

 

.

اگر پزشک هستی دیگر متعلق به خودت نیستی

اگر متعلق به خودت هستی دیگر پزشک نیستی

(شادروران دکتر قریب)

روز پزشک مبارک

.

 

 

اس ام اس تبریک روز پزشک

 

.

امروز روز پزشک نیست ، روز تبلیغات شماست

زیرا ما وخانواده هایمان ، افسرده و دل مرده ایم !

.

 

 

اس ام اس تبریک روز پزشک

 

.

“مادامی که تلخی زندگی دیگران را شیرین می کنی بدان که زندگی می کنی “

روز پزشک بر تمام پزشکان و دانشجویان پزشکی که قدم در این راه گذاشته اند مبارک باد

.

 

 

اس ام اس تبریک روز پزشک

 

.

پزشک، سزاوار تکریم و قدر است که بسی گرانقدر است

با افتخار ، ارزش علمی و انسانی اش را پاس می داریم

«روز پزشک» مبارک . . .

.

 

 

اس ام اس تبریک روز پزشک

 

.

روز پزشک، روز قدردانی از مدد این دستان مهربان و دوستدار سلامت جامعه گرامی باد . . .

.

 

 

اس ام اس تبریک روز پزشک

 

.

پزشک گاهی بیماران را درمان میکند، اغلب آن را تسکین میدهد

اما همیشه باید به بیماران آرامش بخشد . . .

ای آرامشبخشان روح و جان و تن روزتان گرامی باد

 

چو بیمار از شفا سرمست گردد طبیب از فرط شادی مست گردد

خدا شفی و این خود افتخاری است که دستی با خدا همدست گردد . . .

.

 

 

اس ام اس تبریک روز پزشک

 

.

دستهایی که شفا می دهند مقدس تر از لبهایی هستند که دعا می خوانند . . .

روز پزشک مبارکباد

.

 

 

اس ام اس تبریک روز پزشک

 

.

ما به نجات زخمیان شب میاییم / داغیم لیکن به شفای تب می آییم . . .

روز پزشک بر همکاران گرامی مبارک باد

.

 

 

اس ام اس تبریک روز پزشک

 

.

«پزشک» با شوق و رنج می آموزد تا رنج انسان را به شوق و آرامش برساند

روز پزشک مبارک

.

 

 

اس ام اس تبریک روز پزشک

 

.

«پزشک» سزاوار تکریم و قدر است که بسی گرانقدر است

با افتخار ، ارزش علمی و انسانی اش را پاس می داریم

«روز پزشک» مبارک

.

 

 

اس ام اس تبریک روز پزشک

 

.

فلک زدستانت ای پزشک کین موحبت زعالم بالا رسیده است . . .

روز پزشک مبارک

.

 

 

اس ام اس تبریک روز پزشک

 

.

تا همتت ای پزشک باقیست دستان تو نعمتی الهیست

روز پزشک مبارک

.

 

 

اس ام اس تبریک روز پزشک

 

.

گر طبیانه بیایی به سر بالینم به دو عالم ندهم لذت بیماری را

روز پزشک مبارک

.

 

 

اس ام اس تبریک روز پزشک

 

.

آدمهای بزرگ زود از یاد نمی روند و به انتها نمی رسند

روز پزشک مبارک

 

 

منبع: نازوب – www.nazweb.ir


برچسبها:

جدیدترین مطالب

دیگر مطالب امروز
بیوگرافی هنرمندان