اس ام اس و جملات تبریک عید غدیر خم

اس ام اس و جملات تبریک عید غدیر خم

اس ام اس و جملات تبریک عید غدیر خم

 

ناز وب، فرا رسیدن عید کمال دین، سالرزو اتمام نعمت و هنگامه اعلان وصایت و ولایت امیر المومنین

علی علیه السلام را به شما کاربران عزیز تبریک می گوییم. عید غدیر خم مبارک

 

 

 

عید کمال دین . سالروز اتمام نعمت و هنگامه اعلان وصایت و ولایت
امیر المومنین علیه السلام
بر شیعیان و پیروان ولایت خجسته باد
.

 

 

 

اس ام اس و جملات تبریک عید غدیر خم

 

.
خورشید چراغکی ز رخسار علیست / مه نقطه کوچکی ز پرگار علیست
هرکس که فرستد به محمد صلوات / همسایه دیوار به دیوار علیست
عید غدیر مبارک
.

 

 

 

اس ام اس و جملات تبریک عید غدیر خم

 

.
روز عید غدیر خم از شریف ترین اعیاد امت من است . . .
پیامبر اکرم(ص)
.

 

 

 

اس ام اس و جملات تبریک عید غدیر خم

 

.
نازد به خودش خدا که حیدر دارد / دریای فضائلی مطهر دارد
همتای علی نخواهد آمد والله / صد بار اگر کعبه ترک بردارد
عید غدیر خم مبارک باد

 

 

 

اس ام اس و جملات تبریک عید غدیر خم

 

 

خدایا به حق شاه مردان / مرا محتاج نامردان مگردان
فرا رسیدن عید غدیرخم بر عاشقان آن حضرت مبارک . . .
.

 

 

 

اس ام اس و جملات تبریک عید غدیر خم

 

.
دلا امشب به می باید وضو کرد / و هر ناممکنی را آرزو کرد . . .
عید بر شما مبارک
.

 

 

 

اس ام اس و جملات تبریک عید غدیر خم

 

.
علی در عرش بالا بی نظیر است / علی بر عالم و آدم امیر است
به عشق نام مولایم نوشتم / چه عیدی بهتر از عید غدیر است . . . ؟
.

 

 

 

اس ام اس و جملات تبریک عید غدیر خم

 

.
آنان که علی خدای خود پندارند / کفرش به کنار عجب خدایی دارند . . .
.

 

 

 

اس ام اس و جملات تبریک عید غدیر خم

 

.
چون نامه ی اعمال مرا پیچیدند / بردند به میزان عمل سنجیدند
بیش از همه کس گناه ما بود ولی / آن را به محبت علی بخشیدند . . .
عیدتان مبارک
.

 

 

 

اس ام اس و جملات تبریک عید غدیر خم

 

.
تمام لذت عمرم در این است / که مولایم امیرالمومنین است . . .
عید شما مبارک
.

 

 

 

اس ام اس و جملات تبریک عید غدیر خم

 

.
نه فقط بنده به ذات ازلی می نازد / ناشر حکم ولایت به ولی می نازد
گر بنازد به علی شیعه ندارد عجبی / عجب اینجاست خدا هم به علی می نازد . . .
.

 

 

 

اس ام اس و جملات تبریک عید غدیر خم

 

.
هان! ای مردمان! علی را برتر بدانید، که او برترین انسان از زن و مرد بعد از من است.
هرکه با او بستیزد و بر ولایتش گردن ننهد نفرین و خشم من بر او باد. (خطبه ی غدیریه)
.

 

 

 

اس ام اس و جملات تبریک عید غدیر خم

 

.
قرآن به جز از وصف علی آیه ندارد / ایمان به جز از حب علی پایه ندارد
گفتم بروم سایه لطفش بنشینم / گفتا که علی نور بود سایه ندارد
عید غدیر مبارک
.

 

 

 

اس ام اس و جملات تبریک عید غدیر خم

 

.
شبی در محفلی ذکر علی بود / شنیدم عارفی فرزانه فرمود
اگر آتش به زیر پوست داری / نسوزی گر علی را دوست داری
.

 

 

 

اس ام اس و جملات تبریک عید غدیر خم

 

.
خورشید شکفته در غدیر است علی / باران بهار در کویر است علی
بر مسند عاشقی شهی بی همتاست / بر ملک محمدی امیر است علی . . .
.

 

 

 

اس ام اس و جملات تبریک عید غدیر خم

 

.
مدح علی و آل علی بر زبان ماست / گویا زبان برای همین در دهان ماست . . .
.

 

 

 

اس ام اس و جملات تبریک عید غدیر خم

 

.
روز مـحشر پـرسیـد ز مـن رب جلی / گفت تو غـرق گنـاهی؟ گفتمش یـا رب بلی
گفت پس آتش نمیـگیرد چـرا جـسم و تنـت / گفتمش چون حک نمودم روی قلبم یا علی
.

 

 

 

اس ام اس و جملات تبریک عید غدیر خم

 

.
نام علی : عدالت ، راه علی : سعادت ، عشق علی : شهادت ، ذکر علی : عبادت ،
عید علی : مبارک . . .
.

 

 

 

اس ام اس و جملات تبریک عید غدیر خم

 

.
ما زین جهان از پی دیدار میرویم ، از بهر دیدن حیدر کرار میرویم ،
درب بهشت گر نگشایند به روی ما ، گوییم یا علی و ز دیوار میرویم
.

 

 

 

اس ام اس و جملات تبریک عید غدیر خم

 

.
عجب تمثیلی است این که علی مولود کعبه است . . .
یعنی اینکه باطن قبله را در امام پیدا کن .
عید غدیر خم مبارک
.

 

 

 

اس ام اس و جملات تبریک عید غدیر خم

 

.
ای خدای مرتضی ، گردی از گامهای فتوت مرتضی را بر سر جهانیان بپاش تا ریشه نامردی
در جهان بخشکد . عید غدیر خم ، عید ولایت و امامت مبارک . . .
.

 

 

 

اس ام اس و جملات تبریک عید غدیر خم

 

.
اگر خلق عالم علی را می شناختند ، دوستش میداشتند و اگر خلق عالم علی را دوست
میداشتند ، جهنم آفریده نمیشد . . .
.

 

 

 

اس ام اس و جملات تبریک عید غدیر خم

 

.
به روز غدیر خم از مقام لم یزلی / به کائنات ندا شد به صوت جلی .
که بعد احمد مرسل به کهتر و مهتر / امام و سرور و مولا علیست علی ،
عید غدیر خم بر شما مبارک
.

 

 

 

اس ام اس و جملات تبریک عید غدیر خم

 

.
رسولی کز غدیر خم ننوشد ، ردای سبز بعثت را نپوشد .
عید غدیر خم مبارک

.

 

 

 

اس ام اس و جملات تبریک عید غدیر خم

 

.

نازد به خودش خدا که حیدر دارد / دریای فضائلی مطهر دارد

همتای علی نخواهد آمد والله / صد بار اگر کعبه ترک بردارد

.

 

 

 

اس ام اس و جملات تبریک عید غدیر خم

 

.

خدایا به حق شاه مردان / مرا محتاج نامردان مگردان

فرا رسیدن عید غدیرخم بر عاشقان آن حضرت مبارک

دلا امشب به می باید وضو کرد / و هر ناممکنی را آرزو کرد

.

 

 

 

اس ام اس و جملات تبریک عید غدیر خم

 

.

علی در عرش بالا بی نظیر است

علی بر عالم و آدم امیر است

به عشق نام مولایم نوشتم

چه عیدی بهتر از عید غدیر است؟

.

 

 

 

اس ام اس و جملات تبریک عید غدیر خم

 

.

آنان که علی خدای خود پندارند / کفرش به کنار عجب خدایی دارند

.

 

 

 

اس ام اس و جملات تبریک عید غدیر خم

 

.

چون نامه ی اعمال مرا پیچیدند

بردند به میزان عمل سنجیدند

بیش از همه کس گناه ما بود ولی

آن را به محبت علی بخشیدند

عیدتان مبارک

.

 

 

 

اس ام اس و جملات تبریک عید غدیر خم

 

.

تمام لذت عمرم در این است / که مولایم امیرالمومنین است

عید شما مبارک

.

 

 

 

اس ام اس و جملات تبریک عید غدیر خم

 

.

نه فقط بنده به ذات ازلی می نازد

ناشر حکم ولایت به ولی می نازد

گر بنازد به علی شیعه ندارد عجبی

عجب اینجاست خدا هم به علی می نازد

.

 

 

 

اس ام اس و جملات تبریک عید غدیر خم

 

.

هان! ای مردمان! علی را برتر بدانید، که او برترین انسان از زن و مرد بعد از من است… هرکه با او بستیزد و بر ولایتش گردن ننهد نفرین و خشم من بر او باد. (خطبه ی غدیریه)

.

 

 

 

اس ام اس و جملات تبریک عید غدیر خم

 

.

قرآن به جز از وصف علی آیه ندارد

ایمان به جز از حب علی پایه ندارد

گفتم بروم سایه لطفش بنشینم

گفتا که علی نور بود سایه ندارد

عید غدیر مبارک

.

 

 

 

اس ام اس و جملات تبریک عید غدیر خم

 

.

شبی در محفلی ذکر علی بود

شنیدم عارفی فرزانه فرمود

اگر آتش به زیر پوست داری

نسوزی گر علی را دوست داری

خورشید شکفته در غدیر است علی

باران بهار در کویر است علی

بر مسند عاشقی شهی بی همتاست

بر ملک محمدی امیر است علی

.

 

 

 

اس ام اس و جملات تبریک عید غدیر خم

 

.

مدح علی و آل علی بر زبان ماست / گویا زبان برای همین در دهان ماست

.

 

 

 

اس ام اس و جملات تبریک عید غدیر خم

 

.

روز مـحـشــر پـرسـیـد ز مـن رب جـلــــــــی

گفت تو غـرق گنـاهی؟ گفتمش یـا رب بلی

گفت پس آتش نمیـگیرد چـرا جـسم و تنـت

گفتمش چون حـک نمودم روی قلبم یا علی

.

 

 

 

اس ام اس و جملات تبریک عید غدیر خم

 

.

شبی در محفلی ذکر علی بود ، شنیدم عاشقی مستانه فرمود ، اگر آتش به زیر پوست داری ، نسوزی گر علی را دوست داری . عید غدیر خم بر شما مبارک

.

 

 

 

اس ام اس و جملات تبریک عید غدیر خم

 

.

نام علی : عدالت — راه علی : سعادت — عشق علی : شهادت — ذکر علی : عبادت — عید علی : مبارک

.

 

 

 

اس ام اس و جملات تبریک عید غدیر خم

 

.

ما زین جهان از پی دیدار میرویم ، از بهر دیدن حیدر کرار میرویم ، درب بهشت گر نگشایند به روی ما ، گوییم یا علی و ز دیوار میرویم

.

 

 

 

اس ام اس و جملات تبریک عید غدیر خم

 

.

عجب تمثیلی است این که علی مولود کعبه است . . . یعنی اینکه باطن قبله را در امام پیدا کن . عید غدیر خم مبارک

.

 

 

 

اس ام اس و جملات تبریک عید غدیر خم

 

.

ای خدای مرتضی ، گردی از گامهای فتوت مرتضی را بر سر جهانیان بپاش تا ریشه نامردی در جهان بخشکد . عید غدیر خم ، عید ولایت و امامت مبارک

.

 

 

 

اس ام اس و جملات تبریک عید غدیر خم

 

.

اگر خلق عالم علی را می شناختند ، دوستش میداشتند و اگر خلق عالم علی را دوست میداشتند ، جهنم آفریده نمیشد .

.

 

 

 

اس ام اس و جملات تبریک عید غدیر خم

 

.

به روز غدیر خم از مقام لم یزلی ، به کائنات ندا شد به صوت جلی . که بعد احمد مرسل به کهتر و مهتر ، امام و سرور و مولا علیست علی ، عید غدیر خم بر شما مبارک

.

 

 

 

اس ام اس و جملات تبریک عید غدیر خم

 

.

رسولی کز غدیر خم ننوشد ، ردای سبز بعثت را نپوشد . عید غدیر خم مبارک

.

 

 

 

اس ام اس و جملات تبریک عید غدیر خم

 

.

آمد غدیر و شیر خدا شد اماممان / در راه او فدا بنماییم جانمان

عیــد غــدیر آمده بــیـعت کنیم مــا / بـا وارث غدیــر امام زمانمان . . .

.

 

 

 

اس ام اس و جملات تبریک عید غدیر خم

 

.

غدیر روز اثبات امامت ائمه طاهرین (علیهم السلام) بر شیعیان حضرت مهدی مبارک باد.

.

 

 

 

اس ام اس و جملات تبریک عید غدیر خم

 

.

امروز تنها وارث غدیر حضرت مهدی (علیه السلام) است.

خدایا لذت دیدارش را بر ما ارزانی دار

.

 

 

 

اس ام اس و جملات تبریک عید غدیر خم

 

.

سالگرد غدیر یادآور تجدید بیعت با فرزند غدیر، حضرت مهدی می‌باشد.

تجدید بیعت مبارک

.

 

 

 

اس ام اس و جملات تبریک عید غدیر خم

 

.

به روز غدیر خم از مقام لم یزلی / به کائنات ندا شد به صوت جلی

که بعد احمد مرسل به کهتر و مهتر / امام و سرور و مولا علیست علی

عید غدیر خم مبارک

.

 

 

 

اس ام اس و جملات تبریک عید غدیر خم

 

.

تقدیر غدیر به امر خدای غدیر و به دست فرزند غدیر رغم خواهد خورد.

خدایا در ظهورش تعجیل فرما

.

 

 

 

اس ام اس و جملات تبریک عید غدیر خم

 

.

زیر لوای علی صف کشیده ایم / چشم انتظار مهدی آل محمدیم

غدیر خجسته باد

.

 

 

 

اس ام اس و جملات تبریک عید غدیر خم

 

.

با طلوع خورشید ولایت در غدیر شیطان فریاد نا امیدی کشید.

خدای را امید که در این غدیر با طلوع خورشید ظهور، فریاد مرگ شیطان در جهان بپیچد.

.

 

 

 

اس ام اس و جملات تبریک عید غدیر خم

 

.

خدایا به حق شاه مردان / مرا محتاج نامردان مگردان

فرا رسیدن عید غدیرخم بر عاشقان آن حضرت مبارک

.

 

 

 

اس ام اس و جملات تبریک عید غدیر خم

 

.

دلا امشب به می باید وضو کرد / و هر ناممکنی را آرزو کرد

عید غدیر مبارک

.

 

 

 

اس ام اس و جملات تبریک عید غدیر خم

 

.

چون نامه ی اعمال مـرا پـیـچیدند / بردند به میزان عمل سنجیدند

بیش از همه کس گناه ما بود ولی / آن را به محبت علی بخشیدند

عید غدیر خم مبارک

.

 

 

 

اس ام اس و جملات تبریک عید غدیر خم

 

.

هان! ای مردمان! علی را برتر بدانید

که او برترین انسان از زن و مرد بعد از من است

هرکه با او بستیزد و بر ولایتش گردن ننهد نفرین و خشم من بر او باد.

(خطبه ی غدیریه)

عید غدیر خم مبارک

.

 

 

 

اس ام اس و جملات تبریک عید غدیر خم

 

.

خورشـیـد شکـفـته در غدیر است علی

بـاران بـهــار در کویــر است عـلی

بر مسند عاشقی شهی بی همتاست

بر ملک محمدی امیر است علی

عید غدیر خم مبارک

.

 

 

 

اس ام اس و جملات تبریک عید غدیر خم

 

.

ما زین جهان از پی دیدار می رویم، از بهر دیدن حیدر کرار می رویم

درب بهشت گر نگشایند به روی ما، گوییم یا علی و ز دیوار می رویم

عید غدیر خم مبارک

.

 

 

 

اس ام اس و جملات تبریک عید غدیر خم

 

.

مدح علی و آل علی بر زبان ماست

گویا زبان برای همین در دهان ماست

عید غدیر خم مبارک

.

 

 

 

اس ام اس و جملات تبریک عید غدیر خم

 

.

غنچه لبهای پیغمبر که شد وا در غدیر / بر لبش گل واژه ” من کنت مولا ” نشست . . .

عید غدیر خم مبارک

.

 

 

 

اس ام اس و جملات تبریک عید غدیر خم

 

.

قرآن به جز از وصف علی آیه ندارد / ایمان به جز از حب علی پایه ندارد

گفتم بروم سایه لطفش بنشینم / گفتا که علی نور بود سایه ندارد

عید غدیر مبارک

.

 

 

 

اس ام اس و جملات تبریک عید غدیر خم

 

.

دریای غدیر، از ریزش آبشارگون وحی بر جان محمّد(ص) لبریز است و قامت دین در زلال غدیر خم انعکاس می‌یابد

.

 

 

 

اس ام اس و جملات تبریک عید غدیر خم

 

.

در غدیر خم، ولایت شد قبول / برد بالا دست مولا را رسول

رفت بالا دست خورشید غدیر / شد امام و مقتدای ما، امیر

سرآغاز امامت و ولایت برشما مبارک باد . . .

.

 

 

 

اس ام اس و جملات تبریک عید غدیر خم

 

.

مدح علی و آل علی بر زبان ماست / گویا زبان برای همین در دهان ماست

.

 

 

 

اس ام اس و جملات تبریک عید غدیر خم

 

.

هان! ای مردمان! علی را برتر بدانید، که او برترین انسان از زن و مرد بعد از من است

هرکه با او بستیزد و بر ولایتش گردن ننهد نفرین و خشم من بر او باد. (خطبه ی غدیریه)

.

 

 

 

اس ام اس و جملات تبریک عید غدیر خم

 

.

آنان که علی خدای خود پندارند / کفرش به کنار عجب خدایی دارند

.

 

 

 

اس ام اس و جملات تبریک عید غدیر خم

 

.

خدایا به حق شاه مردان / مرا محتاج نامردان مگردان

فرا رسیدن عید غدیرخم بر عاشقان آن حضرت مبارک . . .

.

 

 

 

اس ام اس و جملات تبریک عید غدیر خم

 

.

به روز غدیر خم از مقام لم یزلی / به کائنات ندا شد به صوت جلی

که بعد احمد مرسل به کهتر و مهتر / امام و سرور و مولا علیست علی

عید غدیر خم بر شما مبارک

.

 

 

 

اس ام اس و جملات تبریک عید غدیر خم

 

.

باز تابید از افقْ روزِ درخشانِ غدیر / شد فضا سرشار عطرِ گل ز بستان غدیر

موج زد دریای رحمت در بیابان غدیر / چشمه های نور جاری شد ز دامان غدیر . . .

.

 

 

 

اس ام اس و جملات تبریک عید غدیر خم

 

.

ای غدیر خم که هستی روز بیعت با امام / بر تو ای روز امامت از همه امت سلام

از تو محکم شد شریعت، وز تو نعمت شد تمام / ما به یاد آن مبارک روز و آن زیبا پیام . . .

.

 

 

 

اس ام اس و جملات تبریک عید غدیر خم

 

.

از ولای مُرتضی دل را چراغان می کنیم / بـا علی بار دگر تجدید پیمـان می کنیم . . .

.

 

 

 

اس ام اس و جملات تبریک عید غدیر خم

 

.

ستاره سحر از صبح انتظار دمید / غدیر از نفس رحمت بهار چکید

گرفت دست قدر، رایت شفق بر دوش / زمین به حکم قضا آب زندگی نوشید . . .

.

 

 

 

اس ام اس و جملات تبریک عید غدیر خم

 

.

نور عالم از ولی داریم ما / اول و آخر علی(ع) داریم ما . . .

.

 

 

 

اس ام اس و جملات تبریک عید غدیر خم

 

.

از جام و سبو گذشت کارم / وقت خُم و نوبت غدیر است

امروز به امر حضرت حق / بر خلق جهان علی(ع) امیر است . . .

.

 

 

 

اس ام اس و جملات تبریک عید غدیر خم

 

.

غدیر، تجلّی اراده خداوند، مکمّل باور ما و نقطه تأمّلی در تاریخ است . . .

.

 

 

 

اس ام اس و جملات تبریک عید غدیر خم

 

.

گفت پیغمبر به یارای سخن / پیک رب العالمین آمد به من

گفت حیدر را خدا این تحفه داد / بر همه خلق جهان فضلش نهاد . . .

 

 

منبع: نازوب – www.nazweb.ir


برچسبها:

a
مطالب داغ چند روز گذشته