لاغری با نازوب

 چهره های ایرانی و خارجی پایگاه ناز وب

مهارت و ترفندهای زندگی وبسایت ناز وب

عکس نوشته های زیبای خدا (4)

عکس نوشته های زیبای خدا (4)

عکس نوشته های زیبای خدا

 

الا به ذکر الله تطمئن القلوب

همانا با یاد خدا دلها آرام می شود

 

گالری زیباترین عکس نوشته های عارفانه، عاشقانه، دلگیر درباره خدا

 

عکس نوشته های زیبای خدا (4)عکس نوشته های زیبای خدا (4)عکس نوشته های زیبای خدا (4)عکس نوشته های زیبای خدا (4)

 

اگر تکیه گاهت خدا باشد

زمین نخواهی خورد 

 

عکس نوشته های زیبای خدا (4)عکس نوشته های زیبای خدا (4)عکس نوشته های زیبای خدا (4)عکس نوشته های زیبای خدا (4)

 

خدایا اگر این ستارگان عشوه گر

تا ابد به من چشمک بزنند

من ….

رویم را از تو بر نمی گردانم

حتی اگر تا ابد نگاهم نکنی

 

عکس نوشته های زیبای خدا (4)عکس نوشته های زیبای خدا (4)عکس نوشته های زیبای خدا (4)عکس نوشته های زیبای خدا (4)عکس نوشته های زیبای خدا (4)

 

راز زندگی زیبا

امروز با خدا گام بردار

و برای فردا به او ا عتماد داشته باش

 

 

عکس نوشته های زیبای خدا (4)عکس نوشته های زیبای خدا (4)عکس نوشته های زیبای خدا (4)عکس نوشته های زیبای خدا (4)

 

خدایا خودم را به

تو می سپارم

 

 

عکس نوشته های زیبای خدا (4)عکس نوشته های زیبای خدا (4)عکس نوشته های زیبای خدا (4)عکس نوشته های زیبای خدا (4)عکس نوشته های زیبای خدا (4)

 

وقتی پایین ترینم

خدا امید من است

وقتی تاریک ترینم

خدا روشنایی من است

وقتی ضعیف ترینم

خدا نیروی من است

وقتی غمگین ترینم

خدا آرام حان من است

 

 

عکس نوشته های زیبای خدا (4)عکس نوشته های زیبای خدا (4)عکس نوشته های زیبای خدا (4)عکس نوشته های زیبای خدا (4)عکس نوشته های زیبای خدا (4)عکس نوشته های زیبای خدا (4)

 

خدایا

کمک کن دیرتر برنجم، زودتر ببخشم

کمتر قضاوت کنم و بیشتر فرصت دهم

 

 

عکس نوشته های زیبای خدا (4)عکس نوشته های زیبای خدا (4)عکس نوشته های زیبای خدا (4)عکس نوشته های زیبای خدا (4)

 

 

منبع: نازوب – www.nazweb.ir

جدیدترین مطالب

دیگر مطالب امروز

 چهره های ایرانی و خارجی پایگاه ناز وب

مطالب داغ چند روز گذشته
آهن گداخته بر بدن این کودک برای رهایی از جیغ زدن ! عکس
آهن گداخته بر بدن این کودک برای رهایی از جیغ زدن ! عکس
مشاهده بیشتر