فرشتگان

لحظه پرت شدن دختر 3 ساله تهرانی از طبقه دهم (عکس دلخراش)

مجموعه : اخبار حوادث
لحظه پرت شدن دختر 3 ساله تهرانی از طبقه دهم (عکس دلخراش)

پرت شدن دختر 3 ساله تهرانی از طبقه دهم (عکس دلخراش)

 

جزئیاتی از سقوط وحشتناک دختر بچه  تهرانی از طبقه دهم به تراس طبقه سوم

 

 

تصویری دلخراش از مرگ دختربچه سه ساله ای که مادرش به گفته
خودش سرگرم “پست گذاشتن در تلگرام” بوده و از دخترش غافل شده است.

 

لحظه پرت شدن دختر 3 ساله تهرانی از طبقه دهم (عکس دلخراش)

 

مادر این کودک با ناله و زاری به ماموران اورژانس توضیح میدهد
که در حال پست گذاشتن در تلگرام بوده و از فرزندم غافل شدم و

 

وقتی با صدای سقوط و جیغی که کشیده به تراس آمدم دیدم
که دخترم از تراس خانه مان به تراس طبقه سوم سقوط کرده است.

 

لحظه پرت شدن دختر 3 ساله تهرانی از طبقه دهم (عکس دلخراش)

 

وضعیت بد روحی پدر و مادر این دختر کشته شده

غفلت یک مادر و یک عمر پشیمانی

 


laghari
بیوگرافی هنرمندان