فرشتگان

معمای المپیادی ریاضی | حاصل کسر

مجموعه : معما و تست هوش
معمای المپیادی ریاضی | حاصل کسر

معمای المپیادی ریاضی | حاصل کسر

 

پرسش و پاسخ معماهای بسیار جالب برای تقویت هوش و محک زدن ضریب هوشی

 

پرسش:

می خواهیم حاصل کسر  زیر را در کمترین زمان بیابیم. آیا می توانید کمتر از 90 ثانیه این کار را انجام دهید؟

 

 

 

معمای المپیادی ریاضی | حاصل کسر

 

معما های جالب با جواب

 

 

°•°

°•°

°•°

°•°

°•°

°•°

°•°

°•°

°•°

°•°

°•°

°•°

°•°

°•°

°•°

°•°

°•°

°•°

°•°

°•°

°•°

 

 

پاسخ معمای ریاضی: محاسبه حاصل کسر

با ساده کردن کسر به 1/9 (یک نهم) می رسیم.

 

معمای المپیادی ریاضی | حاصل کسر

 

معمای ریاضی محاسبه حاصل کسر

 

 

منبع: نازوب – www.nazweb.ir

laghari
بیوگرافی هنرمندان