فرشتگان

اعدام قاتلین بنیتا در ملاء عام

مجموعه : اخبار حوادث
اعدام قاتلین بنیتا در ملاء عام

اعدام قاتلین بنیتا در ملاء عام

 

مجازات قصاص برای قاتلین بنتیا از سوی دادستان تهران

 

تسریع در رسیدگی به پرونده‌های مهم

موضوع دیگری که جعفری دولت آبادی به آن پرداخت، تسریع در رسیدگی به پرونده‌های مهم بود. وی با طبقه‌بندی پرونده‌های مفتوح در قوه قضاییه به دو دسته، در تفکیک این پرونده‌ها اظهار داشت:

 

گاه واقعه مجرمانه شخص یا اشخاص خصوصی را متضرر نموده و در مقابل، در پرونده‌هایی احساسات و وجدان جمعی جریحه‌دار شده و نظم عمومی مختل گردیده است؛ از جمله در پرونده‌های موضوع قتل بنیتا، آتنا، ستایش، جنایات فجیع و تجاوز به عنف، تسریع در رسیدگی ضروری است و نحوه رسیدگی نباید همانند پرونده صدور چک پرداخت نشدنی باشد.

 

اعدام قاتلین بنیتا در ملاء عام

 

دادستان تهران این نکته را که قانون آیین دادرسی میان پرونده‌ها از لحاظ اهمیت تفاوتی قائل نشده است، مانع از تکلیف دادستان به تسریع در رسیدگی به پرونده‌های مهم ندانست و افزود:

 

اگرچه قانون آیین دادرسی کیفری تفاوتی قائل نشده است، اما دادستان باید تدبیر کند و مسلماً‌ رسیدگی در این پرونده‌ها باید متفاوت باشد تا مجرم جری نشود و احساسات عمومی که جریحه‌دار شده، ‌آرامش یابد و مردم احساس امنیت کنند.

 

اعدام قاتلین بنیتا در ملاء عام

 

 

وی در انتقاد از رسانه ملی نسبت به اطلاع‌رسانی پیرامون جنایات فجیعی که احساسات عمومی را جریحه‌دار کرده، گفت:

 

خبر فوت بنیتا گسترده بازتاب داده شد، اما صدور کیفرخواست در این پرونده و اقدام سریع دادستانی در مورد تقاضای قصاص نفس برای قاتل از سوی دادسرای تهران، آن هم ظرف هفده روز، عادی جلوه داده شد.

 

وظیفه رسانه‌ها در اطلاع‌رسانی نسبت به پرونده‌های مهم

جعفری دولت‌آبادی در ضرورت پیگیری پرونده‌های جنایات فجیع که وجدان جمعی را جریحه‌دار می‌کند و وظیفه رسانه‌ها در اطلاع‌رسانی نسبت به این‌گونه پرونده‌ها با هدف تقویت احساس امنیت در میان مردم اظهار داشت:

 

چنین پرونده‌هایی مانند قتل ستایش و تجاوز به عنف در افکار عمومی مطرح می‌شود و سپس فراموش می‌گردد؛ اما سرپرستان نواحی دادسرا به عنوان نمایندگان دادستان در ناحیه، باید این‌گونه پرونده‌ها را رصد و پیگیری نموده و نتیجه رسیدگی را به دادستان اعلام نمایند.

 

اعدام قاتلین بنیتا در ملاء عام

 

بازپرسان نیز در رسیدگی به این پرونده‌ها حساسیت بیشتری داشته باشند و این سیاستی است که قوه قضاییه به آن معتقد است و مردم اعمال آن را انتظار دارند.

 

 

منبع: نازوب – www.nazweb.ir

جدیدترین مطالب

دیگر مطالب امروز
laghari
بیوگرافی هنرمندان