خدا

محاسبه روز تخمک گذاری خانم ها برای بارداری + تقویم

مجموعه : زنان و زایمان
محاسبه روز تخمک گذاری خانم ها برای بارداری + تقویم

محاسبه روز تخمک گذاری خانم ها برای بارداری + تقویم

 

بخش ویژه برای محاسبه دقیق روز و زمان های تخمک گذاری خانم ها برای باردار شدن یا عدم بارداری که می توانند با توجه به سیکل ماهانه و مثال های ذکر شده / نازوب، با توجه به تقویم ارائه شده باردار شدن یا نشدن خود را مدیریت کنند.

 

تاثیر زمان تخمک گذاری در جنسیت نوزاد چگونه است

نشانه های تخمک گذاری و بارداری در خانم ها

آمیزش جنسی مناسب برای یک بارداری موفق

بهترین زمان باروری زنان برای بارداری پس از قائدگی

 

در سیکل ماهانه ی جنسی بانوان تخمک گذاری هنگامی اتفاق می افتد که تخمک بالغ از تخمدان آزاد شده و از مسیر لوله ی فالوپ پایین آمده باشد، در این صورت اگر تخمک با اسپرم تماس داشته باشد، نطفه تشکیل شده و بارداری اتفاق خواهد افتاد.

 

با توجه به اینکه زمان تخمک گذاری از جهت برنامه ریزی برای باردار شدن دارای اهمیت ویژه ای است، محاسبه ی روز تخمک گذاری در سیکل ماهانه برای زوجهایی که قصد بچه دار شدن دارند مفید خواهد بود.

 

استفاده از تقویم برای تعیین روز تخمک گذاری

1 تهیه تقویم

یکی از ساده ترین روشها برای محاسبه ی روز آزاد شدن تخمک، استفاده از تقویم شخصی است. یک تقویم شخصی تهیه کنید و اولین روز شروع عادت ماهیانه (پریود) را درون تقویم علامت گذاری کنید.

 

 

* بسیار مهم: توجه داشته باشید که یک سیکل قاعدگی، از روز نخست پریود شدن تا روز قبل از پریود شدن بعدی محاسبه میشود. به عبارت دیگر، تعداد روزهای بین یک پریود، تا پریود بعدی را یک سیکل قاعدگی می نامیم.

 

محاسبه روز تخمک گذاری خانم ها برای بارداری + تقویم

 

تصویر ۱ – علامت گذاری روز نخست عادت ماهانه بر روی تقویم شخصی

بعد از اینکه شروع پریود را در تقویم علامت زدید، تعداد روزهایی که سیکل شما بطول انجامیده است را محاسبه کنید. همانطور که در نکته ی بالا گفتیم، برای شمارش تعداد روزها باید از روز نخست پریود، تا روز قبل از شروع پریود بعدی را شمارش کنید.

 

برای مثال، در تصویر ۱، روز ۹ تیر آغاز سیکل میباشد و اگر طول سیکل را ۲۸ روز در نظر بگیریم، آخرین روز سیکل برابر است با ۵ مردادماه و شروع سیکل بعدی (پریود بعدی) ۶ مرداد خواهد بود.

 

این روش را برای ۸ (هشت) تا ۱۲ (دوازده) سیکل ادامه دهید. هرچه تعداد سیکلهای محاسبه شده بیشتر باشند، دقت محاسبه ی زمان تخمک گذاری بالاتر خواهد بود.

 

 

2 ایجاد جدول عادات ماهانه

با استفاده از اطلاعاتی که با علامت گذاری روزهای نخستین عادت ماهانه ی خود بدست آورده اید، یک جدول تهیه کنید.
جدول سیکل عادات ماهانه

 

محاسبه روز تخمک گذاری خانم ها برای بارداری + تقویم

 

تصویر ۲ – روز شروع پریود و طول دوره ی هر سیکل را به صورت جدول تهیه کنید.

این جدول دارای دو ستون می باشد. ستون نخست محتوی روز آغازین پریود و ستون دوم تعداد روزهایی است که آن سیکل طول کشیده است.

 

توجه داشته باشید که تعداد روزهای سیکل با تعداد روزهایی که خونریزی مشاهده میکنید متفاوت است. در این جدول باید تعداد روزهایی را که سیکل شما طول کشیده است وارد کنید، نه تعداد روزهایی که خونریزی مشاهده کرده اید.

 

3 پیش بینی روزهایی که احتمال بارداری وجود دارند

حال میتوانید با استفاده از داده هایی که جمع آوری کرده اید بازه ی زمانی ای را که در آن احتمال باردار شدن شما وجود دارد محاسبه کنید.

 

به طور کلی محاسبه ی روز دقیق و قطعی تخمک گذاری با استفاده از تقویم کار سختی است. در عوض، با استفاده از تقویم میتوانید بازه ی زمانی را که در آن میتوانید برای بچه دار شدن اقدام کنید بدست آورید.

 

 

در جدول فوق، از ستون دوم، کوچکترین عدد را پیدا کنید. در واقع این کوچکترین عدد به معنی کوتاه ترین سیکل شما است. سپس عدد ۱۸ را از آن کسر کنید.

 

عدد حاصل را با روز آغازین سیکل فعلی خود جمع کنید. توجه داشته باشید که روز نخست سیکل را هم باید محاسبه کنید. عدد بدست آمده روز نخست از بازه ی زمانی است که میتوانید اقدام به باردار شدن کنید.

 

در جدول فوق، از ستون دوم، بزرگترین عدد را پیدا کنید. سپس عدد ۱۱ را از بزرگترین عدد بدست آمده از جدول فوق کسر کنید. به تعداد روزهای عدد حاصل شده، از روز نخست شروع سیکل فعلی خود بشمارید. این روز، روز آخر از بازه ی زمانی است که میتوانید اقدام به باردار شدن کنید.

 

 

برای درک بهتر موضوع به صورت عددی برای شما مثالی میزنیم.

فرض کنید تمام اطلاعات فوق را جمع آوری کرده اید و شروع سیکل فعلی شما در روز ششم از ماه بوده است. حال برای محاسبه ی روز تخمک گذاری در سیکل فعلی به شیوه ی زیر عمل میکنیم:

 

 

در تصویر شماره ۲، کوچکترین عدد مربوط به سیکل ۵ است که برابر با ۲۷ میباشد. بنابراین اگر طبق فرمول گفته شده عدد ۱۸ را از ۲۷ کسر کنیم، حاصل عدد ۹ خواهد بود. پس باید ۹ روز از شروع سیکل فعلی (روز ششم ماه) بشماریم که خود روز ششم نیز شمرده خواهد شد

 

بنابراین خواهیم داشت ۶+۹-۱ که میشود ۱۴٫ به عبارت دیگر روز شروع برابر است با ششم و از روز ششم، ۹ روز میشماریم (۶، ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴) در نتیجه روز ۱۴ از ماه روز آغازین برای بازه ی تخمک گذاری است.

 

 

به همین ترتیب، بزرگترین عدد جدول برابر است با ۳۲ و اگر طبق فرمول عدد ۱۱ را از آن کسر کنیم حاصل عدد ۲۱ خواهد بود و باید ۲۱ روز از روز آغازین سیکل فعلی (روز ششم) بشماریم.

 

یعنی ۲۱+۶-۱ = ۲۶ (منهای ۱ به این دلیل است که روز شروع سیکل نیز محاسبه میشود) پس روز آخر برابر است با ۲۶ برج. بنابراین شانس باردار شدن شما در بازه ی تاریخی بین ۱۴ تا ۲۶ آن ماه در حداکثر خود قرار دارد.

 

 

توجه داشته باشید که اعداد ذکر شده کاملا تصادفی و فقط برای مثال هستند. این بازه ها و اعداد برای هر فرد متفاوت است و باید به صورت جداگانه برای خود محاسبه کنید.

 

بخش ویژه برای محاسبه دقیق روز و زمان های تخمک گذاری خانم ها برای باردار شدن یا عدم بارداری که می توانند با توجه به سیکل ماهانه و مثال های ذکر شده / نازوب، با توجه به تقویم ارائه شده باردار شدن یا نشدن خود را مدیریت کنند.


جدیدترین مطالب

دیگر مطالب امروز
بیوگرافی هنرمندان