خدا

تصاویر تکان دهنده مراسم خاکسپاری اهورا قربانی تجاوز ناپدری

تصاویر تکان دهنده مراسم خاکسپاری اهورا قربانی تجاوز ناپدری

تصاویر تکان دهنده مراسم خاکسپاری اهورا قربانی تجاوز ناپدری

 

 

پیکر بی جان اهورا کودک 2ساله گیلانی عصر روز سه شنبه ۲۵ مهرماه در مسجد آقا سید محمد زیرده خمام در استان گیلان به خاک سپرده شد.

 

اهورا دو روز پیش طبق تایید پزشکی قانونی در حالی که مادرش در منزل حضور نداشت مورد آزار و اذیت ناپدری خود قرار گرفت و در پی ضربات وارده به سر جان خود را از دست داد.

 

مقامات قضایی و پزشکی قانونی گیلان آزار جنسی و آثار ضرب و جرح بر پیکر اهورا را تایید کرده اند.

 

 

تصاویر تکان دهنده مراسم خاکسپاری اهورا قربانی تجاوز ناپدری

تصاویر تکان دهنده مراسم خاکسپاری اهورا قربانی تجاوز ناپدریتصاویر تکان دهنده مراسم خاکسپاری اهورا قربانی تجاوز ناپدریتصاویر تکان دهنده مراسم خاکسپاری اهورا قربانی تجاوز ناپدریتصاویر تکان دهنده مراسم خاکسپاری اهورا قربانی تجاوز ناپدریتصاویر تکان دهنده مراسم خاکسپاری اهورا قربانی تجاوز ناپدریتصاویر تکان دهنده مراسم خاکسپاری اهورا قربانی تجاوز ناپدریتصاویر تکان دهنده مراسم خاکسپاری اهورا قربانی تجاوز ناپدریتصاویر تکان دهنده مراسم خاکسپاری اهورا قربانی تجاوز ناپدریتصاویر تکان دهنده مراسم خاکسپاری اهورا قربانی تجاوز ناپدریتصاویر تکان دهنده مراسم خاکسپاری اهورا قربانی تجاوز ناپدریتصاویر تکان دهنده مراسم خاکسپاری اهورا قربانی تجاوز ناپدریتصاویر تکان دهنده مراسم خاکسپاری اهورا قربانی تجاوز ناپدری تصاویر تکان دهنده مراسم خاکسپاری اهورا قربانی تجاوز ناپدریتصاویر تکان دهنده مراسم خاکسپاری اهورا قربانی تجاوز ناپدریتصاویر تکان دهنده مراسم خاکسپاری اهورا قربانی تجاوز ناپدریتصاویر تکان دهنده مراسم خاکسپاری اهورا قربانی تجاوز ناپدری

تصاویری دلخراش از چهره معصوم و بیگناه اهورا که قربانی تجاوز توسط دوست پسر مادرش شد

 

تصاویر تکان دهنده مراسم خاکسپاری اهورا قربانی تجاوز ناپدریتصاویر تکان دهنده مراسم خاکسپاری اهورا قربانی تجاوز ناپدریتصاویر تکان دهنده مراسم خاکسپاری اهورا قربانی تجاوز ناپدری

تصاویر تکان دهنده مراسم خاکسپاری اهورا قربانی تجاوز ناپدری

 

 

برترین ها

 


بیوگرافی هنرمندان