تصاویر شهادت امام حسن مجتبی

تصاویر شهادت امام حسن مجتبی

تصاویر شهادت امام حسن مجتبی| کارت پستال های شهادت امام حسن مجتبی

 

 

وقتی که در عزای شما گریه می کنم

همواره با خدای شما گریه می کنم

 

تصاویر شهادت امام حسن مجتبیتصاویر شهادت امام حسن مجتبیتصاویر شهادت امام حسن مجتبیتصاویر شهادت امام حسن مجتبیتصاویر شهادت امام حسن مجتبی

 

با هر قدم به کوچه ی باریک شهرتان

در بین کربلای شما گریه می کنم

 

زخم زبان و کوچه و سیلی و گوشوار

با درد ماجرای شما گریه می کنم

 

تصاویر شهادت امام حسن مجتبیتصاویر شهادت امام حسن مجتبیتصاویر شهادت امام حسن مجتبیتصاویر شهادت امام حسن مجتبیتصاویر شهادت امام حسن مجتبیتصاویر شهادت امام حسن مجتبی

 

 

اندازه ی دوماهِ حسین این یکی دو شب

آقا فقط برای شما گریه می کنم

 

اما نه ، با کیومک حسینی که گفته ای

هم ناله با نوای شما گریه می کنم

 

تصاویر شهادت امام حسن مجتبیتصاویر شهادت امام حسن مجتبیتصاویر شهادت امام حسن مجتبیتصاویر شهادت امام حسن مجتبیتصاویر شهادت امام حسن مجتبیتصاویر شهادت امام حسن مجتبیتصاویر شهادت امام حسن مجتبیتصاویر شهادت امام حسن مجتبیتصاویر شهادت امام حسن مجتبی

 

من خمس یک دهه غم و اندوه و آه را

بر رزم بچه های شما گریه می کنم

 

تصاویر شهادت امام حسن مجتبیتصاویر شهادت امام حسن مجتبیتصاویر شهادت امام حسن مجتبیتصاویر شهادت امام حسن مجتبیتصاویر شهادت امام حسن مجتبی

 

حتمی بود که فاطه در روضه می رسد

وقتی که پا به پای شما گریه می کنم

 

تصاویر شهادت امام حسن مجتبیتصاویر شهادت امام حسن مجتبیتصاویر شهادت امام حسن مجتبیتصاویر شهادت امام حسن مجتبیتصاویر شهادت امام حسن مجتبی

 

بر آن مزار خاکی و بی سایبانتان

بر غربت سرای شما گریه می کنمبرچسبها:

جدیدترین مطالب

دیگر مطالب امروز

 چهره های ایرانی و خارجی پایگاه ناز وب

مطالب داغ چند روز گذشته