عکس نوشته های روز نوجوان | بزرگداشت شهید فهمیده

عکس نوشته های روز نوجوان | بزرگداشت شهید فهمیده

عکس نوشته های روز نوجوان | بزرگداشت شهید فهمیده

 

مجموعه تصاویر و عکس نوشته های 8 آبان روز بزرگداشت شهید محمد حسین فهمیده روز نوجوان | روز دانش آموز

 

 

عکس نوشته های روز نوجوان | بزرگداشت شهید فهمیدهعکس نوشته های روز نوجوان | بزرگداشت شهید فهمیده

 

رهبر ما آن طفل دوازده ساله ای است که با قلب کوچک خود

که ارزشش از صدها زبان و قلم ما بزرگتر است

با نارنجک خود را زیر تانک دشمن انداخت و آن را منهدم کرد

و خود نیز شربت شهادت نوشید

امام خمینی

 

 

عکس نوشته های روز نوجوان | بزرگداشت شهید فهمیدهعکس نوشته های روز نوجوان | بزرگداشت شهید فهمیدهعکس نوشته های روز نوجوان | بزرگداشت شهید فهمیدهعکس نوشته های روز نوجوان | بزرگداشت شهید فهمیده

 

روز نوجوان و بسیج دانش آموزی گرامی باد

 

عکس نوشته های روز نوجوان | بزرگداشت شهید فهمیدهعکس نوشته های روز نوجوان | بزرگداشت شهید فهمیدهعکس نوشته های روز نوجوان | بزرگداشت شهید فهمیده

 

هفته بسیج دانش آموزی برای همه نوجوانان و جوانان عزیز کشور مبارک باد

 

عکس نوشته های روز نوجوان | بزرگداشت شهید فهمیدهبرچسبها:

 چهره های ایرانی و خارجی پایگاه ناز وب

مطالب داغ چند روز گذشته