خدا

عکس نوشته های رهبری روز بسیج مستضعفان

عکس نوشته های رهبری روز بسیج مستضعفان

عکس نوشته های رهبری روز بسیج مستضعفان

 

روز 5 آذر روز بسیج مستضعفان که به فرمان امام خمینی  (ره) نامگذاری شد.

 

بسیج نمونه و مسطوره ملت ایران است

یک نمونه و یک نشانه ای است از مجموعه ی ملت ایران

 

عکس نوشته های رهبری روز بسیج مستضعفانعکس نوشته های رهبری روز بسیج مستضعفانعکس نوشته های رهبری روز بسیج مستضعفانعکس نوشته های رهبری روز بسیج مستضعفانعکس نوشته های رهبری روز بسیج مستضعفانعکس نوشته های رهبری روز بسیج مستضعفان

 

عطر بسیج را باید درک کرد

باید استشمام کرد

باید حقیقت این پدیده ی عجیب و مبارک را بدرستی فهمید

 

عکس نوشته های رهبری روز بسیج مستضعفانعکس نوشته های رهبری روز بسیج مستضعفانعکس نوشته های رهبری روز بسیج مستضعفان

 

 هفته بسیج مستضعفان مبارک باد

 

عکس نوشته های رهبری روز بسیج مستضعفانعکس نوشته های رهبری روز بسیج مستضعفانعکس نوشته های رهبری روز بسیج مستضعفان

 

لشگر بسیج مخلص خدا

 

 

عکس نوشته های رهبری روز بسیج مستضعفانعکس نوشته های رهبری روز بسیج مستضعفانعکس نوشته های رهبری روز بسیج مستضعفانعکس نوشته های رهبری روز بسیج مستضعفانعکس نوشته های رهبری روز بسیج مستضعفانعکس نوشته های رهبری روز بسیج مستضعفانعکس نوشته های رهبری روز بسیج مستضعفانعکس نوشته های رهبری روز بسیج مستضعفان


بیوگرافی هنرمندان