ماه رمضان نازوب

ماه رمضان نازوب

تصاویر متحرک و عکس نوشته های زیبای تبریک شب یلدا

تصاویر متحرک و عکس نوشته های زیبای تبریک شب یلدا

تصاویر متحرک و عکس نوشته های زیبای تبریک شب یلدا

 

شب یلدا اندوهت را به برگ ها بسپار تا پاییز آن را ببرد

آخرین لحظه های پاییزیت پر از آرزوهای قشنگ

یلدایت مبارک

 

 

تصاویر متحرک و عکس نوشته های زیبای تبریک شب یلدا تصاویر متحرک و عکس نوشته های زیبای تبریک شب یلدا

 

چو مهر میهنت افروز گردد

شب یلدای میهن روز گردد

یلدا مبارک

 

 

تصاویر متحرک و عکس نوشته های زیبای تبریک شب یلداتصاویر متحرک و عکس نوشته های زیبای تبریک شب یلدا

 

دلم گرفته از این انتظار یلدایی

دقایقم همه غرق چه وقت می آیی؟؟

بهار من گل نرگس! تو که می آیی

تمام می شود این انتظار یلدایی

شب عاشقان بی دل

 

تصاویر متحرک و عکس نوشته های زیبای تبریک شب یلداتصاویر متحرک و عکس نوشته های زیبای تبریک شب یلدا

 

یلدا بلندترین شب سال است

اما به بلندی شب انتظار تو نمی رسد …

 

 

تصاویر متحرک و عکس نوشته های زیبای تبریک شب یلداتصاویر متحرک و عکس نوشته های زیبای تبریک شب یلدا

 

طولانی ترین شب سال، مجالی است

برای فکر کردن به طولانی ترین

غیبت مهر گیتی افروز

یلداتان مبارک

 

تصاویر متحرک و عکس نوشته های زیبای تبریک شب یلداتصاویر متحرک و عکس نوشته های زیبای تبریک شب یلداتصاویر متحرک و عکس نوشته های زیبای تبریک شب یلدا

 

یلدایتان فرخنده باد

 

تصاویر متحرک و عکس نوشته های زیبای تبریک شب یلدا

تصاویر متحرک و عکس نوشته های زیبای تبریک شب یلداتصاویر متحرک و عکس نوشته های زیبای تبریک شب یلداتصاویر متحرک و عکس نوشته های زیبای تبریک شب یلدا تصاویر متحرک و عکس نوشته های زیبای تبریک شب یلداتصاویر متحرک و عکس نوشته های زیبای تبریک شب یلداتصاویر متحرک و عکس نوشته های زیبای تبریک شب یلداتصاویر متحرک و عکس نوشته های زیبای تبریک شب یلدا

 

یلدا یعنی یادمان باشد که زندگی آنقدر کوتاه است

که یک دقیقه بیشتر با هم بودن را باید جشن بگیریم

 

تصاویر متحرک و عکس نوشته های زیبای تبریک شب یلداتصاویر متحرک و عکس نوشته های زیبای تبریک شب یلداتصاویر متحرک و عکس نوشته های زیبای تبریک شب یلدابرچسبها:

مطالب داغ چند روز گذشته