خدا

تعبیر خواب انواع دستکش

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب انواع دستکش

 

تعبیر خواب انواع دستکش

 

تعبیر خواب انواع دستکش در بخش تعبیر خواب وب سایت وبناز , تعبیر خواب دستکش مشکی , تعبیر خواب دستکش چرمی

 

خواب دستکش یکی از خواب های معمول است. اگر شما هم دستکش در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب دستکش می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبیرخواب دستکش را مطالعه نمایید و متوجه شوید دستکش چه تعبیری دارد
تعبیر خواب دستکش از دید حضرت امام جعفر صادق ع

 

تعبیر خواب انواع دستکش

 

تعبیر خواب دیدن دستکش ، سه چیز است

قوت و توانائی – ظفر یافتن بر دشمن – نظام کارها

 

تعبیر خواب دستکش از دید محمد بن سیرین

تعبیر خواب دستکش آهنی ، قدرت و توانایی است

 

تعبیر خواب دستکش از دید منوچهر مطیعی تهرانی

تعبیر خواب دستکش ، کوتاهی ها و گناهان کوچک است

تعبیر خواب دستکش داشتن ، انجام ندادن کار خیر است

تعبیر خواب سوراخ بودن دستکش ، مرتکب خطا شدن است

 

تعبیر خواب دستکش از دید آنلی بیتون

تعبیر خواب در دست داشتن دستکش نو ، با تلاش مشکلات و سختی ها را پشت سر می گذارید

تعبیر خواب در دست داشتن دستکش کهنه و پاره ، خیانت یا ضرر و زیان است

تعبیر خواب گم کردن دستکش ، تنهایی است

تعبیر خواب پیدا کردن یک جفت دستکش ، ازدواج و روابط عاطفی است

تعبیر خواب مردی که دستکش زنانه به دست می کند ، فرار و گریز از دست یک زن است

 

 

برترین مطالب مرتبط

تعبیر خواب حرف د

تعبیر خواب دعا کردن و نیایش

تعبیر خواب واژن، دستگاه تناسلی زنان


بیوگرافی هنرمندان