خدا

گردشگری چهاردانگه ساری بکر و رویایی ترین تفریح پاییزی با تصاویر

گردشگری چهاردانگه ساری بکر و رویایی ترین تفریح پاییزی با تصاویر

گردشگری چهاردانگه ساری بکر و رویایی ترین تفریح پاییزی با تصاویر

 

معرفی و موقعیت چهاردانگه ساری بکر ترین مکان تفریحی پاییز

 

بخش چهاردانگه ازسه دهستان گرماب ،چهاردانگه وپشتکوه ویک شهر به نام ” کیاسر ” تشکیل شده که به عنوان مرکز بخش چهاردانگه درفاصله 75 کیلومتری جنوب شهرساری واقع و مرکزاستقراربسیاری ازخدمات اداری وصنعتی می باشد.

 

لازم به ذکر است که چهاردانگه امروز قسمتی ازچهاردانگه وسیع وبزرگ تاریخی است تعدادی ازروستاهای دهستان هزارجریب منطقه به بهشهر و نکا ءو تعدادی از روستاهای دهستان پشتکوه به سمنان الحاق شده واخیراً نیز چندروستای دهستان گرماب به دهستان کلیجان رستاق ضمیمه شده است .

 

گردشگری چهاردانگه ساری بکر و رویایی ترین تفریح پاییزی با تصاویر

 

* ویژگیهای اقلیمی وپوشش گیاهی

رشته کوههای البرزباجهت شرقی – غربی زمینه ساز تفاوت میزان رطوبت شده وهمراه گوناگونی سطح ازنظرارتفاع ودیگرعوامل طبیعی باعث ایجادمناطق متفاوت آب وهوایی شده است .

 

دهستان گرماب به جهت نفوذ رطوبت ، کاملا” پوشیده ازجنگلهای انبوه می باشدکه این روندتابخشهایی ازدهستان چهاردانگه نیزادامه می یابدودراین دهستان درختانی ازنوع شمشاد،آزاد ،راش ،توسکا،بلوطوملج به وفور ابراز وجود می نماید.

 

گردشگری چهاردانگه ساری بکر و رویایی ترین تفریح پاییزی با تصاویر

 

هرچه به سوی دهستان پشتکوه پیش می رویم ازپوشش گیاهی کاسته شده وجنگلها نیمه انبوه وتنک میشوند ودرنهایت به نقاطی از دهستان پشتکوه وچهاردانگه می رسیم که عاری ازپوشش جنگلی بوده وبوته های گوناگون وتک درختان سروکوهی زینت بخش مراتع آن دیاراست ..

 

میزان بارندگی سالیانه از750تا850میلیمتر بوده ومعمولا حداکثردرجه حرارت بین 22تا42درجه سانتی گرادوحداقل آن بین صفرتا5درجه است.

 

بارش برف درفصول سردسال مهیاکننده مناظروچشم اندازهای بسیارزیباشده ولطافت هوای کوهستانی وبهاری توﺄم بارایحه ی مشام نوازگلهای وحشی ،آسایش جسم وجان رافراهم می سازد وخاطره ای فراموش نشدنی به یادگارمی گذارد.

 

گردشگری چهاردانگه ساری بکر و رویایی ترین تفریح پاییزی با تصاویر

 

* ویژگیهای اقتصادی

چهاردانگه باداشتن جنگلهای انبوه صنعتی ومعدن متعددبالقوه ازاهمیت ویژه ای برخورداراست ولیکن به دلایل متعدد وغفلت متولیان اموربه صورت شایسته وجدی مدیریت نشده است.

عمومآ به صورت سنتی ،کشاورزی ودامداری ازدیربازمنبع اصلی تامین کننده نیازهای مردم بوده وکاشت گندم ،جو،برنج سیب زمینی صیفی جات فدانه های روغنی فحبوبات وگیاهان علوفه ای رایج است اخیراکاشت نهال ازتیره درختان سیاه ریشه ( سیب، گیلاس ،هلوو…) رونق یافته است.

 

گردشگری چهاردانگه ساری بکر و رویایی ترین تفریح پاییزی با تصاویر

 

پرورش دام وآبزیان ومرغ گوشتی وزنبورعسل نیزکماکان رواج نسبی دارد.معادن زغال سنگ کیاسر،سنگ چشمه اروست وسنام ومعدن فلوئورین اراء نیزبررونق اقتصادی وبهبودمعیشت مردم نقش دارند.

شهرک صنعتی کیاسروناحیه صنعتی هفت خال باتمرکزواحدعای صنعتی درصورتی که عملکردفعال ومناسبی داشته باشند،افق های روشنی ازگسترش صنعت واشتغال جوانان این مرزوبوم رانویدمیدهند.

 

گردشگری چهاردانگه ساری بکر و رویایی ترین تفریح پاییزی با تصاویر

 

 

* ارتفاعات ورودها

حرکت ازساری به سمنان ازجاده کیاسر، به وضوح مبین روندافزایش ارتفاعات است چهارنوبه ارتفاع 2881متر،قلعه شاهدژبه ارتفاع 2803متر،سیاه کندبه ارتفاع 2800متر، کوه سفیدبه ارتفاع 2620متر،رشته موههای داراب کوه

به ارتفاع 2540متر،آلشکوه به ارتفاع 2218مترازمهمترین ارتفاعات منطقه می باشند.

 

گردشگری چهاردانگه ساری بکر و رویایی ترین تفریح پاییزی با تصاویر

 

 

ازفراز ارتفاعات پشتکوه ( قلعه شاهدژوداراب کوه و…) می توان جلگه ی مازندران وصفحه ی سمنان ودامغان رازیرنظرگرفت.

 

ازشعبه های اصلی رودخانه مشهورتجن به طول 140 کیلومترسفیدروداست که ازبهم پیوستن رودهای بورطلاوتنگ کاودگسیل می شودوباپیوستن رودخانه لنگردرجنوب خاوری نقیب خیل تحت عنوان سفیدرودپس ازعبورازسعیدآبادذکریاکلاواروت واردخاک دودانگه شده وبه سدشهیدرجایی می ریزد

 

گردشگری چهاردانگه ساری بکر و رویایی ترین تفریح پاییزی با تصاویر

 

شعبه ی دیگرمنشعب ازچهاردانگه ازدامنه کوههای داراب کوه سرچشمه می گیرد شعبه دائمی این رود”شوررود”می باشدکه ازشورکوه کوات سرچشمه می گیردوباعبورازخرابه های روستای چرگت بارودخانه های مسیر نظیردره فک بن مخلوط شده ودردهستان گرماب تحت عنوان گرماب روددرنزدیکی تاکام به سفیدرودمی پیوندد.

 

گردشگری چهاردانگه ساری بکر و رویایی ترین تفریح پاییزی با تصاویر

 

* دیدنیهای چهاردانگه

-آب معدنی سورت باحوضچه های طبیعی ناشی ازاملاح ( باآب شوروترش وخواص درمانی )چشم اندازبسیارزیبایی بخودگرفته است .

 

-دریاچه میان شه ( نیمه های شب ) ناشی اززمین لرزه وزمین لغزه دردل جنگلهای چورت نیزدیدنی است.

 

-آب بنــدان فصلی پله و لالا نیزدرفصل بهــار مملو ازآب بوده وهمچون نگینی نیلگـون بربسترسبزوخـــرم جنگل می درخشد.

 

– قلعه شاه دژ برفرازکوه مشرف برلنگرازنادرارتفاعات بسیارزیباست .مراتع سرسبزویخچال طبیعی ودائمی دامنه کوه برجذابیت آن افزوده است .

 

– طبیعت زیبای عالیکلا – جمال الدین کلا – لنگر و….

 

گردشگری چهاردانگه ساری بکر و رویایی ترین تفریح پاییزی با تصاویرگردشگری چهاردانگه ساری بکر و رویایی ترین تفریح پاییزی با تصاویرگردشگری چهاردانگه ساری بکر و رویایی ترین تفریح پاییزی با تصاویرگردشگری چهاردانگه ساری بکر و رویایی ترین تفریح پاییزی با تصاویرگردشگری چهاردانگه ساری بکر و رویایی ترین تفریح پاییزی با تصاویرگردشگری چهاردانگه ساری بکر و رویایی ترین تفریح پاییزی با تصاویرگردشگری چهاردانگه ساری بکر و رویایی ترین تفریح پاییزی با تصاویر

 

برترین مطالب مرتبط

 

مکان های گردشگری و تفریحی پاییز و زمستان در ایران

مکان های گردشگری بکر و دست نخورده گیلان و مازندران + تصاویر

معرفی زیبا و بکرترین تالاب های ایران (عکس)

بهترین مقصدهای گردشگری ایران در فصل تابستان (عکس)


بیوگرافی هنرمندان