فرشتگان

عکس نوشته های زیبا و فلسفی سخنان بزرگان

عکس نوشته های زیبا و فلسفی سخنان بزرگان

عکس نوشته های زیبا و فلسفی سخنان بزرگان

 

مجموعه عکس نوشته های زیبا و الهام بخش سخنان بزرگان دانشمندان و اندیشمندان با این بخش از ناز وب

همراه باشید.

 

خلق را تقلیدشان بر باد داد

ای دو صد لعنت بر این

تقلید باد

 

عکس نوشته های زیبا و فلسفی سخنان بزرگان

عکس نوشته های زیبا و فلسفی سخنان بزرگان

عکس نوشته های زیبا و فلسفی سخنان بزرگان

 

عکس نوشته های زیبا و فلسفی سخنان بزرگان

 

عکس نوشته های زیبا و فلسفی سخنان بزرگان

عکس نوشته های زیبا و فلسفی سخنان بزرگان

عکس نوشته های زیبا و فلسفی سخنان بزرگان

 

شادی همچون آب معجزه ای ساده

و هر روزه است، اما درست مثل آب نادیده اش می گیریم!!!

 

 

عکس نوشته های زیبا و فلسفی سخنان بزرگان

عکس نوشته های زیبا و فلسفی سخنان بزرگان

 

دنیا پر است از انسان هایی به ظاهر زیبا که هر روز

لباسی نو بر تن می کنند ولی نزدیکشان که می شوی

بوی کهنگی عقایدشان آزارت می دهد.

 

عکس نوشته های زیبا و فلسفی سخنان بزرگان

عکس نوشته های زیبا و فلسفی سخنان بزرگان

عکس نوشته های زیبا و فلسفی سخنان بزرگان

 

از سختی ها نترس، سختی آدم را سرسخت می کند

میخ هایی در دیوار محکم تر هستند که ضربات سخت تری تحمل کرده باشند.

 

عکس نوشته های زیبا و فلسفی سخنان بزرگان

عکس نوشته های زیبا و فلسفی سخنان بزرگان

عکس نوشته های زیبا و فلسفی سخنان بزرگان

 

قوی کسی است که نه منتظر می ماند

خوشبختش کنند و نه اجازه می دهد بدبختش کنند.

 

عکس نوشته های زیبا و فلسفی سخنان بزرگان


جدیدترین مطالب

دیگر مطالب امروز
laghari
بیوگرافی هنرمندان