دنیای  بازیگران و چهره های ایرانی

دنیای دانستنی ها

نیاز جنسی و خصوصیات اخلاقی مردان متولد اسفند

نیاز جنسی و خصوصیات اخلاقی مردان متولد اسفند

نیاز جنسی و خصوصیات اخلاقی مردان متولد اسفند

 

مرد متولد اسفند ماه به هيچ عنوان حد وسط ندارد، يا منفي کامل يا مثبت کامل است . اگر مي خواهيد زن يک مرد متولد اسفند بشويد، مواظب باشيد که:

از او زياد انتقاد نکنيد ، از کم کاري و خونسردي او نرنجيد ، حتما هفته اي دو سه بار به او بگوييد که دوستش داريد. اگر مرد متولد اسفندي بر سر راه شما قرار دارد و اين احتمال است که روزي هر دو داراي يک نام خانوادگي بشويد، سخت مراقب باشيد زيرا در صورت وقوع يک چنين رويدادي براي شما حد وسط وجود نخواهد داشت يا آينده اي بسيار درخشان خواهيد داشت و يا به کلي آن را در هم خواهيد ريخت .

 

قبل از آنکه تصميم نهايي خود را اتخاذ کنيد، بهتر است اطمينان پيدا کنيد که او قادر به درک و بهره برداري از موقعيت هاي مناسب زندگي خود مي باشد يا نه؟ اگر او را قادر به انجام يک چنين کاري ديديد، مي توانيد مطمئن باشيد که به قول معروف نانتان در روغن خواهد بود و شما يکي از خوشبخت ترين زنان روزگار خواهيد شد،‌ چه شوهري نصيب شما مي شود که از ثروت و شهرت چيزي کسر نخواهد داشت

 

اما اگر مشاهده کرديد که او از زمره کساني است که موقعيت هاي عالي را با بي اعتانيي از دست مي دهد و در حدي نامتعارف پيرو ضرب المثل «سيلي نقد بهتر از حلواي نسيه است » مي باشد و حالت تنبلي و رخوت او را از تعقيب کارهاي جدي بازمي دارد. بهر حال شما لبه پرتگاه بسيار ژرفي قرار گرفته ايد.

 

مرد متولد اسفند ممکن است واجد همه آن چيزهايي باشد که شما خواهان آن هستيد و يا برعکس فاقد همه آنها نباشد . منش زندگي او چنان است که به طور مرتب رو در روي موقعيت هاي بي نظير قرار مي گيرد و اينجاست که بايد قاطعانه تصميم بگيرد و با تصميمي راسخ بر روي تمام رؤياهايي که مانع پيشرفت و موفقيت او مي گردند، خط بطلان بکشد ، اما اشکال کار در اين است که برخي از متولدين اين ماه اصلا قادر به تشخيص موقعيت هاي مناسب نمي باشند و حس شناسايي« فرصت » در آنها ضعيف است و گوششان صداي در زدن بخت و اقبال را اصلا نمي شنود.

 

مرد متولد اسفند آدم ضعيف النفسي نيست و عيب کار فقط در اين است که گاهي چشمک هاي يک ستاره آنقدر نظر او را به خود جلب مي کند که متوجه طلوع خورشيد نمي گردد. طبيعي است که تمام متولدين اين برج اين چنين رويايي نيستند اما يقين داشته باشيد که اکثرا اينطورند .

 

با وجود اين اميدواري هايي نيز هست تاهست اميد هم هست و برغم عدم قاطعيت که در اگثر متولدين اين ماه به چشم مي خورد ، در آوردن نان و تأمين زندگي يک امر الزامي است و وقتي او در اين راه گام بر مي دارد، قدرت درک بسيارش که ناشي از تأثير سياره نپتون است،

همراه با هوش سرشاري که به طور طبيعي در وي نهفته اين امکان را به وجود مي آورد که يک شبه ره صد ساله بپيمايد و به شهرت و مقام، حتي ثروت هاي سرشار برسد، و اگر هيچ کدام از اينها نشد، مي توانيد روي احترام و تأميني که به دست مي آورد، حساب کنيد. بعيد نيست مرد متولد اسفندي که شما مي شناسيد، از اين گروه باشد.

 

از سوي ديگر، بايد با صراحت گفت که اگر او مثلا تا سن 25 و 30 سالگي نتوانسته باشد بار خود را ببندد و از موقعيت هاي مناسب زندگي بهره گيري هاي لازم را کرده باشد، بعيد به نظر مي رسد که آينده درخشاني در پيش داشته باشد.

 

وقتي مي گويم که آينده درخشاني نخواهد داشت، منظورم آينده خانوادگي اوست که شامل حال شما، فرزندان شما و زندگي شما مي گردد، در حالي که ممکن است از نظر خصوصي وضع رضايت بخشي داشته باشيد.

 

بسياري از متولدين اسفند که قدرت ريسک کردن را ندارند، از صميم قلب به آنچه دارند، دلخوش و راضي مي شوند ، بدون اينکه توجه داشته باشند که همسر و فرزندان ايشان ممکن است اصلا راضي نباشند.

 

در يک چنين مواردي او حداکثر رضايت خاطر را از روياهاي طلايي خويش به دست مي آورد و يک لقمه نان و پنير را براي زنده ماندن کافي مي داند، در حالي که از نظر شما زندگي فقط يک غذاي بخور نمير نيست، زندگي تفريح و گردش، لباس هاي خوب، سفر و سياحت و با مردم معاشرت لازم دارد.

 

اگر آنقدر عاشق او هستيد که حاضريد همه اين کمبودها را تحمل کنيد، بسيار خوب، برويد و پاي سفره عقد بنشينيد، اما از همين حالا بدانيد که در طول زندگي زناشويي ناچار خواهيد بود براي آنکه شاهد عقب ماندن خود از ديگران نباشيد، بار او را هم به دوش بکشيد، به اين معني که نه تنها بايد براي خود کار مناسبي پيدا کنيد و به قول معروف يکپا مرد خانواده بشويد، بلکه مراقب کار و نحوه فعاليت شوهر خود نيز باشيد .

 

حال به يک مطلب ديگر مي رسيم و آن مسئله عواطف و احساسات مرد متولد اسفند است. اين هر عيب و کم و کسري که داشته باشد، از نظر امور عشقي بي نظير است. عشق و احساست جزيي از وجود اين مرد است.

 

تا جايي که مي خواهم بگويم بدون آن زندگي برايش نه تنها مفهوم خود را از دست مي دهد، بلکه واقعا غير ممکن مي گردد. روزي که خورشيد عشق در قلب يک مرد متولد اسفند طلوع مي کند،‌ دنيا شاهد تولد يک نقاش بي نظير ، يک شاعر بي همتا و بالاخره يک هنرمند عاليقدر مي گردد.

 

تا اينجا با صراحت تمام راجع به متولدين اسفند مطالعه شد که نمي توانند از موفقيت هاي مناسب زندگي خود بهره برداري کنند و بيشتر عمر خود را در رؤياهاي طلايي خويش بسر مي برند ، اما حالا به ذکر خصوصيات اقليمي مي پردازيم که درست بر عکس گروه اول از هر موقعيتي حداکثر استفاده را مي برند.

 

چنين مردي بدون هيچ نوع شک و شبهه ، بهترين صيدي است که ممکن است به تور يک دختر بيفتد. او کسي است که ممکن است به راحتي يک دانشمند و يا سياستمدار بشود.

 

يک چنين مردي از آن مقوله مرداني است که زن هرگز امکان پيدا نمي کند توقع بيشتري از او داشته باشد، و يک چنين حالتي براي هر زني ايده آل محسوب مي گردد، حتي اگر در نظر بگيريم که هر روز عصر مقدارد ناچيزي از گرفتاريهاي عظيم خود را با خود به منزل مي بردند.

 

خوب، اين کاملا طبيعي است که آدم بدون نقص در دنيا وجود ندارد حتي يک متولد دي که به طرز غير عادي اهل عمل است،‌و يا يک مرد متولد فروردين که نبوغي خداداد در اداره امور دارد،‌ آنها نيز داراي نقاط ضعف هستند.

نکته مهم اين است که بر خلاف جريان آب شنا مي کند،‌ در هر متر از پيشرفت خود هديه گرانبهايي از افتخار و ثروت نثار پاي همسر و فرزندان خود مي نمايد.

مرد متولد اسفند متعصب نيست و هرگز به قضاوت نمي نشيند، او تا زماني که شخصا به مطلبي پي نبرده باشد، نظريه اي ابراز نمي دارد و تازه در اين حالت نيز او حالت انتقاد نخواهد داشت.

 

خيلي به ندرت ممکن است به کسي اتهامي وارد کند و در مقابل به ميزان وسيع گذشت از خود نشان مي دهد.
کوشش او در درک ديگران چشمگير است.

دوستان او خيلي به وي اعتماد مي کنند و هرگز اين فکر در سر ايشان پيدا نمي شود که ممکن است از آنچه به وي مي گويند، سو‌ ء استفاده کند. عقايد و رفتار ديگران به هر قدر او را شوکه نمي سازد.

 

اگر روزي پسر اين مرد سراسيمه وارد دفتر کار او بشود و بگويد: پدر من يک نفر را کشته ام، بدون اينکه از جاي خود تکان بخورد، مي گويد:

 

خوب، جريان را کاملا تعريف کن ببينم اين قتل چگونه اتفاق افتاد.يکي از معايب مرد متولد اسفند اين است که گهگاه حرفي نسنجيده از زبان وي جاري مي گردد و سخني را که نبايد بگويد، مي گويد و بعدا پي مي برد که کار بيجايي کرده است.

هيچ بعيد نيست که اين حالت او به علت سادگي و خوش قلبي اش باشد. مرد متولد اسفند بدون اينکه در نظر بگيرد حرف او ممکن است از جانب شنونده سو ء تعبير گردد و به مفهومي جز آنکه وي در نظر داشته است توجيه بشود، منظور خود را در قالب اولين کلمات و جملاتي که به خاطرش مي رسد بيان مي کند.

 

اين حالت او را حمل بر دهان لقي او ندانيد . دهان لق کسي است که نتواند حرف و اسرار ديگران را حفظ کند، در حالي که او با قدرت تمام سرنگهدار است.

 

اگر به هنگام تولد اين شخص عطارد هم در برج صوت بوده باشد، آدم بسيار حراف و خوش صحبتي مي شود و در غير اين صورت در سخن گفتن بسيار متين و موقر خواهد بود و سعي مي کند که به کار کسي کار نداشته باشد، در حالي که دوستان و آشنايان مرتبا مسائل و مشکلات خود را با او در ميان مي گذارند و از وي نظر خواهي مي کنند.

 

مراجعه به وي بيشتر به خاطر آن است که مرد متولد اسفند يک مستمع بي نظير است و شما اندکي پس از آنکه رو در روي او نشستيد و شروع به صحبت کرديد ، ناگهان متوجه مي شويد که تمام آنچه را که در دل داشته ايد، از ناراحتي راجع به موخوره و شوره سر گرفته تا امکان بيکار شدن شوهرتان و عاشق شدن دخترتان و همه و همه را براي او بازگو کرده ايد.

 

مستمع خوب بودن او را حمل بر اين ننماييد که مايل به شنيدن درد دل ديگران است،‌ درست برعکس تنها جيزي که يک شوهر ويا يک دوست متولد اسفند نمي خواهد از همسر يا دوست خود بشنود، در دل هاي اوست، زيرا بدون شک از صبح تا غروب در محل کار خود به درد دل دهها نفر گوش داده است اينک مايل است که وقتي در جوار شما است، راجع به موضوعات ديگري با وي گفتگو بشود.

 

طبيعي است کساني که دريچه هاي دل خود را بر روي او باز مي کنند، اصلا نمي دانند که سخنان ايشان تا چه حد روي وي تأثير مي گذارند و تا چه حد ممکن است موجب ناراحتي او بشوند.

مرد متولد اسفند مثل يک قطعه اسفنج و يا مثل يک گيرنده قوي است که هر چه را در اطرافش باشد ، جذب مي کند و مي گيرد، بدون اينکه خوبي و بدي آن ها تأثيري در ميزان اين جذب داشته باشد.

 

با توجه به يک چنين خصوصيتي جاي تعجب نيست وقتي مي بينيم که دوستان و آشنايان متولدين اسفند ايشان را آدم هايي بسيار حساس مي دانند.مرد متولد اسفند هر چند گاه يک بار نياز شديدي به استراحت پيدا مي کند.

 

اين استراحت بايد جسماني و رواني باشد، حساسيت او در اين دوره به قدري شديد مي شود که کوچکترين نسيمي ممکن است براي سلامتي اش مشکل ايجاد کند . اگر ديديد که مي خواهد تنها باشد و يا برود سفر و هواخوري، کاري به کار وي نداشته باشيد.

 

نکته اي را که بايد به شما تذکر بدهم اين است که ضرب المثل معروف دوري و دوستي در مورد متولدين برج اسفند بيش از متولدين هر ماه ديگري صادق است.

اگر خيلي خود را به او بچسبانيد و لحظه اي وي را تنها نگذاريد، عشق او به شما ضايع مي گردد. يادتان باشد که گاهي موجود بسيار لطيف و حساسي است که خيلي زود ممکن است صدمه ببيند.

 

خجول بودن او بيشتر به خاطر آگاهي به محدوديت هاي دردناکي است که دارد، محدوديت هاييکه هميشه و همه جا آن ها را احساس مي کند.

او سخت خواهان آن است که افراد مورد علاقه اش به خوش طينتي و خوش بيني او واقف باشند و اين هشداري است براي شما که هرگز نظريات او را ناديده نگيريد و به آنها به ديده شک و تريد نگاه نکنيد . مرد متولد اسفند سرگرمي هاي عجيبي براي خود پيدا مي کند.

 

او ممکن است به يوگا، ‌نجوم، کشف قوانين حاکم بر اعداد و ديگر اموري از اين قبيل علاقمند باشد و علت هم آن است که همانند متولدين آبان به کشف اسرار طبيعت تمايل زيادي دارد و اتفاقا پرداختن به يک چنين اموري براي او بسيار هم خوب است زيرا از يک سو احساسات او را تحت کنترل نگاه مي دارد و از سوي ديگر مانع از خيالپردازي هاي غير عملي او مي گردد.

 

کسي که تحت تأثير سياره نپتون است، به ندرت عصباني مي شود و عصبانيت هاي او چنان طولاني نيست ، ‌پس از آنکه آب ها از آسياب ريخت، فقط در عرض چند لحظه دوباره همان آدم متين و آرام سابق مي گردد و به عبارت ديگر تبديل حالت او از عصبانيت به خونسردي تدريجي نيست.

 

بسياري از مردان متولد اين ماه از زمره کساني هستند که ساعات بيکاري خود را در منزل پرسه مي زنند و مرتبا از اين اتاق به آن اتاق مي روند، به زير زمين و انباري سر مي زنند و خرت پرت هاي قديمي را زير و رو مي کنند،‌ بي جهت ناراحت نشويد، زيرا حتي اگر آن چيزي را که جست و جو مي کند، پيدا نکند، منظورشان از اين کار سرگرمي است.

 

مرد متولد اسفند، درست برعکس مرد متولد ارديبهشت ناگهان توفاني نمي شود و زمين و زمان را به هم نمي ريزد. فکر نمي کنيد داشتني يک چنين مردي در منزل نعمت بزرگي است؟

گول زدن مرد اسفند کار ساده اي نيست،‌ چون او با کمک نيروي عجيبي که طبيعت در وي به وديعه نهاده، به راحتي فکر ديگران را مي خواند و به منظور پنهاني اش پي مي برد، اما در مقابل خيلي به راحتي مي تواند شما را گول بزند و به همين دليل هم هست که به ر احتي مي تواند اسرار خود را از ديگران پنهان نگاه دارد.مرد متولد اسفند دروغگوي زبر دستي هم هست، چنان دروغ مي گويد که هرگز متوجه آن نمي شويد.

 

گاهي نيز بدون دليل حقيقت را کتمان مي کند،‌ براي خريد سيگار از منزل خارج مي شود ولي به شما مي گويد که مي خواهد روزنامه خريداري کند.

 

مشابه اين حالت در متولدين خرداد و تير ديده مي شود، اين افراد ظاهرا از مشاهده اينکه ديگران نمي توانند از کار ايشان سر در بياوزند، احساس رضايت خاطر مي کنند.

 

از آنجا که ضرري از اين کار عايد کسي نمي شود، بهتر است با آن مخالفتي نکنيد و حتي قدري هم با وي همراهي کنيد، براي مثال وقتي گفت که براي خريدروزنامه از خانه خارج شده است و شما متوجه هستيد که براي خريد سيگار رفته و لاجرم
بدون روزنامه به خانه بازگشته، پس از مراجعت بگوييد:

 

اين روزنامه فروش سر کوچه هيچ وقت روزنامه اي را که آدم مي خواهد، ندارد. شما نمي دانيد که گفتن يک چنين جملاتي که نشان مي دهند به او اطمينان چشم و گوش بسته داريد، تا چه حد در زندگي شما تأثير مطلوب خواهند داشت.

 

حسادت يکي از احساساتي است که در اين شخص خيلي ديده نمي شود و يا اگر هم واقعا حسود باشد ، چنان با مهارت خود را کنترل مي کند که اصلا چنزي از ظاهر وي مشهود نمي گردد.

با وجود اين، يادتان باشد که او مردي است با تمام غرورها و خود خواهي ها و متوقع است که شما در يک حد معقول و متعرف پا از گليم خود بيرون نگذاريد. از سوي ديگر شما بايد سخت مراقب حس حسادت خود نيز باشيد چون او دوستان صميمي فراواني اعم از زن يا مرد دارد که گاهي اوقات بدون توجه به شرايط زمان و مکان با ايشان خيلي گرم مي گيرد.

 

او اصولا رفيق است و اگر شما بي جهت از خود عکس العمل هاي شديد نشان بدهيد، کار به جاهاي باريک خواهد کشيد.
اينکه گفتم « بي جهت » بدان علت است که او واقعا قصد خيانت به شما را ندارد و از گرم گرفتن با زن هاي ديگر منظور خاصي را تعقيب نمي کند و در اين ميان زنان متولد فروردين و مرداد نظر او را بيش از ديگران به خود جلب مي نمايند. مرد متولد اسفند عاشق زيبايي است و بي اراده به سوي آن جذب مي گردد.

 

شما مي توانيد خيلي ساده اين موضوع را امتحان کنيد. در يک ميهماني او را زير نظر بگيريد، چشمان او مستقيما به زيباترين ساق پاها دوخته مي شود. با وجود اين، اگر واقعا از اين همه زيباپسندي او ناراحت مي شويد، با اندکي سعي و دقت در ظاهر خود مي توانيد تمام فکر و حواس او را به خود معطوف نگاه داريد. او مرد عاشق پيشه اي است که اين شعر ايرج بيش از هر مطلبي بازگو کننده و وصف الحال وي مي باشد.

 

هر که را روي خوش و موي نکوست، مرده و زنده من عاشق و اوست.وقتي ملاحظه کرديد که به لاک خود فرو رفته است و به قول معروف کنج عزلت گزيده، فورا به آرايشگاه برويد، لباس رنگ زرد يا نارنجي باز بپوشيد و بليط يک فيلم يا تأتر کمدي را بخريد و او را از عالم خلسه بيروي بکشيد.

 

اين شخص در مقابل پيشنهادات، حساسيت زيادي از خود نشان مي دهد و به اين دليل روابط او با اطرافيان وي هستند که تصميم مي گيرند تا چه حد با او روابط صميمانه داشته باشند.از نظر بچه ها، او يک پدر شاد است زيرا به طور مرتب آن ها را به قايق سواري، شنا،دوچرخه سواري و ديگر کارهايي از اين قبيل مي برد و اگر هوا بد باشد، تمام روز تعطيل را پا به پاي ايشان قايم موشک بازي مي کند.

او با صبري شبيه به صبر ايوب به مسائل و مشکلات کودکان خود گوش مي دهد و مايل است که آنها را افرادي روشنفکر و فهميده بار بياورد.

 

سکس و نیاز جنسی مردان متولد اسفند

مردان اسفند خیلی زود تحریک میشوند ممکن است خیانت کنند اما مطمئن باشید عذاب وجدان خواهد گرفت. س-ک-س برای او مانند دریایی است که ناخواسته در آن شنا میکند.

 

مرد رمانتیکی است در یک مکان شیک و زیبا برایتان میز شام میچیند و موسیقی ملایمی میگذارد و س-ک-س از آنجا شروع میشودو تا زمانی که نسبت به خانم دیگری حواسش پرت نشود شما را با بوسه ها و تعریف هایش لوس خواهد کرد.

 

اين نصيحت ها و سفارش ها را در مورد مرد متولد اسفند به گوش بسپاريد:

هرگز او را سرزنش و انتقاد نکنيد ، افکارش را واهي و پوچ نخوانيد.به جان او نق نزنيد و از کارهاي او به طور جدي و اتهام آور انتقاد نکنيد ، افکارش را واهي و پوچ نخوانيد .

به جان او نق نزنيد و از کارهاي او به طور جدي و اتهام آور انتقاد نکنيد. از اينکه گاهي مکدر است و علاقه اي به کوشش و پيشقدم شدن در کارها ندارد ، دلخور نشويد و او را ملامت اين خونسردي و بي اعتنايي جزو طبيعت اوست.

شما براي به حرکت در آوردن او پيشقدم شويد. از نظر عاشقانه و عاطفي مرد اسفند نيازمند آن است که دائما او را نسبت به عشق و علائق خود مطمئن کنيد و لااقل در هفته دو سه بار به او بگوييد که خيلي دستش داريد .

 

ضمنا فراموش نکنيد که تخيلات و انديشه هاي طلايي و دوردست او را به باد تمسخر نگيريد ، بلکه سعي کنيد که اين تخيلات به مرز عملي بودن ، عملي شدن نزدذيک تر شوند .

 

مطالب مرتبط

 

فال میل جنسی و طالع بینی جنسی زنان و مردان در ماههای سال

علائق جنسی و خصوصیات مرد اردیبهشت ماهی

علائق جنسی و خصوصیات مرد دی ماهی

شخصیت مردان و پسران متولد تیر ماه


مطالب داغ چند روز گذشته
بوسه، لب گرفتن عاشقانه و فواید شگفت انگیز آن / تاریخچه بوسه
بوسه، لب گرفتن عاشقانه و فواید شگفت انگیز آن / تاریخچه بوسه
مشاهده بیشتر