تعبیر خواب عزاداری سوگواری و نوحه خوانی

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب عزاداری سوگواری و نوحه خوانی

تعبیر خواب عزاداری/ تعبیر خواب سوگواری و نوحه خوانی

 

تعبیر خواب یکی از مهم ترین رویاهایی است که در بسیاری از مواقع خبرهایی بسیار شفاف از آینده برای ما دارد! و لازمه آگاهی هر چند اندک داشتن و دانستن تعبیر خواب است در مجله تفریحی نازوب تعبیر خواب کامل و جامع را مشاهده کنید و با تعبیر خواب های خود از آینده باخبر شوید.

 

به تعبیر معبرین اسلامی و غربی عزاداری برای شخص فوت شده و مرده در خواب می‌تواند اندوه و یا ضرری برای اقوام فرد مرده باشد. با تعبیر خواب عزاداری برای مرده همراه مجله اینترنتی ستاره باشید.

 

 

تعبیر خواب عزاداری

آنلی بیتون می‌گوید:

اگر خواب ببینید عزادار کودکی هستید، نشانه آن است که نقشه‌هایی که برای زندگی خود کشیده‌اید با سرعت به شکست می‌انجامد.
اگر خواب ببینید برای خویشاوندی عزاداری می‌کنید، دلالت بر آن دارد که در آینده پیشرفتی اندک خواهید داشت و ایده‌های شما که به خوبی اندیشیده شده، به ثمر نخواهد رسید.

 

 

تعبیر خواب عزاداری برای مرده
جابر مغربی گوید: اگر بیند مرده‌ای جان داد و خویشان او بر وی نوحه و زاری می‌کردند، دلیل که بر اهل بیت مرده غم و انده رسد. اگر بیند که خویشان وی آهسته می‌گریستند، دلیل که خویشان وی از وی شادی و خرمی رسد.

 

حضرت دانیال گوید: اگر به خواب بیند که بمرد و همه بر وی بگریستند تا وقتی که وی را بشستند و با کفن در گور کردند این همه، دلیل بر فساد دین بود.

 

مطیعی تهرانی: اگر در خواب ببینیم کسی که مرده است گریه می کندخوب است و جای نگرانی نیست.

 

معبرین غربی گویند:

رفتن به مراسم ختم و عزاداری مرده در خواب نشان دهنده رخ دادن حادثه شومی در آن محل یا بیانگر جدایی بین دوستان و اقوام است.
اگر در خواب برای شخص مرده ای عزاداری می‌کنید نشان دهنده رسیدن ضرری از جانب اقوام مرده به شماست.
همچنین عزاداری برای مرده می‌تواند نشانه سختی است که به وسیله شخص عزادار به وجود می‌آید.

 

 

تعبیر خواب نوحه سرایی

خالد اصفهانی:

تعبیر خواب نوحه سرایی این است که مردم آنجا پراکنده و متفرق می‌شوند.
اگر ببینی نوحه سرایی می‌کنی و فریاد می‌کشی، تعبیرش ضرر و زیان می‌باشد.
اگر ببینی حاکم و فرمانروای شهر از دنیا رفته و برای او گریه و زاری و نوحه سرائی می‌کنند، یـعـنـی آن حاکم دچار ضرر و زیان می‌شود.

 

مطالب مرتبط

 

تعبیر خواب مرده یا میت

تعبیرخواب گریه

احکام تعبیر خواب در ایام ماه

تعبیر خواب حرف ع


جدیدترین مطالب

دیگر مطالب امروز
مطالب داغ چند روز گذشته
عکس و متن س ک س روناک یونسی جنجالی شد + تصویر و متن جلف بازیگر
عکس و متن س ک س روناک یونسی جنجالی شد + تصویر و متن جلف بازیگر
مشاهده بیشتر