چهره های ایرانی و خارجی پایگاه ناز وب

تعبیر خواب کباب/ تعبیر خواب گوشت

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب کباب/ تعبیر خواب گوشت

تعبیر خواب کباب/ گوشت پخته

 

کباب دیدن در خواب بنا به نوع گوشت کباب تغبیرهای متفاوتی دارد که در بخش زیر به انواع تعبیر خواب کباب می پردازیم.

 

معمولا کباب از هر نوعی که بشاد طرفداران بسیار زیادی دارد و همانطور که در بیداری خوب و عالی میباشد تعبیر خواب کباب در خواب نیز میتواند خوب باشد و تعبیر مالی باشد که به زحمت بدست می آید.

 

 

تعبیر خواب کباب گوسفند

خوردن کباب گوشت گوسفند مالی است که به رنج و زحمت به دست بیننده خواب می‌رسد.

 

 

تعبیر خواب کباب گاو

خوردن کباب گوشت گاو نشان روزی فراخ و معاش خوب است.

 

 

تعبیر خواب کباب مرغ

کباب مرغ مالی است که از یک زن به بیننده خواب می‌رسد یا خواب بیننده از قبل یک زن بهره مند و منتفع می‌گردد.

 

 

تعبیر خواب کباب ماهی

اگر بیننده خواب ببیند که ماهی را برای خوردن کباب می‌کند نشان آن است که به سفر می‌رود و از آن سفر سود عایدش می‌شود.

 

 

تعبیر خواب کباب بز

چنانچه کسی در خواب ببیند که کباب گوشت می‌خورد و آن کباب از گوشت بز تهیه شده بیمار می‌شود.

 

 

تعبیر خواب کباب به روایت دیگر معبرین
آنلی بیتون می‌گوید: دیدن یا خوردن کباب در خواب، علامت ناسازگاری در محیط خانوادگی و آگاه شدن از خیانتی پنهانی است.

برایت می‌گوید:

اگر خواب ببینید كه مشغول درست كردن كباب هستید، به این معنا است كه در یك مهمانى دوستانه شركت خواهید كرد.
خوردن كباب در خواب، نشانه‏ موفقیت در انجام كارها است.

 

 

مطیعی تهرانی: چنانچه بیننده خواب در رویای خویش ببیند که کله بره را کباب کرده و می‌خورد از مردی ثروتمند به او فایده می‌رسد یا از دستگاه اداری یا موسسه ای مالی عایدش می‌گردد.

تعبیر خواب کباب فروختن
مطیعی تهرانی: اگر در خواب ببینید که کباب می‌پزید که بفروشید خیر و نیکی می‌کنید و مردم از شما سود می‌برند و خشنود می‌گردند و اگر در خواب کباب فروشی را ببینید با مردی گشاده دست و نیکوکار و نیک رفتار آشنا می‌شوید و از جانب او سود می‌برید.

 

مطالب پیشنهادی 

 

تعبیر خواب حروف (ک) کاف

تعبیر خواب کودک، بچه، طفل، نوزاد

طرز تهیه ی انواع کباب

طبخ غذاهای هولناک با کباب کردن حیوانات زنده (تصاویر)


جدیدترین مطالب

دیگر مطالب امروز

 چهره های ایرانی و خارجی پایگاه ناز وب

مطالب داغ چند روز گذشته
دردسر عجیب دختر بازیگوش مشهدی (عکس)
دردسر عجیب دختر بازیگوش مشهدی (عکس)
مشاهده بیشتر