چهره های ایرانی و خارجی پایگاه ناز وب

مهارت و ترفندهای زندگی وبسایت ناز وب

تعبیر خواب تف کردن و آروغ زدن

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب تف کردن و آروغ زدن

تعبیر خواب تف کردن و آروغ زدن

 

خواب یا رویا دیدن بعضی از حرکت ها، رویدادها و …. گاهی بسیار عجیب است ولی هیچ گاه نمی توان جلوی خواب دیدن را گرفت بسیاری از آنها رفتارها و کارهای روزمره است که به حالت رویا در می آید و گاهی نیز خواب و رویا پیامدهای کوتاه و مختصری از چند روز آینده است. در این بخش از تعبیر خواب سایت تفریحی نازوب به تعبیر آب دهان یا تف، و آروغ زدن (تخلیه باد گلو) می پردازیم.

 

تعبیر خواب تف کردن و آروغ زدن

 

تعبیر خواب آب دهان یا تف کردن

خواب تف كردن یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم تف كردن در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب تف كردن می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبیرخواب تف كردن را مطالعه نمایید و متوجه شوید تف كردن چه تعبیری دارد.

تعبیر خواب تف كردن از دید محمد بن سيرين

تعبیر خواب تف انداختن ، سخن حرام است

تعبیر خواب دیدن تف انداختن به دیوار ، دادن مالی در راه خدا است

تعبیر خواب انداختن آب دهان به دیوار ، قسم دروغ است

اگر بيند آب دهان مي انداخت ، سخني گويد كه او را حلال نباشد

 

تعبیر خواب تف كردن از دید ابراهيم كرمانی

تعبیر خواب آب دهان گرم ، طول عمر است

تعبیر خواب آب دهان سرد ، مرگ است

تعبیر خواب آب دهان سیاه ، غم است

تعبیر خواب آب دهان زرد ، بیماری است

تعبیر خواب آب دهان خونی ، دروغ است

 

تعبیر خواب تف كردن از دید جابر مغربی

تعبیر خواب کسی که آب دهان بر آن بیاندازند ، طعنه است

تعبیر خواب آب دهان خونی ، مال حرام است

 

تعبیر خواب تف كردن از دید آنلی بيتون

تعبیر خواب دیدن آب دهان ، از دست دادن شغل است

تعبیر خواب آب دهان انداختن به کسی ، رفتار زشت است

تعبیر خواب تف کردن در خواب ، موفقیت در انجام وظایف است

تعبیر خواب کسی که به رویش تف می اندازند ، قهر با نزدیکان است

 

تعبیر خواب تف كردن از دید اچ میلر

تعبیر خواب تف کردن بر کسی ، مشکلات مالی و اقتصادی است

تعبیر خواب تف کردن کسی بر شما ، شانس است

معبرین بزرگ تعبیر خواب معمولا آروغ زدن در خواب را نشانه گفتن سختی بیهوده و نا به جا تلقی می کنند البته بسته به اینکه آروغ زدن شما با بوی بد باشه یا با دود یا به همراه غذا تعبیرهای متفاوتی دارد که در ادامه می توانید تعبیر دقیق خواب خود را مشاهده کنید.

 

تعبیر خواب آروغ زدن (رها کردن باد گلو)

 

تعبیر خواب تف کردن و آروغ زدن

 

منچهر مطیعی تهرانی می گوید :

اگر شخصی در خواب آروغ بد طعم و بد مزه بزند خوابش نشانه این است که در آینده ی نزدیک سختی بی جا و نابهنگام و بدون اینکه سود و زیان خودش را حساب کند خواهد گفت که این سخن او موجب سرافکندگی و شرمزدگی خواهد شد.

 

ابراهیم کرمانی می گوید :

اگر شخصی در خواب آروغ بزند خوابش نشانه این است که سختی خواهد گفت که او را از آن حرمتی بود.

 

تعبیر خواب آروغ زدن به همراه غذا

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید :

اگر شخصی در خواب آروغ بزند و بجای اینکه گاز و باد از گلویش بیرون بیاید غذا به دهانش بیاید خوابش به هیچ وجه سعد نیست و توصیه می شود شخص خواب دیده برای چند هفته از رفتن به مسافرت و خارج شدن از شهر و دیار خویش خودداری کند چون که خواب او نشان از فرا رسیدن اجل او است.

البته توجه کنید خواب آروغ با خواب استفراغ فرق می کند و استفراغ در خواب همان طور که از نامش پیدا است نشانه طبی فراغت کردن است و با باد گلو متفاوت است.

 

 

ابراهیم کرمانی می گوید :

اگر شخصی در خواب آروغ طعامی بزند و غذا از گلویش بیرون بیاید خوابش نشانه این است که اجل او نزدیک است.
تعبیر خواب آروغ به همراه دود.

 

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید :

اگر کسی در خواب ببینید که آروغ زد و به همراه آروغش دودی از گلویش بیرون آمد خوابش نشانه این است که در آینده نزدیک سخنان او موجب ملال و ملامت خواهد شد و در نهایت به زیان او تمام خواهد شد و شایستگی سرزش و شماتت خواهد یافت.

 

محمد بن سیرین می گوید :

اگر خواب ببینید که آروغ ترش و ناخوش زدید نشانه این است که سختی خواهید گفت که از آن سخن مضرت و خطر خواهید دید.
اگر شخصی خواب ببینید که با آروغ دود بیرون آورد خوابش بیانگر این است که بی هنگام سخنی خواهد گفت که بخاطر آن سخن از او عیب گویند و ملامتش کنند و سرانجام از آن سخن پشیمان شود.

 

مطالب جذاب و پیشنهادی

تعبیر خواب آلت تناسلی مرد و زن

تعبیر خواب واژن، دستگاه تناسلی زنان

تعبیر خواب رابطه جنسی یا جماع

تعبیر خواب آتش

تعبیر خواب حرف ( آ – ا )


زیباسرای ناز وب مد و زیبایی

 چهره های ایرانی و خارجی پایگاه ناز وب

مطالب داغ چند روز گذشته
رفتار عجیب مردم این کشور با دختران زیر16سال/ تصاویر
رفتار عجیب مردم این کشور با دختران زیر16سال/ تصاویر
مشاهده بیشتر