لاغری با نازوب

 چهره های ایرانی و خارجی پایگاه ناز وب

مهارت و ترفندهای زندگی وبسایت ناز وب

تعبیر خواب حاملگی دختر مجرد/ باردار شدن دختر باکره

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب حاملگی دختر مجرد/ باردار شدن دختر باکره

تعبیر خواب حاملگی دختر مجرد

دختران مجردی که خواب می بینند باردار و حامله شدند. آیا تعبیر خواب حاملگی برای دختر مجرد، زن، یا مرد متفاوت است یا تنها یک تعبیر دارد؟ در ادامه این بخش از تعبیر خواب سایت تفریحی نازوب به تعبیر خواب حاملگی می پردازیم.

 

تعبیر خواب حاملگی و حامله بودن

بستگی به شرایط خواب شما ممکن است خوب یا بد تعبیر شود در هر حال دیدن خواب حامله بودن یا حاملگی در خواب در بین زنان بسیار رایج است.

ما در این بخش تعبیر کامل دیدن خواب زن حامله و یا حامله شدن و حاملگی در خواب و همچنین تعبیر خواب حاملگی دختر مجرد را از نظر عالمین بزرگ تعبیر خواب جهان آماده کرده ایم که شما در ادامه مطلب مشاهده می کنید.

 

تعبیر خواب حامله بودن به روایت منوچهر مطیعی

دیدن زن حامله در خواب مواجه شدن با گناه و بار غم است. اگر در خواب دیدید که همسرتان حامله شده است خواب شما بیانگر این است که تکلیفی سنگین بر شما محول خواهد شد که انجام دادن این تکلیف برای شما سخت خواهد بود.
اگر زن هستید و در خواب دیدید که خودتون حامله شده اید غمی نصیب شما خواهد شد که به اندازه حمل جنین این غم طول خواهد کشید.
اگر در کوچه ببینید زن حامله ای می گذرد خبر ناخوشایندی و بدی به زودی به شما داده خواهد شد.

 

 

تعبیر خواب حاملگی به روایت محمد بن سیرین

اگر شخصی در خواب ببیند که شکم اش همانند زن حامله بزرگ شده است خوابش بیانگر این است که مال و نعمت دنیا نصیبش می شود و هر چقدر شکم بزرگتر ببینید اندازه مال و نعمت که نصیبش می شود بیشتر خواهد شد.

 

 

تعبیر خواب حامله بودن به روایت تام چت ویندرا

تعبیر دیدن حامله بودن در خواب نشان از زندگی پر بار و تازه است. اگر کسی در خواب انسان یا حیوانی را حامله ببینید و یا حتی زن خود را حامله ببینید خوابش بیانگر این است که در آرزوی زندگی تازه ای است که پر از امید و امکانات عالی است و برای آن زندگی تلاش می کند.

 

 

تعبیر خواب حامله بودن به روزایت لیلا برایت

اگر مردی خواب ببینید که حامله است خوابش بیانگر این است که به پول و ثرورت فراوانی خواهد رسید.

 

 

تعبیر خواب حامله بودن به روایت کرمانی

اگر کسی فرزند نابالغ پسر خود را حامله ببینید نشان این است که نعمت و مال نصیب پدرش شود.
و کسی فرزند نابالغ دختر خود را حامله ببینید خوابش نشان است است که مادرش را نعمت و مال نصیب خواهد شد.

 

 

تعبیر خواب حامله بودن به روایت آنلی بیتون

اگر زنی خواب ببینید که حامله است خوابش نشانگر این است که با شوهر خود زندگی خوب و آسوده ای نخواهد داشت و فرزندانش مطیع نخواهند بود.
اگر دختری پاکدامن و باکره در خواب ببینید که حامله شده است خوابش نشانگر این است که به بدبختی و رسوایی کشیده خواهد شد.
اگر زنی باردار خواب ببینید که حامله است خوابش نشانگر این است که آن زن زایمانی راحت و بی خطر خواهد داشت.

 

مطالب جذاب و پیشنهادی

تعبیر خواب زن عریان و لخت بودن

تعبیر خواب کودک، بچه، طفل، نوزاد

تعبیر خواب حرف ح

تعبیر خواب حاملگی/ تعبیر خواب زایمان کردن


جدیدترین مطالب

دیگر مطالب امروز

 چهره های ایرانی و خارجی پایگاه ناز وب

مطالب داغ چند روز گذشته
روستایی که با خوردن نان هایش دیوانه می شوید !
روستایی که با خوردن نان هایش دیوانه می شوید !
مشاهده بیشتر