چهره های ایرانی و خارجی پایگاه ناز وب

مهارت و ترفندهای زندگی وبسایت ناز وب

فرمول مساحت و محیط انواع اشکال ریاضی و هندسی

مجموعه : دانستنی ها
فرمول مساحت و محیط انواع اشکال ریاضی و هندسی

در هر مقطع تحصیلی که باشید نیاز دارید به دانستن فرموهای مساحت و محیط اشکال ریاضی و هندسی . هر چند که باید این فرمولها را در پایه دبستان به خوبی یاد گرفته باشید و بدانید

ولی گاها با مشغله های زیاد برخی از این فرمولها به فراموشی سپرد می شود در این بخش نازوب تمامی این فرمول ها را برای شما دانش آموختگان تمام مقاطع تحصیلی گردآوری کرده است با ما و بخش دانستنی ها مثل همیشه همراه باشید.

 

مساحت ، محیط و حجم اشکال هندسی (مربع ، مستطیل ، مثلث ، متساوی الاضلاع ، دایره ، کره ، بیضی و …)

 

فرمول مساحت و محیط انواع اشکال ریاضی و هندسی

 

را در ادامه مطلب بخوانید

 

 

۱) مساحت مـــربع = یـــک ضلع × خـــودش

محیــط مـــربــــع = 4 × یک ضلع

۲) مساحت مسـتطیـــــــل = طـول × عـرض

محیط مستطیل = 2 × ( طول + عرض)

۳) مساحت مثلث = 2÷ ( قاعده × ارتــــــفاع )

محیط مثلث = مجموع سه ضلع

۴) مساحت مثلث متساوی الاضلاع = 2÷ ( قاعده × ارتفاع )

محیط مثلث متساوی الاضلاع = 3 × یک ضلع

۵) مساحت مثلث متساوی الساقین = 2÷ ( قاعده × ارتفاع )

محیط مثلث متساوی الساقین= مجموع سه ضلع

۶) مساحت مثلث قائم الزاویه = 2÷ ( قاعده × ارتفاع )

محیط مثلث قائم الزاویه = مجموع سه ضلع

۷) مساحت ذوزنقه = نصف ارتفاع × ( قاعده بزرگ + قاعده کوچک )

محیط ذوزنقه = مجموع چهار ضلع

۸) مساحت لوزی = 2÷ ( قطر بزرگ × قطر کوچک )

محیط لوزی = 4 × یک ضلع

۹) مساحت متوازی الاضلاع = قاعده × ارتفاع

محیط متوازی الاضلاع = 2 × مجموع دو ضلع متوالی

۱۰) مساحت دایره = عدد پی (3/14 ) × شعاع × شعاع

محیط دایره = عدد پی ( 3/14 ) × قطر

محیط دایره = شعاع × عدد پی (3/14)×2

۱۱) مساحت کره = شعاع به توان دو ×3/14 × ۴

حجم کره = شعاع به توان سه × 3/14 × چهار سوم

 

۱۲) مساحت بیضی = (نصف قطر بزرگ × نصف قطر کوچک ) ×3/14

۱۳ ) محیط چند ضلعی منتظم = طول یک ضلع × تعداد اضلاعش

۱۴ ) حجم مکعب مستطیل = طـول × عـرض × ارتفاع

حجم مکعب مربع = مساحت قاعده × ارتفاع

۱۵ ) حجم هرم = ارتفاع هرم × مساحت قاعده ی هرم× یک سوم

 

16) مساحت جانبی استوانه = محیط قاعده × ارتفاع

حجم استوانه = مساحت قاعده × ارتفاع

سطح کل استوانه = مساحت دو قاعده + مساحت جانبی ( مساحت مجموع دو قاعده + ارتفاع × محیط قاعده )

۱۷) مساحت جانبی منشور = مجموع مساحت سطوح جانبی

مساحت کلی منشور = مجموع مساحت دو قاعده + مجموع مساحت سطوح جانبی

۱۸) حجم مخروط = مساحت قاعده × ارتفاع × یک سوم

 

فرمول مساحت و محیط انواع اشکال ریاضی و هندسی

 

 

فرمول مساحت و محیط انواع اشکال ریاضی و هندسی

 

 

فرمول مساحت و محیط انواع اشکال ریاضی و هندسی

 

 

فرمول مساحت و محیط انواع اشکال ریاضی و هندسی

 

 

فرمول مساحت و محیط انواع اشکال ریاضی و هندسی

 

بیوگرافی پدر علم ریاضی، آلن تورینگ (عکس)

تنها کشوری که ریاضی بلد نیستند!!

معرفی رشته ریاضی مقطع کارشناسی ، درآمد و بازار کار

فرمول ریاضی جدید برای حل آسان مکعب روبیک


زیباسرای ناز وب مد و زیبایی

 چهره های ایرانی و خارجی پایگاه ناز وب

مطالب داغ چند روز گذشته
دردسرهای دختری که در تهران مدل شد
دردسرهای دختری که در تهران مدل شد
مشاهده بیشتر