عکس نوشته های روز آتش نشان و عاشق نشانان ویژه پروفایل

عکس نوشته های روز آتش نشان و عاشق نشانان ویژه پروفایل

هفتم مهر سالروز عاشق نشانان، مردانی از جنس آتش، آتش نشانان عزیز مبارک باد.

 

عکس نوشته های روز آتش نشان و عاشق نشانان ویژه پروفایل

 

مرا هر جور خواهى در به در کن

جفایت را از این هم بیشتر کن

بزن با عشق خود آتش به جانم

ولى آتش نشانى را خبر کن

تقدیم به همه ی آتش نشان ها.

روز آتشنشان و ایمنی بر مبارزان آتش تبریک می گوییم

 

عکس نوشته های روز آتش نشان و عاشق نشانان ویژه پروفایل

عکس نوشته های روز آتش نشان و عاشق نشانان ویژه پروفایل

عکس نوشته های روز آتش نشان و عاشق نشانان ویژه پروفایل

 

 

عکس نوشته های روز آتش نشان و عاشق نشانان ویژه پروفایل

 

تو پا میزاری تو کابوس اما

نگاهت رو به رویامه همیشه

تو وقتی تو دل آتیش میری

نگاهت مثل ابراهیم میشه

تو می سوزی که امیدم نسوزه

تو که رویای هر روز و هنوزی

روز آتشنشان و ایمنی بر جامعه آتش خاموش کنان تبریک می گوییم

 

عکس نوشته های روز آتش نشان و عاشق نشانان ویژه پروفایل

عکس نوشته های روز آتش نشان و عاشق نشانان ویژه پروفایل

عکس نوشته های روز آتش نشان و عاشق نشانان ویژه پروفایل

 

 

سپاس خدایی را که خالق آتش است

و پناه آتش نشان

روز آتشنشانی و ایمنی بر همه آتش نشان ها تبریک می گوییم

 

عکس نوشته های روز آتش نشان و عاشق نشانان ویژه پروفایل

عکس نوشته های روز آتش نشان و عاشق نشانان ویژه پروفایل

عکس نوشته های روز آتش نشان و عاشق نشانان ویژه پروفایل

 

 

متن پیامک تبریک روز آتش نشان و ایمنی ۷ مهر

از پس اجساد سوخته

خانه های ویران

و مردم خاکستر نشین

یک لبخند که زنده بودن و آرامش را بشارت دهد، برای ما کافی است.

روز آتشنشان و ایمنی را به شما آتش دوستان آتش نترس تبریک می گوییم

 

عکس نوشته های روز آتش نشان و عاشق نشانان ویژه پروفایل

عکس نوشته های روز آتش نشان و عاشق نشانان ویژه پروفایل

عکس نوشته های روز آتش نشان و عاشق نشانان ویژه پروفایل

 

 

عکس نوشته های روز آتش نشان و عاشق نشانان ویژه پروفایل

 

آتش نشانان با حماسه آفرینی های خود

در نبرد با شعله های خانمان سوز

جوانه های امید را از بستر خاکسترها می رویانند

روز آتشنشان و ایمنی تبریک می گوییم

 

عکس نوشته های روز آتش نشان و عاشق نشانان ویژه پروفایل

عکس نوشته های روز آتش نشان و عاشق نشانان ویژه پروفایل

عکس نوشته های روز آتش نشان و عاشق نشانان ویژه پروفایل

 

 

وقتی قلبت کوی آتشنشان است

چگونه انتظار داری در دست هایت گل بروید؟

روز آتشنشان و ایمنی تبریک می گوییم

 

عکس نوشته های روز آتش نشان و عاشق نشانان ویژه پروفایل

عکس نوشته های روز آتش نشان و عاشق نشانان ویژه پروفایل

 

عکس نوشته های روز آتش نشان و عاشق نشانان ویژه پروفایل

 برچسبها: ،

 چهره های ایرانی و خارجی پایگاه ناز وب

مطالب داغ چند روز گذشته