عکس نوشته های تبریک روز پدربزرگ و مادربزرگ | روز سالمند

عکس نوشته های تبریک روز پدربزرگ و مادربزرگ | روز سالمند

به مناسبت فرا رسیدن روز جهانی سالمندان در این مطلب تعدادی عکس نوشته ویژه پروفایل روز سالمند برای شما همراهان مجله نازوب گرداوری کرده ایم با ما همراه باشید و با استفاده از این تصاویر این روز زیبا را به پدربزرگ و مادربزرگ های خود تبریک بگویید.

 

هرگز افسوس پیر شدن را نخورید ؛

چرا که افرادی بسیاری از این امتیاز محروم مانده اند …

روز سالمند مبارک

جملات زیبا برای سالمندان

 

عکس نوشته های تبریک روز پدربزرگ و مادربزرگ | روز سالمند

 

سالخوردگی تا حدودی شبیه سفر به سرزمینی دیگر است. اگر پیش از سفر به این سرزمین خود را آماده کرده باشید، در آنجا نیز به شما خوش خواهد گذشت …

روز سالمند مبارک

 

عکس نوشته های تبریک روز پدربزرگ و مادربزرگ | روز سالمند

 

درباره سالمندان

همه می گویند آرزو بر جوانان گناه نیست و من می گویم بر پیران هم!

روز سالمند مبارک

شعر سالمند

 

عکس نوشته های تبریک روز پدربزرگ و مادربزرگ | روز سالمند

 

چه بخواهیم و چه نخواهیم هر چه پیر تر میشویم ثروتمند تر میشویم !

نقره در سر – طلا در دهان – سنگ در کلیه – قند در خون

سرب در پا – آهن در رگها

آیا هرگز گمان می کردید شما یک چنین دارائی هایی را درخود جمع کنید؟؟

دارایی هایی از نوع منفی

عکس نوشته های تبریک روز پدربزرگ و مادربزرگ | روز سالمند

 

عکس نوشته های تبریک روز پدربزرگ و مادربزرگ | روز سالمند

 

شعر کودکانه در مورد سالمندان

یادمان باشد! سالمندان قفس طلایی را دوست ندارند.

جملاتی در باره سالمندان

روز سالمندان، روز قدردانی و سپاسگزاری از عاطفه و احساس سالمندان است.

متن درباره خانه سالمندان

 

عکس نوشته های تبریک روز پدربزرگ و مادربزرگ | روز سالمند

 

پیر، نماد تجربه و خرد است و مردم از صحبت او بهره های روحانی می برند.
آنان همواره، روشنی بخش خانواده و سرشار از دوستی و ستایشند.

شعر روز سالمند
شعر روز سالمند

سالمندان، باغبانان فرتوت باغ زندگی را از ثمرات این باغ محروم نکنیم.

عکس نوشته های تبریک روز پدربزرگ و مادربزرگ | روز سالمند

 

عکس نوشته های تبریک روز پدربزرگ و مادربزرگ | روز سالمند

 

سالمندی، موهبتی الهی است و سالمند اگر چه خسته ی راه است، ولی تجربه ی گرانبهایش، از بزرگ ترین گنجینه هاست …

 

عکس نوشته های تبریک روز پدربزرگ و مادربزرگ | روز سالمند

 

در کهنسالی، انسان عاقل و فرزانه می شود و تجربه های خود را به نسل های بعد انتقال میدهد.

روز سالمند مبارک

عکس نوشته های تبریک روز پدربزرگ و مادربزرگ | روز سالمند

 

عکس نوشته های تبریک روز پدربزرگ و مادربزرگ | روز سالمند

عکس نوشته های تبریک روز پدربزرگ و مادربزرگ | روز سالمند

عکس نوشته های تبریک روز پدربزرگ و مادربزرگ | روز سالمند

عکس نوشته های تبریک روز پدربزرگ و مادربزرگ | روز سالمند

عکس نوشته های تبریک روز پدربزرگ و مادربزرگ | روز سالمند

عکس نوشته های تبریک روز پدربزرگ و مادربزرگ | روز سالمند

عکس نوشته های تبریک روز پدربزرگ و مادربزرگ | روز سالمند

 

عکس نوشته های تبریک روز پدربزرگ و مادربزرگ | روز سالمند

عکس نوشته های تبریک روز پدربزرگ و مادربزرگ | روز سالمند

عکس نوشته های تبریک روز پدربزرگ و مادربزرگ | روز سالمند

عکس نوشته های تبریک روز پدربزرگ و مادربزرگ | روز سالمند

 

عکس نوشته های تبریک روز پدربزرگ و مادربزرگ | روز سالمند

 

عکس نوشته های تبریک روز پدربزرگ و مادربزرگ | روز سالمند

عکس نوشته های تبریک روز پدربزرگ و مادربزرگ | روز سالمند

عکس نوشته های تبریک روز پدربزرگ و مادربزرگ | روز سالمند

 

عکس نوشته های تبریک روز پدربزرگ و مادربزرگ | روز سالمندبرچسبها:

جدیدترین مطالب

دیگر مطالب امروز

 چهره های ایرانی و خارجی پایگاه ناز وب

مطالب داغ چند روز گذشته