چهره های ایرانی و خارجی پایگاه ناز وب

آموزش خوشنویسی فارسی و انگلیسی با خودکار

آموزش خوشنویسی فارسی و انگلیسی با خودکار

خوشنویسی هنری که سراسر زیبایی است و در برخی سبک ها، شوریده سر و حیران برانگیز است. خود بنده نیز از این زیبایی وصف ناپذیر و آرام بخش از دوران دبستان لذت می بردم بدون اینکه جایی آموزش خوشنویسی بروم.

An art calligraphy that is beautiful in all its styles and is amazing in some styles. My own servant also enjoyed this indescribable and tranquil beauty from elementary school without going to calligraphy.

شاید از دل انگیزترین سرگرمی های بسیاری از افراد و حتی خود بنده خطاطی به ویژه خوشنویسی با خودکار است نازوب به شما هم توصیه می کنم از این زیبایی وصف ناپذیر چشم پوشی نکنید.

دوستان عزیز برای شما علاقمندان به خوشنویسی و وقت کمی دارید و نمی توانید به کلاس های خوشنویسی بروید یا هزینه آن برایتان مقدور نیست در این بخش اصولی ترین روشهای خوشنویسی با خودکار هم به زبان فارسی و هم انگلیسی را گنجانده ایم. با وبسایت نازوب همراه باشید.

 

آموزش خوشنویسی فارسی و انگلیسی با خودکار

 

بیشترین مسئله ای که در بین برخی افراد جا خشک کرده است اینه که دست چپ ها نمی توانند خوش خط باشند در صورتی که تنها در چند حرف با دست راست ها فرق دارند که در ادامه به شما عزیزان آموزش می دهیم.

بدون شک يكی از مسائلی که اغلب لب و لوچه معلمان و دبیران خوشنویسی را آویزان می کند برخورد با دانش آموزان و هنرجویان چپ دست است!

حتما شما هم در دوران مدرسه برخورد کرده اید با معلمین که فقط به خاطر چپ دست بودن شما یا دوستتان بدون آموزش صحیح؛ به او نمره قبولی داده اند. و مثلا گفته اند : “اشکالی نداره این بخوادم نمی تونه درست بنویسه چون چپ دسته!”این قبیل نظرات به دلیل عدم آگاهی و تجربه کافی است.

البته در این باره نگرشهای و نظرات متفاوت و گاه کاملا متضادی وجود دارد. و هنوز رهیافت روشن و مسلطی که مورد استفاده قرار بگیرد تدوین نشده است.

بنابراین هنوز این سوال مطرح است که آیا چپ دست ها هم می توانند خوش خط بنویسند و اگر این است چطور باید به هنرجویان چپ دست آموزش داد؟!

این نکته را برای این در مقدمه آورده ام که گاهی دیده می شود که برخی از دانش آموزان صرفا به خاطر چپ دست بودن و القایات معلمین ناآگاه و غیر متخصص در آموزش از هنرخوشنویسی فاصله می گیرند و با پیش داوری خود را مستعد یادگیری نمی دانند.

شايان توجه است كه در حال حاضر، افراد چپ دست بالاترين مراحل خوشنويسی، يعنی مقام استادی را كسب كرده اند. و خوب است بدانید که امروزه چپ دستی در حوزه ی تعليم و تربيت موضوعی پذيرفته شده است كه نه موجبات نگرانی را فراهم می آورد و نه كسی را در جريان آموزش و پرورش فرزندان با مشكل روبه رو می كند.

 

پس اختلاف چندانی در استعداد آموزش خط بین راست دست ها و چپ دست ها وجود ندارد. و فقط نوع آموزش ها متفاوت است.

 

آموزش خوشنویسی فارسی و انگلیسی با خودکار

 

در خوشنويسی و برای مثال در خط نستعليق، حركت و مسير حروف كلمات دارای همخوانی با حركت دست راست است. از جمله حروف افقی مثل حرف ” ب ” از سمت راست آغاز می شوند و متناسب با حركت قلم راست دست نوشته می شوند.

در حالی كه در افراد چپ دست، اين حركت خلاف طبيعت دست چپ است كه تمايل دارد به سمت چپ حركت كند. اما اين نكته نمی تواند مانع پيشرفت فرد شود، زيرا همانطور که پیشتر گفتیم زیبا نوشتن به خودی خود مهارتی اكتسابی است و می توان آن را به منتهای درجات، چه با دست راست و چه با دست چپ آموخت.

 

بیایید به دوایر معکوس با دقت بیشتری نگاه کنیم. دواير معكوس ” ح” و “ع” نيز خلاف حركت طبيعی راست دست ها هستند، اما آنها در اثر تمرين به خوبی از عهده ی نگارش اين حروف بر می آيند. يا شاهد ديگر بر اين مدعا آن است كه راست دست ها در نگارش خط لاتين که برخلاف حركت طبيعی دستشان است، آن را از چپ آغازمی كنند و به راست ختم می كنند.

بنابراین نوع حركت طبيعی دست كه درچپ دست ها از چپ به راست است؛ نمی تواند مانع يادگيری خوشنويسی به حساب آيد. همچنين در خط شکسته ، بسياری از حروف و كلمات از بالا آغاز می شوند و به خط زمينه و يا پايين آن ختم می شوند.

كه در اين حال نيز، برای راست دست و چپ دست تفاوتی وجود ندارد. حتی برخی از چپ دست ها معتقدند كه آنها در نگارش از نظر زاويه ی ديد در برخی از حروف و كلمات دارای ميدان ديد بيشتری هستند.

 

حرکت خطوط حروف در خوشنویسی با حرکت دست راست همخوانی دارد نوع آموزش ها به این افراد کمی متفاوت است به عنوان مثال ب از سمت راست تحریر میشود ولی برخی از کلمات خلاف حرکت دست راست دستان است

مانند حرف “ح” و “ع” ولی راست دست ها بر اثر تمرین و تکرار تحریر این حرف را آموخته اند و این تداخل مانع پیشرفت آنها در خوشنویسی نشده است.

 

بنابر این نوع حرکت دست در تحریر حروف نمیتواند مانع آموزش چپ دستان و راست دستان شود زیرا برخی از حروف با حرکت چپ دست ها هماهنگ و برخی دیگر با حرکت دست راست دست ها.

در خوشنویسی برخی از کلمات از راست شروع شده و به چپ ختم میشوند و برخی دیگر از کلمات از چپ شروع شده و ره راست خطم میشوند

برخی از اساتید خوشنویسی بر این اعتقاد هستند که چپ دست ها از نظر زاویه دید در برخی از کلمات و حروف میدان دید بهتری دارند.

 

از معلمان عزیز خواهشمندیم تا به کودکان و دانش آموزان چپ دست خود نیز خوشنویسی را آموزش دهند و آنها را به خاطر چپ دست بودن از زیبا نویسی معاف نکنند.

آموزش خوشنویسی در چپ دست ها و راست دست ها هیچ تفاوتی ندارد و تنها این پشتکار و تمرین و تکرار افراد است که باعث پیشرف و یا مانع پیشرفت افراد میشود.

در ادامه آموزش های تحریر حروف در این جلسه به آموزش تحریر حرف “و” و “ی” میپردازیم .

 

آموزش خوشنویسی فارسی و انگلیسی با خودکار

 

آموزش تحریر حرف “و”

 

آموزش خوشنویسی فارسی و انگلیسی با خودکار

 

حرف واو از جمله حروف خرد به حساب می آید.

شبیه دال می باشد.

ارتفاع و دونقطه است و با یک حرکت نوشته می شود. و تنها به آخر کلمه یا اتصال می چسبد.

 

آموزش خوشنویسی فارسی و انگلیسی با خودکار

 

واو به کشیدهانمی چسبد.

 

آموزش خوشنویسی فارسی و انگلیسی با خودکار

 

آموزش تحریر حرف “ی”

 

آموزش خوشنویسی فارسی و انگلیسی با خودکار

 

ی از حروف مدور می باشد.باسه حرکت نوشته می شود. ارتفاع آن پنج نقطه و دارای دوشکل عادی و معکوس است. حرف ی در ابتدا ومیان کلمه شبیه اشکال ب نوشته می شود.

 

آموزش خوشنویسی فارسی و انگلیسی با خودکار

 

ی در ابتدا و میان کلمه یا اتصال :

 

آموزش خوشنویسی فارسی و انگلیسی با خودکار

 

تحریر حرف ی در وسط کلمه

 

آموزش خوشنویسی فارسی و انگلیسی با خودکار

 

ی آخر: ی در پایان کلمه یا اتصال به دو صورت عادی ومعکوس نوشته می شود. ابتدای ی معکوس شبیه ر است که به کشیده ی آن می چسبد.

 

آموزش خوشنویسی فارسی و انگلیسی با خودکار

 

سرمش خوشنویسی با خودکار حرف “ی” و “واو”

 

آموزش خوشنویسی فارسی و انگلیسی با خودکار

 

 

آموزش خوشنویسی فارسی و انگلیسی با خودکار

 

***

اینک قواعد خوشنویسی را بررسی می کنیم.

 

آموزش خوشنویسی فارسی و انگلیسی با خودکار

 

قواعد خوشنویسی با خودکار ، اتصالات خط نستعلیق تحریری به سه شکل اول، وسط و آخر کلمه تقسیم میشوند در این مطلب به شما یاد خواهیم داد که اتصالات حروف در جایگاه های مختلف کلمه چگونه خواهد بود

 

آموزش خوشنویسی فارسی و انگلیسی با خودکار

 

قواعد خوشنویسی با خودکار

در نوشتن کلمه خط زمینه در نظر گرفته شود
اندازه و شکل درست نوشته شود
اتصال صحیح بین حروف در کلمات رعایت شود
همیشه آخرین حرف اتصال هر کلمه موقعیت آن را نسبت به خط زمینه تعیین می‌کند
استفاده مناسب است کشیده ها زیبایی خط را بیشتر میکنند

 

قواعد نوشتن حروف در خط نستعلیق

هر حرفی متناسب با موقعیتی که در کلمه دارد می‌تواند در ابتدا، وسط و انتهای آن نوشته شود
بعضی از حروف مانند الف ، د ، ر ، و تنها به انتهای کلمات می چسبند
برخی از حروف دارای اشکال متفاوتی در نوشتن هستند که استفاده از آنها باعث زیباتر شدن خط می شود
ر تنها حرفی که موقعیت آن نسبت به خط زمینه به اتصال آن به حروف دیگر بستگی دارد

 

قواعد نوشتار تحریری

تا رسیدن به انتهای اتصال نوشت افزار را بر نداریم
الف و سرکش در مرحله دوم نوشته شود
نقطه در پایان هر کلمه یا اتصال گذاشته شود
کلمات به صورت جدا و بدون در هم رفتگی پشت سر هم نوشته شود
فاصله ها مناسب انتخاب شود

 

لوازم خوشنویسی در خط تحریری

کاغذ ساده ی خط دار (کاغذهای روغنی برای خوشنویسی مناسب نیستند)
خودکار یا نوشت افزار مناسب خوشنویسی در ابتدا بهتر است از روان نویس و خودنویس استفاده نشود
زیر دستی مناسب خوشنویسی (تا حد ممکن سفت نباشد)
رعایت کردن فاصله مناسب از کاغذ حداقل ۴۰ سانتیمتر
درست گرفتن خودکار به صورتی که از بند سوم انگشت اشاره نگذرد.

الفبای فارسی دارای سی و دو حرف است که باحذف حروف تکراری ۱۸ باقی می ماند

 

آموزش خوشنویسی فارسی و انگلیسی با خودکار

 

این حروف را می توان به سه دسته خورد، کشیده و مدور تقسیم کرد.

حروف خورد: انتهایشان روی خط زمینه قرار می گیرد

 

آموزش خوشنویسی فارسی و انگلیسی با خودکار

 

حروف کشیده: روی خط زمینه کشیده می شود

 

آموزش خوشنویسی فارسی و انگلیسی با خودکار

 

حروف مدور: بخشی از آن روی خط زمینه و قسمتی به صورت نیم دایره زیر خط زمینه قرار می گیرد.

 

آموزش خوشنویسی فارسی و انگلیسی با خودکار

 

میم تنها حرفی که در هیچ گروهی قرار نمی گیرد.

 

اصلی‌ترین عامل بدخطی چست ؟

رعایت نکردن زمینه، یک شکل ننوشتن حروف و عدم توجه به اتصالات در نگارش کلمات است.

هر چه دقت در نحوه نوشتن کلمات بیشتر باشد و خط دلنشین تر خواهد بود.

دقت و تمرین صحیح کلید اصلی خوشنویسی است اگرچه نوع نوشتن سلیقه ای و شخصی است اما رعایت قواعد ساده نویسی تشخص خاصی به آن می دهد.

استفاده از به اندازه است در نوشتن از راست بودن آن اهمیت زیادی دارد در قسمت بالای کلمه به را در قسمت پایین کمی متمایل است کلاه الفبا دو منحنی معکوس نوشته می‌شود.

****

در قسمت پایانی آموزش خوشنویسی به زبان انگلیسی هم تصویری و هم ویدئویی

را آموزش می دهیم با نازوب همواره همراه باشید.

 

آموزش خوشنویسی فارسی و انگلیسی با خودکار

 

برای نخستین گام اموزش در ” تسلط خوشنویسی “، با الفبای ساده ای شروع می کنیم که دو حرکت بیس و اساسی که در مقدمه اموختیم را بکار می گیرد.

فقط این دو حرکت، اکثریت حروف را در الفبای رسم الخط خوانا تشکیل می دهند. ما حروف را به گروه های مشابه تقسیم می کنیم و تسلط بر حروف کوچک و بزرگ را آموزش خواهیم داد.

۱-خوشنویسی مسطح، با کیفیت بالا

 

آنچه شما نیاز دارید:

 

آموزش خوشنویسی فارسی و انگلیسی با خودکار

 

مداد
پاک کن
جوهر سیاه (ترجیحا معمولی) یا جوهر ضد آب هایجین
ورق تمرین
قلم دار (قسمت سیاه بالای قلم)
نوک قلم نوک تیز (بخش براق طلایی قلم بالا)

این مطلب جالب را هم از دست ندهید! آموزش خوشنویسی انگلیسی با خودکار و قلم در ۲۰ گام +فیلم

۲-درس مقدماتی را مرور کنید

قبل از اینکه به سراغ رسم الخط بروید، بیایید یک دست گرمی داشته باشیم. ما قصد داریم به درس مقدماتی بازگردیم و یک یا دو خط دیگر را انجام دهیم تا مطمئن شویم که آماده هستیم.

 

آموزش خوشنویسی فارسی و انگلیسی با خودکار

 

گام ۱

چهار یا پنج ورق تمرین را روی یک کارت خوب یا کاغذ بریستول چاپ کنید.

گام ۲

تمرین یک یا دو خط یک حرکت پایه برای گرم کردن.

 

آموزش خوشنویسی فارسی و انگلیسی با خودکار

 

 

گام ۳

 

آموزش خوشنویسی فارسی و انگلیسی با خودکار

 

تمرین یک سیکل منحنی پایه برای یک یا دو خط برای گرم کردن.

بسیارخوب! اکنون آماده شروع هستیم. در این درس تسلط خوشنویسی، ما یک الفبای بسیار ساده برای نوشتن به نام رسم الخط خوانا می آموزیم.

 

۳-رسم الخط خوانا برای الفبای کوچک

 

آموزش خوشنویسی فارسی و انگلیسی با خودکار

 

بیایید نگاهی به الفبای رسم الخط خوانا بیاندازیم. همانطور که می بینید، این یک ترکیب زیبا از

حروف چاپی است. این به این معنی است که میتوانید حرف ها را هنگام نوشتن به هم بچسبانید اجازه دهید از هم جدا باشند، این بستگی به شما دارد.

فلش های آبی فوق، جهت حرکت قلم را نشان میدهند و اعداد زیر آن حاکی از انست که تعداد حرکات هر حرف چگونه است. ما قصد داریم با الفبای حروف کوچک شروع کنیم و آن را به دو بخش تقسیم کنیم:

حرکات پایین حروف و حرکات منحنی حروف؛ بنابراین اجازه دهید با حرکات پایین حروف کوچک شروع کنیم!

 

گام ۱

 

آموزش خوشنویسی فارسی و انگلیسی با خودکار

 

یک نسخه از الفبای فوق را چاپ کنید تا بتوانید به عنوان مرجع قرار دهید.

۱-حرکات پایین حروف کوچک

گام ۱

 

آموزش خوشنویسی فارسی و انگلیسی با خودکار

 

حروف b، f، h، i، j، k، l، m، n، p، r، s، t، x و z همه با حرکات پایین شروع می شوند. بعضی از

آنها حرکاتی هستند که کل ارتفاع خط را پر می کنند و مابقی فقط به خط کشیده می رسند. بعضی ها، مانند ‘f’، حتی زیر خط پایین قرار می گیرند.

برای شروع، من قصد دارم به شما شکسته حرف را نشان دهم، بنابراین شما می توانید ببینید که هر حرف از چند حرکت تشکیل می شود.

با این حال، از آنجا که بسیاری از حروف شکسته شده را خیلی جدی می گیریم، ما قصد داریم آنها را درست

کنیم. شما همیشه می توانید حروف را با استفاده از مداد خود طراحی کنید تا احساس راحتی بیشتری داشته

باشید. سپس شما می توانید با استفاده از قلم خود، خطوط مداد را دنبال کنید.

 

گام ۲

 

آموزش خوشنویسی فارسی و انگلیسی با خودکار

 

بگذارید از ‘h’ شروع شود چون ساده ترین است. نوک قلم خود را در خط بالا قرار دهید و به سمت پایین

بکشید. قلم خود را بالا بیاورید و آنرا درست در زیر خط قرار دهید و حرکتی سست را که فقط تقاطع ساخته

اید قرار دهید. سپس قوس را بالا ببرید، به سمت راست و پایین به خط پایین، به پیچ و تاب کوچک پایان

دادن. آفرین! شما یک اسکریپت ‘h در دست ‘ دارید آیا خیلی سخت بود؟ نه

 

گام ۳

 

آموزش خوشنویسی فارسی و انگلیسی با خودکار

 

دو یا سه بار حرف “h” را تکرار کنید تا آن احساس را حس کنید. بسیاری از حروف مانند d، f و k بسیار شبیه به ‘h’ هستند. هنگامی که شما ‘h’ را پایین می کشید، آسان است که ببینید که چگونه حروف دیگر ساخته شده است.

 

گام ۴

 

آموزش خوشنویسی فارسی و انگلیسی با خودکار

 

بیایید یک حرف سخت تر را امتحان کنیم: k. ‘k’ همانند ‘h’ با حرکت پایین شروع می شود. سپس نوک قلم

خود را در همان نقطه قرار دهید، درست زیر تقاطع خط کشیده و حرکت که فقط ساخته شده است، قرار دهید. این بار، به جای اینکه تمام مسیر را به سمت پایین بچرخانید، به سمت سقوط پایین در حدود نیمه بین خط و خط پایین منحرف خواهید شد. سپس یک سقوط مورب به سمت راست بکشید و در یک پیچ کوچک قرار بگیرید. خیلی سخت نیست، درست است؟

 

گام ۵

 

آموزش خوشنویسی فارسی و انگلیسی با خودکار

 

دو یا سه بار حرف “k” را تکرار کنید تا احساس آن را دریافت کنید.

 

گام ۶

 

آموزش خوشنویسی فارسی و انگلیسی با خودکار

 

با استفاده از راهنمای حرکت به عنوان مرجع، به آرامی از طریق بقیه حروف کوچک حادثه منحنی حرکت کنید.

۲- حرکت خمیده حرف های کوچک

گام ۱

 

آموزش خوشنویسی فارسی و انگلیسی با خودکار

 

حروف a، c، d، e، g، o، q، u، v، w و y همه با حرکت خمیده شروع می شوند. برای شروع، من قصد دارم به شما شکسته حرف را نشان دهم، بنابراین شما می توانید ببینید که هر حرف ازچند حرکت تشکیل می شود.

با این حال، از آنجا که نوشتن بسیاری از حرف های شکسته شده خمیده با جوهر سخت است، ما قصد داریم آنها را به درستی اجرا کنیم. شما همیشه می توانید حروف را با استفاده از مداد خود طراحی کنید تا احساس راحتی بیشتری داشته باشید. سپس شما می توانید با استفاده از قلم خود، خطوط مداد را دنبال کنید.

 

گام ۲

 

 

 

بیایید از C شروع کنیم زیرا ساده ترین است. نوک قلم خود را روی خط خطی قرار دهید. قوس پایین و اطراف راست، اکثر حرف را ایجاد می کند.

سپس قلم خود را بالا بیاورید و آن را به نقطه شروع بازگردانید. حرکت دوم برای ‘c’ در همان محل شروع می شود، اما فقط کمی کوچک می شود. افرین! شما یک رسم الخط c دارید. خیلی سخت نبود، درسته؟

 

گام ۳

 

آموزش خوشنویسی فارسی و انگلیسی با خودکار

 

دو یا سه بار حرف C را تکرار کنید تا حس آن را دریافت کنید. بسیاری از حروف مانند e و o از دو حرکت منحنی ساخته شده اند که از پایین به پایین می روند.

هنگامی که شما “c” کوچک را می نویسید، آسان است که ببینید که چگونه حرف های دیگر ساخته شده است.

 

گام ۴

 

آموزش خوشنویسی فارسی و انگلیسی با خودکار

 

بیایید یک حرف سخت تر را امتحان کنیم: q. همانطور که “c” را انجام دادید، “q” را شروع کنید. حالا، قلم خود را در نقطه شروع قرار دهید و یک خط مستقیم بکشید.

برای رشد کمی اتصال، قلم خود را در جایی قرار دهید که منحنی و حرکت پایین در خط پایین قرار می گیرند و منحنی کوچک را به سمت بالا می برند.

 

گام ۵

 

تکرار حرف “q” دو یا سه بار تکرار کنید تا احساس کنید که آن را احساس کنید. حرف “q” بسیار شبیه به حروف d، g و p است؛ بنابراین هنگامی که شما این یکی را یاد بگیرید، می توانید بقیه را انجام دهید!

 

گام ۶

 

 

 

با استفاده از راهنمای حرکت به عنوان مرجع، به آرامی از طریق بقیه حروف کوچک حادثه منحنی حرکت کنید.

 

۳-الفبای حروف کوچک را بنویسید

اکنون که شما هر حرف را چندین بار نوشته اید، وقت آن است که تمام آن را با هم بگذارید و الفبا را بنویسید.

 

۴-رسم الخط خوانا برای حروف بزرگ

 

آموزش خوشنویسی فارسی و انگلیسی با خودکار

 

الفبای بزرگ همیشه با قوانین مختلف بازی می کند و عموما بسیار دقیق است. حرکت منحنی بسیار بزرگتر و کمرنگتر است. علاوه بر این، حروف بزرگ را به همان اندازه ساده مانند حروف کوچک بنویسند.

شما همیشه می توانید حروف را با استفاده از مداد خود طراحی کنید تا احساس راحتی بیشتری داشته باشید.

سپس شما می توانید با استفاده از قلم خود، خطوط مداد را دنبال کنید. برای حروف بزرگ من مداد را ترجیح می دهم.

 

گام ۱

 

آموزش خوشنویسی فارسی و انگلیسی با خودکار

 

از آنجایی که بیشتر حروف با حرکت منحنی آغاز می شود، الفبا را به گروه ها تقسیم نمی کنم. در عوض، ما به سادگی کار خود را از طریق آن، با استفاده از راهنمای بالا که چگونه بسیاری از حرکات هر حرف ساخته شده است و در چه مسیر حرکت است می بینیم؛ بنابراین اجازه دهید با یک حرف ساده شروع کنیم.

 

آموزش خوشنویسی فارسی و انگلیسی با خودکار

 

باز هم با حرف “c” شروع می کنیم. نوک قلم خود را در خط بالا قرار دهید. قوس پایین و اطراف به سمت راست، اطمینان حاصل کنید که در انتها به خوبی به عقب برگردید.

 

آموزش خوشنویسی فارسی و انگلیسی با خودکار

 

سپس قلم خود را بالا بیاورید و آن را به نقطه شروع بازگردانید. حرکت دوم برای ‘c’ در همان محل شروع می شود، اما با شکوفایی خوب به سمت ‘c’ می رسد. افرین! شما یک ردیف رسم الخط خوانای C را دارید. خیلی سخت نبود، بود؟

 

آموزش خوشنویسی فارسی و انگلیسی با خودکار

 

گام ۲

 

آموزش خوشنویسی فارسی و انگلیسی با خودکار

 

دو یا سه بار حرف C را تکرار کنید تا حس آن را دریافت کنید. وقتی که آن را به حروف بزرگ می آید، شکوفایی بیشتر، بهتر است به تازگی برای ایجاد برخی از نوشته های بزرگ و خطوط بزرگ.

همانطور که در حروف الفبا کوچک است، بسیاری از حروف مانند “e” و “o” از دو حرکت منحنی ایجاد می شوند که از پایین به پایین می روند. هنگامی که شما “c” پایین، آسان است که ببینید که چگونه دیگر حروف بزرگ صورت گرفته است.

 

گام ۳

 

آموزش خوشنویسی فارسی و انگلیسی با خودکار

 

بیایید یک حرف سخت تر را امتحان کنیم: k. نوک قلم خود را در خط بالا قرار دهید و منحنی به سمت خط شکسته بچرخید و در انتهای آن کمی کوچک شود. بازگشت به ابتدای منحنی را بالا ببرید و یک ضربه بزرگ به سمت پایین بکشید تا انحطاط یابد. نوک قلم خود را فقط از خط بالا کنید.

تا خط بالا و سپس به پایین و به سمت چپ به سمت جایی که سقوط به سمت پایین خط حرکت است، بکشید. سپس، از نقطه نظر ملاقات، قوس به پایین و به سمت راست، پایان دادن به یک پیچ. کمی پیچیده است اما نه خیلی سخت، درست است؟

 

گام ۴

 

دو یا سه بار حرف “k” را تکرار کنید تا احساس آن را دریافت کنید. حرف k بسیار شبیه به حروف b، d، f، h، i، j، p، q، r، t، u، w، x و y است؛ بنابراین هنگامی که شما این یکی را یاد گیرید، می توانید بقیه را هم انجام دهید.

 

گام ۵

 

آموزش خوشنویسی فارسی و انگلیسی با خودکار

 

با استفاده از راهنمای حرکت به عنوان مرجع، به آرامی از طریق بقیه حروف بزرگ استفاده کنید.

اکنون که شما هر حرف را چندین بار نوشته اید، وقت آن است که تمام آن را با هم بگذارید و الفبا را بنویسید.

 

۵- همه اینها را باهم بگذار

 

بیایید کمی هیجان انگیز تر بنویسیم یک راه خوب مخلوط حرف های بزرگ و کوچک است که نام خود را بنویسید. اکنون، از آنجا که شما در پیش نویس رسم الخط بسیار خوب کار کرده اید، بگذارید جنبه های مثبت را درنظربگیرید!

 

شما اکنون بر رسم الخط خوانا تسلط دارید!

 

همه فکر می کنند که خوشنویسی سخت است اما اگر شما فقط هر حرف را به سقوط اساسی آن برسانید، شروع به دیدن الگوهای می کنید.

هر چه بیشتر تمرین کنید، ساده تر خواهد بود که حروف را بنویسید و سریعتر نوشتن را انجام دهید. در آموزش های آینده، ما برخی از اسکریپت های پیچیده تر را یاد می گیریم.

 

آموزش خوشنویسی فارسی و انگلیسی با خودکار

 

و این را بدانید خطاطی حروف انگلیسی با یک موزیک آرامبخش بسیار دلنشین و سرگرمی متفاوتی است حتما یکبار امتحان کنید.

آموزش خوشنویسی فارسی و انگلیسی با خودکار، چپ دست و راست دست

Persian and English calligraphy training with automatic, left and right hand


جدیدترین مطالب

دیگر مطالب امروز

 چهره های ایرانی و خارجی پایگاه ناز وب

مطالب داغ چند روز گذشته
زیباترین هتل با عجیب ترین اتاق های جهان (عکس)
زیباترین هتل با عجیب ترین اتاق های جهان (عکس)
مشاهده بیشتر