لاغری با نازوب

 چهره های ایرانی و خارجی پایگاه ناز وب

مهارت و ترفندهای زندگی وبسایت ناز وب

جملات و عکس نوشته های کوروش کبیر ویژه پروفایل

جملات و عکس نوشته های کوروش کبیر ویژه پروفایل

7 آبان ماه زادروز جهانی کوروش کبیر بنیان‌گذار و نخستین شاه شاهنشاهی هخامنشی که به مدت سی سال، در بین سال‌های 529 تا 559 پیش از میلاد، بر نواحی گسترده‌ای از آسیا حکومت کرد.

On the 7th of November, the birthday of Cyrus the Great, the founder and first king of the kingdom of Achaemenid, ruled over Asia over the course of thirty years, between 529 and 559 BC.

وبسایت نازوب روز جهانی کوروش بزرگ مردی که زنجیرها را پاره کرد را به همه شما کاربران عزیز تبریک می گوید.در بخش های بعدی زندگینامه بزرگ مرد تاریخ کوروش کبیر را دنبال کنید.

Congratulations to all of you, dear friends, on the great day of the Great Cyrus Day, the man who tore the chains. In the following sections, follow the great biography of the man of Cyrus the Great’s history.

 

باورها و هر آنچه از دیدگان اندیشه هایمان می گذرد را به زنجیر می کشند..

روز جهانی کوروش بزرگ، مردی که زنجیرها را پاره کرد، شاد و خجسته باد

 

جملات و عکس نوشته های کوروش کبیر ویژه پروفایل

 

بیادتان مى آورم تا همیشه بدانید که زیباترین منش آدمى ، محبت اوست پس ؛محبت کنید چه به دوست ، چه به دشمن! که دوست را بزرگ کند و دشمن را دوست. “کوروش بزرگ”

 

جملات و عکس نوشته های کوروش کبیر ویژه پروفایل

 

اگر همان کاری را انجام دهید که همیشه انجام می دادید، همان نتیجه ای را می گیرید که همیشه می گرفتید .

 

جملات و عکس نوشته های کوروش کبیر ویژه پروفایل

 

متن تبریک روز کورش کبیر

باورها و هر آنچه از دیدگان اندیشه هایمان می گذرد را به زنجیر می کشند..

روز جهانی کوروش بزرگ، مردی که زنجیرها را پاره کرد، شاد و خجسته باد

 

جملات و عکس نوشته های کوروش کبیر ویژه پروفایل

 

دستانی که کمک می کنند پاکتر از دستهایی هستند که رو به آسمان دعا می کنند. کوروش کبیر

 

جملات و عکس نوشته های کوروش کبیر ویژه پروفایل

 

خداوندا دستهایم خالی است ودلم غرق در آرزوها -یا به قدرت بیکرانت دستانم را توانا گردان یا دلم را ازآرزوهای دست نیافتنی خالی کن کوروش کبیر

 

جملات و عکس نوشته های کوروش کبیر ویژه پروفایل

 

اگر میخواهید دشمنان خود را تنبیه کنید به دوستان خود محبت کنید. کوروش کبیر

 

جملات و عکس نوشته های کوروش کبیر ویژه پروفایل

 

آنچه جذاب است سهولت نیست، دشواری هم نیست، بلکه دشواری رسیدن به سهولت است .کوروش کبیر

 

جملات و عکس نوشته های کوروش کبیر ویژه پروفایل

 

وقتی توبیخ را با تمجید پایان می دهید، افراد درباره رفتار و عملکرد خود فکر می کنند، نه رفتار و عملکرد شما .کورش کبیر

 

جملات و عکس نوشته های کوروش کبیر ویژه پروفایل

 

سخت کوشی هرگز کسی را نکشته است، نگرانی از آن است که انسان را از بین می برد .کوروش کبیر

 

جملات و عکس نوشته های کوروش کبیر ویژه پروفایل

 

اس ام اس تبریک روز کورش بزرگ

پیش از آنکه پاسخی بدهی با یک نفر مشورت کن ولی پیش از آنکه تصمیم بگیری با چند نفر .کوروش کبیر

 

جملات و عکس نوشته های کوروش کبیر ویژه پروفایل

 

تنها راهی که به شکست می انجامد، تلاش نکردن است .کوروش کبیر

 

جملات و عکس نوشته های کوروش کبیر ویژه پروفایل

 

دشوارترین قدم، همان قدم اول است .کوروش کبیر

 

جملات و عکس نوشته های کوروش کبیر ویژه پروفایل

 

عمر شما از زمانی شروع می شود که اختیار سرنوشت خویش را در دست می گیرید .کوروش کبیر

سخنان کورش کبیر
آفتاب به گیاهی حرارت می دهد که سر از خاک بیرون آورده باشد .کورش کبیر

 

جملات و عکس نوشته های کوروش کبیر ویژه پروفایل

 

من یاور یقین و عدالتم من زندگی ها خواهم ساخت، من خوشی های بسیار خواهم آورد من ملتم را سربلند ساحت زمین خواهم کرد، زیرا شادمانی او شادمانی من است.کوروش کبیر

 

جملات و عکس نوشته های کوروش کبیر ویژه پروفایل

 

من یاور یقین و عدالتم من زندگی ها خواهم ساخت، من خوشی های بسیار خواهم آورد من ملتم را سربلند ساحت زمین خواهم کرد، زیرا شادمانی او شادمانی من است.

 

جملات و عکس نوشته های کوروش کبیر ویژه پروفایل

 

آنچه جذاب است سهولت نیست، دشواری هم نیست، بلکه دشواری رسیدن به سهولت است

 

جملات و عکس نوشته های کوروش کبیر ویژه پروفایل

 

وقتی زندگی چیز زیادی به شما نمی دهد، بخاطر این است که شما چیز زیادی از آن نخواسته اید .

 

جملات و عکس نوشته های کوروش کبیر ویژه پروفایل

 

همواره بیاد داشته باشید آخرین کلید باقیمانده، شاید بازگشاینده قفل در باشد.

آرامگاه کورش کبیر + عکس

 

جملات و عکس نوشته های کوروش کبیر ویژه پروفایل

 

کارتان را آغاز کنید، توانایی انجامش بدنبال می آید .

 

جملات و عکس نوشته های کوروش کبیر ویژه پروفایل

 

تنها راهی که به شکست می انجامد، تلاش نکردن است .

 

جملات و عکس نوشته های کوروش کبیر ویژه پروفایل

 

بیادتان مى آورم تا همیشه بدانید که زیباترین منش آدمى ، محبت اوست پس ؛محبت کنید چه به دوست ، چه به دشمن! که دوست را بزرگ کند و دشمن را دوست. “کوروش بزرگ”

 

جملات و عکس نوشته های کوروش کبیر ویژه پروفایل

 

اگر همان کاری را انجام دهید که همیشه انجام می دادید، همان نتیجه ای را می گیرید که همیشه می گرفتید .

 

جملات و عکس نوشته های کوروش کبیر ویژه پروفایل

 

پیش از آنکه پاسخی بدهی با یک نفر مشورت کن ولی پیش از آنکه تصمیم بگیری با چند نفر .

 

جملات و عکس نوشته های کوروش کبیر ویژه پروفایل

 

کار بزرگ وجود ندارد، به شرطی که آن را به کارهای کوچکتر تقسیم کنیم .

 

جملات و عکس نوشته های کوروش کبیر ویژه پروفایل

 

انسان همان می شود که اغلب به آن فکر می کند .

 

جملات و عکس نوشته های کوروش کبیر ویژه پروفایل

 

آفتاب به گیاهی حرارت می دهد که سر از خاک بیرون آورده باشد .

 

جملات و عکس نوشته های کوروش کبیر ویژه پروفایل

 

عمر شما از زمانی شروع می شود که اختیار سرنوشت خویش را در دست می گیرید .

تنها راهی که به شکست می انجامد، تلاش نکردن است .

 

جملات و عکس نوشته های کوروش کبیر ویژه پروفایل

 

دشوارترین قدم، همان قدم اول است .

عمر شما از زمانی شروع می شود که اختیار سرنوشت خویش را در دست می گیرید .

 

جملات و عکس نوشته های کوروش کبیر ویژه پروفایل

 

آفتاب به گیاهی حرارت می دهد که سر از خاک بیرون آورده باشد .

 

جملات و عکس نوشته های کوروش کبیر ویژه پروفایل

 

وقتی زندگی چیز زیادی به شما نمی دهد، بخاطر این است که شما چیز زیادی از آن نخواسته اید .

 

جملات و عکس نوشته های کوروش کبیر ویژه پروفایل

 

من یاور یقین و عدالتم من زندگی ها خواهم ساخت، من خوشی های بسیار خواهم آورد من ملتم را سربلند ساحت زمین خواهم کرد، زیرا شادمانی او شادمانی من است.

 

جملات و عکس نوشته های کوروش کبیر ویژه پروفایل

 

اگر میخواهید دشمنان خود را تنبیه کنید به دوستان خود محبت کنید

 

جملات و عکس نوشته های کوروش کبیر ویژه پروفایل

 

جملات و عکس نوشته های کوروش کبیر ویژه پروفایل

 

سخت کوشی هرگز کسی را نکشته است، نگرانی از آن است که انسان را از بین می برد

 

جملات و عکس نوشته های کوروش کبیر ویژه پروفایل

 

اگر همان کاری را انجام دهید که همیشه انجام می دادید، همان نتیجه ای را می گیرید که همیشه می گرفتید
بقیه اس ام اس های ناب در ادامه مطلب

آنچه جذاب است سهولت نیست، دشواری هم نیست، بلکه دشواری رسیدن به سهولت است .

 

جملات و عکس نوشته های کوروش کبیر ویژه پروفایل

 

وقتی توبیخ را با تمجید پایان می دهید، افراد درباره رفتار و عملکرد خود فکر می کنند، نه رفتار و عملکرد شما

 

جملات و عکس نوشته های کوروش کبیر ویژه پروفایل

 

افراد موفق کارهای متفاوت انجام نمی دهند، بلکه کارها را بگونه ای متفاوت انجام می دهند.

 

جملات و عکس نوشته های کوروش کبیر ویژه پروفایل

 

پیش از آنکه پاسخی بدهی با یک نفر مشورت کن ولی پیش از آنکه تصمیم بگیری با چند نفر .

 

جملات و عکس نوشته های کوروش کبیر ویژه پروفایل

 

کار بزرگ وجود ندارد، به شرطی که آن را به کارهای کوچکتر تقسیم کنیم .

 

جملات و عکس نوشته های کوروش کبیر ویژه پروفایل

 

کارتان را آغاز کنید، توانایی انجامش بدنبال می آید .

 

جملات و عکس نوشته های کوروش کبیر ویژه پروفایل

 

انسان همان می شود که اغلب به آن فکر می کند .

 

جملات و عکس نوشته های کوروش کبیر ویژه پروفایل

 

همواره بیاد داشته باشید آخرین کلید باقیمانده، شاید بازگشاینده قفل در باشد.

 

خانم مجری جذاب دنیا خود را فرزند کورش کبیر می داند! عکس

مقاله ای جامع در مورد کوروش کبیر

آتوسا دختر کوروش کبیر و مادر خشایارشاه/ عکس

دختر کوروش کبیر و مادر خشایار شاه (عکس)

 

جملات و عکس نوشته های کوروش کبیر ویژه پروفایل

Sentences of Cyrus the Great for profileبرچسبها:

 چهره های ایرانی و خارجی پایگاه ناز وب

مطالب داغ چند روز گذشته
پسری عجیب که نصف جمجمه دارد! + (تصاویر)
پسری عجیب که نصف جمجمه دارد! + (تصاویر)
مشاهده بیشتر