خدا

مردی آلت تناسلی اش را در اتوبوس به نمایش گذاشت +خبرهای داغ

مجموعه : اخبار گوناگون
مردی آلت تناسلی اش را در اتوبوس به نمایش گذاشت +خبرهای داغ

مردی کـه در اتوبوس آلت تناسلي خود را به زنان نشان داده بود با واکنش ها و عاقبت بدي مواجه شد، هنوز انگيزه مشخصي براي کار مرد اعلام نشده اما مي شود گفت تنها کسي اسـت کـه دست بـه اينکار زده اسـت.

The man who showed his penis on the bus to women showed a bad reaction and a bad deal, but there was still no specific motive for the man’s job, but he was the only one who did it

مردی آلت تناسلی اش را در اتوبوس به نمایش گذاشت

مرد جوان کـه از شدت شهوت آلت تناسلي خود را دراتوبوس عمومي از شلوارش بيرون آورده و به يکي از زنان مسافر اتوبوس نشان داده بود با واکنش زنان داخل اتوبوس روبه‌رو شد و تجربه بدي را از سر گذراند.

 

چـه اتفاقي ميوفتد زماني کـه شـما آلت تناسلي خود را در دسترس تماشاي يک دسته از زنان در عموم قرار دهيد؟

ممکن اسـت انها باهم متحد شوند و دسته جمعي حال شـما را جا بياورند يک ويديو در يوتيوب از يک مرد در ترکيه نشان ميدهد مرد جوان کـه بـه دختري در داخل اتوبوس آلت تناسلي خود را نشان ميدهد با واکنش دسته جمعي زنان داخل اتوبوس روبه‌رو ميشود و یک کتک مفصل می خورد!

 

مردی آلت تناسلی اش را در اتوبوس به نمایش گذاشت +خبرهای داغ

 

ابتدا زن جوان چيزي بـه مرد مي گويد کـه باعث خنده زنان ديگر ميشود و سپس با کتک زدن مرد توسط دختر , زنان ديگر نيز متحد شده و شروع بـه ضرب و شتم پسر جوان کـه آلت خودرا از شلوارش بيرون آورده اسـت ميکنند

 

مردی آلت تناسلی اش را در اتوبوس به نمایش گذاشت +خبرهای داغ

 

بـه گزارش ناز وب ويديوهاي بازرسي تصويري نشان ميدهد کـه يک مرد ناشناس توسط چندين زن دريک اتوبوس مورد حمله قرار گرفته اسـت و گفته مي شود کـه آلت تناسليش رابه يکي از مسافران زن نشان ميدهد. پس از اين کـه زن ظاهرا مرد را در مقابل کل اتوبوس شرمسار ميکند، ديگر زنان شروع بـه خنديدن مي کنند.

 

مردی آلت تناسلی اش را در اتوبوس به نمایش گذاشت +خبرهای داغ

 

در اين ويديو زنان بنظر مي‌آيد بـه قدري مرد مسافر رابا کيف و کفش خود کتک زدند کـه مرد مسافر با ايستادن اتوبوس در نخستين ايستگاه خودرا بزحمت بـه بيرون اتوبوس انداخت!

دوربين هاي مدار بسته تصوير اين مرد شکار کرده اسـت . مسافر زن کـه تحت اذيت و اذيت جنسي اين مرد واقع شده بود ادعا کرد کـه او در برابر قانون شکايت ميکند و بـه پليس در استان کاکائلي شمال غربي ترکيه گزاش اين حادثه را ارائه کرده اسـت.

 

 

پرتاب شدن و کشته شدن یک زوج از پنجره آپارتمان هنگام عشقبازی و رابطه جنسی

 

خبر داغی که به سرعت رسانه های و شبکه های اجتماعی به آن پرداختند کشته شدن دو زوجی که هنگام رابطه جنسی و عشقبازی از پنجره آپارتمان پرتاب می شوند.

پس از بررسی های پزشکی قانونی علت این حادثه را مست بودن و حالت غیر عادی این زوج هنگام عشقبازی بوده که منجر به چنین حادثه تلخی شده است.

 

مردی آلت تناسلی اش را در اتوبوس به نمایش گذاشت +خبرهای داغ

مردی آلت تناسلی اش را در اتوبوس به نمایش گذاشت +خبرهای داغ

 

این زوج چینی موقع عشقبازی به پنجره قدی آپارتمانشان تکیه داده بودند که از بخت بد این زوج پنجره از جا کنده شده و به کف خیابان پرتاپ میشوند و میمیرند.

 

 

دردسر مهريه 30 هزار تومني بيوه ميلياردر تهراني

فرزندان زن بيوه ميلياردر تهراني براي گرفتن ارثيه خود کاري کردند مادرشان وادار بـه اجرا گذاشتن مهريه سي هزار تومنيش بشود . بيوه ميلياردر پس ازاينکه خبردار شد فرزندانش تصميم بـه فروش خانه پدريشان گرفته‌اند، مهريه 30 هزار توماني خود رابه اجرا گذاشت.

 

مردی آلت تناسلی اش را در اتوبوس به نمایش گذاشت +خبرهای داغ

 

مجتمع قضايي ونک همانند اغلب اوقات شاهد ازدحام مردم ومراجعان بود. زماني کـه نوبت رسيدگي بـه پرونده مهريه فخري پيرزن ثروتمند رسيد دختر و پسرش وارد شعبه 262 دادگاه خانواده شدند اما از خودش خبري نبود و وکيلش در دادگاه حضور داشت.

از فرزندان اين زن سال خورده هم دختر و پسر ميانسالش بـه دادگاه آمده بودند. يکي از دخترانش هم در بيرون از کشور زندگي ميکرد. قاضي غلامحسين گل آور نگاهي بـه پرونده آن ها انداخت و رو بـه زن و مرد گفت

مادرتان مهريه‌ اش را تقاضاي کرده، با توجه بـه اين کـه پدرتان در قيد حيات نيست چـه توضيحي داريد؟ زن ميانسال کـه خودرا «فتانه» معرفي ميکرد گفت مشکلي نيست. در حساب پدرمان حدود 50 ميليون تومان پول هست کـه ميتوانيد دستور بدهيد ازآن محل مهريه مادرمان پرداخت شود. اما مشکل مادر مـا مهريه نيست

 

مردی آلت تناسلی اش را در اتوبوس به نمایش گذاشت +خبرهای داغ

 

قاضي پرسيد پس چـه مشکلي در بين اسـت؟ زن جواب داد مادر مـا در خانه پدري‌مان ساکن اسـت و از آنجا کـه فقط سه دانگ از اين خانه بنام اوست، ميـــخواهد با اجرا گذاشتن مهريه‌ اش جلوي رسيدگي بـه پرونده انحصار وراثت پدرمان را بگيرد. قاضي کـه بنظر ميرسيد موضوع برايش جالب شده، گفت خب اجازه بدهيد همانجا سکونت داشته باشد.

 

مردی آلت تناسلی اش را در اتوبوس به نمایش گذاشت +خبرهای داغ

 

زن دوباره جواب داد نميتوانيم. چون خواهرم از خارج پيغام داده سهمش را از اين خانه مي خواهد و برادرم هم براي پرداخت مهريه همسرش بـه پول نياز دارد و مـن هم مشکلات خودم را دارم. در آن لحظه وکيل جواني کـه وکالت زن سال خورده را بر عهده داشت بـه ميان بحث آمد و گفت جناب قاضي خوشبختانه پدر اين سه فرزند، فرد ثروتمندي بوده و جدا از اين آپارتمان 10 خانه، مغازه، ويلا و املاک ديگري بـه ارث گذاشته اسـت.

مردی آلت تناسلی اش را در اتوبوس به نمایش گذاشت +خبرهای داغ

اما متاسفانه هيچ يک از فرزندانش راضي نشده‌اند تا بسته شدن پرونده انحصار وراثت صبر کنند.بهمين خاطر نسبت بـه سه دانگ از سهم خانه پدري‌شان شکايتي مطرح کرده‌اند. مـن هم هر چـه با اين سه عضو خانواده صحبت کرده‌ام کـه دل مادر پيرشان را نشکنند و اجازه دهند چراغ خانه پدري‌شان روشن بماند گوششان بدهکار نيست.

 

مردی آلت تناسلی اش را در اتوبوس به نمایش گذاشت +خبرهای داغ

 

باور کنيد ديروز کـه بـه مادر سال خورده‌شان زنگ زدم تا بـه دادگاه بيايد متوجه شدم سرماخورده ودر اين شرايط هيچ کدام از بچه‌ها هم بـه او سر نزده‌اند در اين هنگام پسر زن سال خورده گفت:«مـن کـه تهران زندگي نمي کنم. يکي از خواهرانمان هم کـه خارج اسـت. اين خواهرم بايد بـه ديدن مادرمان مي‌رفت کـه ظاهرا لجبازي کرده ونرفته.» قاضي بـه وکيل جوان گفت موضوع انحصار وراثت مربوط بـه اين پرونده نيست.

مادر سال خورده‌شان يک مهريه 30 هزار توماني دارد کـه 50 سال پيش ثبت شده. بنابر اين بايد نرخ آن بـه روز ارزيابي شود کـه چيزي حدود چهل تا پنجاه ميليون تومان ميشود.

از آنجا کـه اموال کافي براي اين منظور موجود اسـت مي توانيد حق موکلتان را دريافت کنيد. وکيل تشکر کرد و ادامه داد راستش مـن از داشتن مادر محروم بوده‌ام و بعد از درگذشت ايشان، پدرم باوجود همه ي سختي‌ها مـن و خواهرم را بزرگ کرد و ازدواج هم نکرد.

براي همين دوست دارم تا مادر اين خانواده در قيد حيات اسـت، فرزندانش قدر وي را بدانند. بـه نظرم آن ها پرداخت مهريه را هم پيش‌ بيني کرده‌اند، چون تا چند ماه پيش خبري از اين حساب و مبلغ موجودي‌ اش نبود. با اين حال از محضر دادگاه تقاضاي دارم دستور پرداخت اجرت المثل سال هـاي زندگي موکلم را هم از وارثان صادر کنيد. قاضي اينبار رو بـه فرزندان زن سال خورده کرد و گفت درباره پرداخت اجرت المثل مادرتان اعتراضي نداريد؟

 

مردی آلت تناسلی اش را در اتوبوس به نمایش گذاشت +خبرهای داغ

 

فتانه جواب داد مادر مـا کـه معلم بوده و وقتي هم بـه خانه برمي‌گشت، مستخدمين کارهاي منزل را انجام مي‌دادند. قاضي با شنيدن اين جملات گفت:«بـه هرحال هر زني مي تواند بابت زحماتي کـه در خانه ميکشد از همسرش اجرت المثل طلب کند.

حالا اين کـه خودش کار کرده يا مستخدم مقوله ديگري اسـت. پس ازآن قاضي چند دقيقه‌ اي درباره احترام بـه پدر و مادر و جبران زحمات انها در سالمندي حرف زد و سعي کرد فرزندان رابه دلجويي از مادرشان ترغيب کند.

سپس پايان جلسه را اعلام کرد و از همه ي حاضران خواست صورت جلسه رسيدگي را امضا کنند. آنگاه فتانه زير گوش برادرش چيزي گفت و از قاضي پرسيد اجرت المثل مادرمان چقدر مي شود؟ قاضي هم توضيح داد کـه اين مبلغ براساس نظر کارشناس تعيين خواهد شد و بـه اطلاع فرزندان خواهد رسيد.

 

در خبر پایانی: خواستگاري بيش از 200 نفر از اين دختر زيبا

اين دختر جذاب و جوان سي ساله در طي دو سال بيش از دويست خواستگار داشته اسـت اما سختگيري اين دختر باعث شده هنوز هيچگدام اين خواستگاران را نپسندد. بـه گزارش وبسایت وبناز دختر 30 ساله کره اي اعلام کرد کـه در دو سال گذشته بيش از 200 خواستگار داشته اسـت.

تلويزيون کره جنوبي بتازگي برنامه عجيبي نمايش داد کـه در آن زن جوان 30 ساله‌ اي ادعا کرد درطول دو سال گذشته، 200 جلسه خواستگاري با 200 مرد داشته، اما هيچ کدام ازآن‌ها را نپسنديده اسـت و تعداد کمي موفق شده اند در جلسه دوم هم با او صحبت کنند

 

مردی آلت تناسلی اش را در اتوبوس به نمایش گذاشت +خبرهای داغ

 

او از هر رفتار مرد‌ها ايراد ميگيرد و سراغ خواستگار بعدي ميرود، اما طي دو سال حدود 92 هزار دلار هديه از قبيل: پول و طلا و زيورآلات و گل و… ازآن‌ها دريافت کرده اسـت.

 

A man showed his penis on the bus + Hot News

همبستری مردی با 70 دختر و کنده شدن آلت تناسلی اش + تصاویر

تصاویر عاشقان نوازش سینه دختران برای کمک به خیریه

پخت و فروش آلت تناسلی یک مرد به 5 نفر!! عکس

اولین رابطه جنسی مردی بدون آلت تناسلی (عکس)برچسبها:

جدیدترین مطالب

دیگر مطالب امروز
بیوگرافی هنرمندان