پیرسینگ اندام های جنسی زن و مرد برای افزایش تحریک جنسی / 3 ک س

پیرسینگ اندام های جنسی زن و مرد برای افزایش تحریک جنسی / 3 ک س

سکسولوژی یک رفتار جنسی غریزی در هر فرد یا حیوان است. سکستراپیست نیز شخصی است که درمانگر مسائل جنسی است به همین منظور ایده های گاها عجیب برای افزایش و بهبود رابطه های جنسی در سراسر دنیا ارائه میشود از جمله پیرسینگ یا سوراخ کردن دستگاه های تناسلی و شرمگاهی زن و مرد است که طی تحقیقات به عمل آمده در افزایش میل جنسی بسیار موثر است.

 


a
مطالب داغ چند روز گذشته