تعبیر خواب می، خمر یا شراب/ مست کردن در خواب چه تعبیری دارد

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب می، خمر یا شراب/ مست کردن در خواب چه تعبیری دارد

شراب، می یا خمر چیست؟ به چه نوشیدنی هایی شراب یا می می گویند؟

 

What is wine, may or Khmer? What drinks do wine or say?

شراب یا مِی یا خمر یک نوشیدنی الکلی است که از تخمیر میوه انگور به‌دست می‌آید. خاصیت شیمیایی طبیعی انگور به‌گونه‌ای است که می‌تواند بدون افزودن شکر، اسید، آنزیم یا دیگر افزودنی‌ها تخمیر شود.

Wine or may or Khmer is an alcoholic beverage that is obtained from fermented fruit of grapes. The natural chemical properties of grapes are such that they can be fermented without adding sugar, acids, enzymes or other additives.

شراب از تخمیر انگور له شده به وسیلهٔ انواع مخمر که شکر موجود در انگور را به الکل تبدیل می‌کنند بدست می‌آید. برای بدست آوردن انواع شراب، از انواع مختلف انگور با مخمرهای گوناگون استفاده می‌شود.

 

اگرچه از میوه‌های دیگر مانند آلبالو، سیب، توت و… و تقریباً از تمامی رستنی‌ها نیز شراب ساخته می‌شود ولی واژهٔ شراب بدون ذکر نام میوه تقریباً همیشه به معنی شراب انگور است و شراب‌های دیگر را با نام آن‌ها می‌آوریم (مانند: شراب سیب یا شراب اقطی).

معمولاً شراب‌هایی که از دیگر رستنی‌ها مانند برنج، گندم، رازک و… به دست می‌آیند که از مواد نشاسته‌ای هستند و برای

استفاده به عنوان شراب در نظر گرفته نمی‌شوند بلکه فرایندهای دیگری بر روی آن‌ها انجام می‌شود تا نوشیدنی‌های دیگری از جمله آبجو یا ویسکی به دست آید، در حالی که شراب زنجبیل به همراه کنیاک تقویت می‌شود.

 

در این نمونه‌ها استفاده از لغت شراب علاوه بر مراحل ساخت به منبع شراب غنی تر اطلاق می‌گردد. استفاده تجاری از واژه wine به زبان انگلیسی (و معادل آن در زبان‌های دیگر) در بسیاری از قانونگذاری‌ها ممنوع است.

 

بهتر است بدانید اولین معجزه عیسی مسیح را …

اولین معجزهٔ عیسی مسیح تبدیل آب به شراب است. در انجیل یوحنا آمده‌است که عیسی مسیح به همراه مادرش (مریم) به یک عروسی در قانا دعوت شده بودند. در آن عروسی شراب تمام می‌شود. عیسی دستور می‌دهد خمره‌ها را از آب پر کنند. او آب را به شراب تبدیل می‌کندعیسی در شام آخر نیز نان را به شاگردانش می‌دهد و می‌گوید:

«بخورید، این بدن من است.» و جام را برمی‌دارد و شکرگزاری می‌کند و می‌گوید:

«بنوشید این است خون من که به خاطر آمرزش گناهان ریخته خواهد شد» در آیین عشای ربانی نیز که امروزه به یاد شام آخر عیسی در تمام کلیساها برگزار می‌شود از شراب انگور یا آب انگور (برای زیر ۱۸ ساله‌ها به مقدار کم) استفاده می‌شود؛ اما با این حال از مست شدن و افراط در شراب‌خواری به عنوان گناه یاد شده‌است.پولس رسول نیز می‌گوید:

مست شراب مشوید که شما را به هرزگی می‌کشاند؛ بلکه از روح پر شوید…

 

تعبیر خواب می، خمر یا شراب/ مست کردن در خواب چه تعبیری دارد

 

 

اینک که کلمه نوشیدنی می یا شراب را شناختید به تعبیر خواب های گوناگون شراب، نوشیدن، درست کردن، مست کردن، شیشه شراب و … تمام آنچه به می مربوط می شود را در این بخش گنجانده ایم با وبسایت نازوب مثل همیشه همراه باشید.

 

امام صادق «ع» می‌فرمایند:

تعبیرهای شراب عبارت‌اند از:

= مال حرام مصرف خواهی کرد

= ازدواج

= نعمت.

 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر در خواب ببینید کـه شراب مینوشید دو حالت دارد. چنانچه شراب رابه نیت یک ماده سکر آور میخورید ارتکاب گناه و تحصیل مال حرام اسـت و اگر بـه قصد تبرید و فرح و انبساط مینوشید اقدام خیر و تحصیل مال حلال اسـت و نعمت و فراوانی.

ابن سیرین می گوید:

 

تعبیر خواب می، خمر یا شراب/ مست کردن در خواب چه تعبیری دارد

 

تعبیر خواب شراب، مال حرام می باشد. اگر ببینی در میان شراب غرق شده‌اي گرفتار فتنه می شوي. اگر در خواب ببینی در خانۀ خودت شراب‌هاي فراوانی داری، تعبیرش این اسـت کـه بـه اندازه آن از شخصی زمیندار و صاحب و ملک و املاک بـه تـو سود و منفعت میرسد.

تعبیر خواب مشروب یا می خوردن

ابن سیرین می گوید: اگر در خواب ببینی شراب می خوری، تعبیرش این اسـت کـه بـه اندازه آن مال حرام بـه دست می‌آوری.

جابر مغربی می گوید:

اگر ببینی شراب رابا آب مخلوط کرده‌اي و میخوری، ربا و نزول می خوري

بعضی از تعبیرگران نیز گفته‌اند:

مال حرام بـه دست می‌آوری

تعبیر خواب شراب فروختن چیست؟

امام صادق «ع» می‌فرمایند: تعبیر شراب فروش، انسانی اسـت کـه دائماً بـه دنبال دعوا و درگیری و فتنه می باشد.

و در ادامه: تعبیر جام «پیک» شراب و خوردن مشروب از تمام مفسرین

دیدن شراب در خواب نمادی از جشن و سرور، بزم و پایکوبی، خوشحالی و موفقیت اسـت. دراین صورت شـما از روند زندگی خود بیش از اندازه راضی و شادمان هستید و بـه این ترتیب تمامی امورات خودرا متوقف می‌کنید تا مدتی در آرامش بـه سر ببرید و از آنچه تاکنون برای بـه دست آوردن آن سخت تلاش کرده‌اید لذت ببرید.

تعبیر خواب جام شراب

 

تعبیر خواب می، خمر یا شراب/ مست کردن در خواب چه تعبیری دارد

 

جام شراب در خواب نمادی از شادی و بارداری اسـت. اگر در خواب ببینید کـه جام شراب می شکند، تعبیر آن از دست دادن خوشحالی و سقط جنین اسـت.

تعبیر خواب بطری شراب

 

تعبیر خواب می، خمر یا شراب/ مست کردن در خواب چه تعبیری دارد

 

اگر در خواب بطری شراب را ببینید اما قادر بـه نوشیدن ازآن نباشید، تعبیر آن اسـت کـه شـما بزودی با کسی در مورد چگونه گذراندن اوقات فراغت یا پول خود بحث و مشاجره خواهید داشت. اگر در خواب ببینید کـه بطری شراب می شکند، این خواب نشان دهنده افراط و زیاده روی در تمایلات و هوی و هوس اسـت.

تعبیر خواب جام شراب خالی

دیدن جام خالی از شراب در خواب نشان دهنده آن اسـت کـه بیش از اندازه امیدوار هستید و احتمالا در آینده اي نزدیک ناامید و مایوس خواهید شد.

تعبیر خواب شراب شیرین

 

تعبیر خواب می، خمر یا شراب/ مست کردن در خواب چه تعبیری دارد

 

دیدن شراب شیرین در خواب نشان دهنده آن اسـت کـه در کار یا خدمات حرفه اي خود بـه موفقیت دست خواهید یافت. شـما باید بـه دوستی ها و روابط قدیمی خود اعتماد کنید تا بتوانید این موفقیت هاي شیرین را حفظ کنید.

تعبیر خواب شراب سفید

دیدن شراب سفید در خواب نشان دهنده آن اسـت کـه خودتان میتوانید با تلاش و کوشش بـه هرچیزی برسید اما در کمک گرفتن از دیگران با سختی ها و مشکلاتی روبه‌رو خواهید شد.

تعبیر خواب شراب قرمز

 

تعبیر خواب می، خمر یا شراب/ مست کردن در خواب چه تعبیری دارد

 

دیدن شراب قرمز در خواب نشان دهنده آن اسـت کـه شـما از حمایت هاي موثر و قدرتمندی در زندگی برخوردار هستید کـه بشما کمک می‌کند تا بـه ثروت و افتخارات خود دست یابید. این حمایت ها تاثیری ماندگار و مادام العمر بر کار و اعتبار شـما خواهند داشت.

تعبیر خواب شراب ریخته

دیدن شراب ریخته در خواب نشان دهنده آن اسـت کـه فردی کـه پیش از این حامی و طرفدار شـما بوده اکنون بـه شایعه پراکنی و غیبت در مورد شـما پرداخته اسـت.

تعبیر خواب شراب درست کردن

اگر در خواب ببینید کـه شرابی از انگور درست می‌کنید، تعبیر آن اسـت کـه ارثی غیرمنتظره یا پول بسیار زیادی دریافت خواهید کرد. بـه این ترتیب میتوانید با صبر و بصیرت سودها و منافع خودرا چند برابر کنید.

تعبیر خواب خریدن شراب

 

تعبیر خواب می، خمر یا شراب/ مست کردن در خواب چه تعبیری دارد

 

اگر در خواب ببینید کـه در حال خریدن شراب هستید، تعبیر آن اسـت کـه شـما در نهایت قادر بـه حل اختلافی طولانی مدت و قدیمی خواهید شد. خودرا برای صرف مقداری پول و تهیه هدایایی برای جبران ناراحتی هاي گذشته خود با شخص مورد نظر آماده کنید.

تعبیر خواب ریختن و پاشیدن شراب

 

تعبیر خواب می، خمر یا شراب/ مست کردن در خواب چه تعبیری دارد

 

اگر ببینید کـه شراب از دست شـما می ریزد و پاشیده میشود، نشان دهنده معامله اي خوب و سودی بزرگ اسـت. شـما از منطقه امن خود خارج خواهید شد و بـه موفقیت هاي بزرگی دست خواهید یافت.

تعبیر خواب تف کردن مشروب

 

تعبیر خواب می، خمر یا شراب/ مست کردن در خواب چه تعبیری دارد

 

اگر در خواب ببینید کـه شراب داخل دهان خودرا تف می‌کنید، نشان دهنده آن اسـت کـه فردی شـما را تحریک یا اغوا کرده تا دست بـه ارتکاب گناهی مثل رابطه اي نامشروع بزنید. این خواب نشان دهنده مقاومت شـما در برابر این اغواگری ها و وسوسه ها اسـت.

تعبیر خواب مست شدن با مشروب

 

تعبیر خواب می، خمر یا شراب/ مست کردن در خواب چه تعبیری دارد

 

اگر در خواب ببینید کـه شراب خورده و مست شده اید، نشان دهنده احساسات جنسی یا شهوانی شـما اسـت. شـما خودآگاهی خودرا از دست داده اید و احساسات شـما مدیریت تان را در اختیار گرفته اند.

تعبیر خواب نوشیدن شراب

 

تعبیر خواب می، خمر یا شراب/ مست کردن در خواب چه تعبیری دارد

 

اگر در خواب ببینید کـه شراب را در حد اعتدال و میانه روی نوشیده و مست نمی‌شوید، تعبیر آن اسـت کـه شـما عشق و رابطه اي جدید پیدا خواهید کرد.

تعبیر خواب خراب یا فاسد شدن شراب

اگر در خواب ببینید کـه شراب شـما فاسد یا خراب شده اسـت، نشان دهنده آن اسـت کـه شـما قربانی نقشه اي هوشمندانه خواهید شد.

 

تعبیر خواب می، خمر یا شراب/ مست کردن در خواب چه تعبیری دارد

 

مراقب پیشنهادها یا ترفیع هایي باشید کـه شدیدا وابسته بـه محدودیت هاي زمانی یا شرایطی خاص هستند. این خواب نشان دهنده آن اسـت کـه شـما پول و سرمایه خودرا در معاملاتی کـه پیشنهاد می‌شود از دست می‌دهید.

تعبیر خواب سر کشیدن بطری شراب

 

تعبیر خواب می، خمر یا شراب/ مست کردن در خواب چه تعبیری دارد

 

اگر در خواب ببینید کـه مستقیما بطری شراب را سر می‌کشید، این خواب هشداری اسـت و بشما پیام می‌دهد کـه در زندگی واقعی خود شدیدا بـه چیزی اعتیاد دارید. شـما تمام نظارت خودرا از دست داده اید ودر برابر امیال و خواسته هاي خود تسلیم شده اید.

تعبیر خواب کارخانه شراب سازی

کارخانه شراب سازی در خواب نشان دهنده تمایل شـما بـه لذت بردن از تمام چیزهایی اسـت کـه زندگی بشما میدهد. شاید دوست دارید از داشته هاي خود لذت بیشتری ببرید.

 

تعبیر خواب می، خمر یا شراب/ مست کردن در خواب چه تعبیری دارد

 

یا میخواهید یاد بگیرید کـه چگونه بـه بیشترین رضایت از زندگی خودتان برسید. هم چنین دوست دارید اوقات خوش زندگی شـما پایدار باشند و لذت و شادمانی خودرا با دیگران تقسیم کنید.

تعبیر خواب انبار شراب

 

تعبیر خواب می، خمر یا شراب/ مست کردن در خواب چه تعبیری دارد

 

دیدن انبار شراب در خواب نشان دهنده تمامی تجربه ها و خاطرات گذشته تان اسـت. شـما همه ی آنها را جایی درون خود پنهان کرده‌اید و دوست دارید هر زمان کـه میخواهید بـه انها دسترسی داشته باشید. این خاطرات برای شـما درد و شادی مشترک بـه همراه دارند.

تعبیر خواب شراب هدیه

اگر در خواب ببینید کـه شراب را بعنوان هدیه می‌دهید یا می‌گیرید، نشان دهنده آن اسـت کـه خبر هـای خوبی میدهید یا دریافت میکنید. این خبر هـای خوب آن قدر باارزش هستند کـه باید برای انها جشن بگیرید.

تعبیر خواب چشیدن شراب

اگر در خواب ببینید کـه مزه شراب را امتحان می‌کنید، این خواب نشان دهنده قرار ملاقاتی اسـت کـه در آن رابطه و کیفیت آنرا مورد محاسبه قرار می‌دهید.

 

تعبیر خواب می، خمر یا شراب/ مست کردن در خواب چه تعبیری دارد

 

شاید بـه مراحل دیگری از رابطه عاشقانه تان وارد میشوید یا میخواهید حوزه هاي متفاوتی از زندگی را تجربه کنید. با این وجود، هنوز برای متعهد شدن آماده نیستید.

تعبیر خواب قفسه ای از شراب

 

تعبیر خواب می، خمر یا شراب/ مست کردن در خواب چه تعبیری دارد

 

دیدن قفسه اي از شراب در خواب نشان دهنده آن اسـت کـه شـما بـه استقبال تغییرات جدیدی در زندگی میروید. احتمالا تجربه ها یا خاطراتی را از زندگی خود حذف میکنید یا در موقعیت هاي شاد و لذت بخش متعدد تجربه ها و خاطراتی رابه زندگی خود اضافه میکنید. ابتدا برای رسیدن بـه اهداف راحت تر برنامه ریزی کنید.

تعبیر خواب خنک کننده شراب

 

تعبیر خواب می، خمر یا شراب/ مست کردن در خواب چه تعبیری دارد

 

اگر در خواب ببینید کـه برای ذخیره کردن شراب از دستگاه خنک کننده شراب استفاده می‌کنید، نشان دهنده آن اسـت کـه شـما قادر خواهید بود از مشکلات کوتاه مدت خود پیشگیری کنید. این خواب نشان دهنده آن اسـت کـه باید دارایی هاي خودرا پس انداز کنید تا بزودی جشنی را برپا کنید.

تعبیر خواب درب باز کن بطری شراب

اگر در خواب ببینید کـه از درب باز کن برای باز کردن درب بطری شراب استفاده میکنید، نشان دهنده آن اسـت کـه فردی برای گرفتن تصمیم مهمی بشما کمک خواهد کرد.

 

تعبیر خواب می، خمر یا شراب/ مست کردن در خواب چه تعبیری دارد

 

راه رسیدن بـه این موقعیت را یادداشت کنید. شاید برای دریافت کمک مورد نیاز خود با دشواری ها و پیچیدگی هایي روبه‌رو شوید. اگر بتوانید این مساله را حل و برطرف کنید، قادر هستید کـه بـه جشن و شادی بپردازید.

تعبیر خواب مغازه شراب فروشی

دیدن مغازه شراب فروشی در خواب نشان دهنده این اسـت کـه شـما بـه توصیه هایي نیاز دارید تا خودرا از مشکلات نجات دهید. شاید انتخاب هاي زیادی داشته باشید کـه بشما راه هاي متعددی برای حرکت رو بـه جلو را نشان میدهند.

همه ی آنها تصمیم هایي مناسب و موثر بنظر میرسند. اگر روند فکری خودرا بر پایه اولویت هاي پیشین یا افراد با تجربه قرار دهید، میتوانید خودرا از یاس و ناامیدی دور نگه دارید.

 

تعبیر خواب می، خمر یا شراب/ مست کردن در خواب چه تعبیری دارد

What does the interpretation of sleep, Khmer, or wine / drunk in a dream mean?

 

تعبیر خواب عورت

تعبیر خواب رابطه جنسی یا جماع

طرز تهیه شراب خانگی | نوشیدنی انگور

چرا شراب حرام استبرچسبها:

جدیدترین مطالب

دیگر مطالب امروز

 چهره های ایرانی و خارجی پایگاه ناز وب

مطالب داغ چند روز گذشته