لاغری با نازوب

 چهره های ایرانی و خارجی پایگاه ناز وب

مهارت و ترفندهای زندگی وبسایت ناز وب

دوچرخه سواری برای واژن و بارداری ضرر دارد؟

مجموعه : زنان و زایمان
دوچرخه سواری برای واژن و بارداری ضرر دارد؟

دوچرخه سواری یکی از لذت بخش ترین و مفرح ترین ورزش های هوازی است. شاید تنها ورزشی است که بسیاری از افراد به آن علاقمند هستند و برایشان رکاب زدن جذاب و دوست داشتنی است.

سوال اینجاست که آیا دوچرخه سواری برای خانم ها و دستگاه تناسلی، واژن و رحم ضرر دارد؟ آیا در رابطه جنسی آنها تاثیر دارد؟

آیا برای بارداری آنها خطر دارد؟ در ادامه این بخش به این سوالات پاسخ داده شده هم چنین به فواید دوچرخه سواری در تمام سنین نیز اشاره شده با وبسایت ناز وب و این بخش جذاب و علمی همراه باشید.

 

دوچرخه سواری برای واژن و بارداری ضرر دارد؟

 

وقتی در حال دوچرخه سواری هستید ،واژن خانم ها به طور مکرر به زیــن فشرده مي شود و آلت تناسلی آقایان هم همينطور، سوال این جاســت که آیا این فشار برای اندام تناسلی مردان و زنان ضرر دارد؟

دوچرخه سواری راهی عالی برای جابجایی و همچنین شکلی عالی از ورزش اســت که سودمندی های بهداشتی مشابه پیاده روی، دویدن نرم، شنا کردن و سایر فعالیت های جنسی هوازی دارد، اما برخی مردان و زنان از دوچرخه سواری پرهیز مي کنند زیرا نگران هستند که این فعالیت به اندام های تناسلی شان آسیب بزند و کارکرد جنسی شان را مختل کند.

 

 

برای سلامت جنسی باید نکاتی را هنگام دوچرخه سواری رعایت کنید

 برخی بررسی های علمي نیز تاکنون شواهدی در حمایت از این نگرانی به دست داده اند که ممکن اســت نشستن طولانی مدت روی زیــن دوچرخه با فشار روی اعصاب تناسلی بر سلامت جنسی تاثیر بگذارد اما این شواهد بیشتر در مورد افرادی بوده اســت که زیاد دوچرخه سواری مي کنند.

 

دوچرخه سواری برای واژن و بارداری ضرر دارد؟

 

از سوی دیگر، کارهای بسیاری وجود دارد که مي توانید برای محافظت از سلامت جنسی خود حین دوچرخه سواری انجام دهید تا مجبور به قطع این ورزش سودمند نشوید.

هنگامي که برای مدت طولانی روی زیــن دوچرخه مي نشینید زیــن روی ميان دوراه (ناحیه ميان مقعد و آلت تناسلی) فشار مي آورد.

ميان دوراه پر از شریان ها و اعصابی اســت که خون اکسیژن دار و حس را به آلت شما مي رسانند. برای این که مرد به نعوظ برسد، تکانه های عصبی پیام های برانگیختگی را از مغز به آلت مي فرستند.

این پیام های عصبی باعث شل شدن رگ های خونی و افزایش جریان خون از طریق شریان ها به آلت تناسبی مي شوند. هر مشکلی که در اعصاب، رگ های خونی یا هر دوی آنها وجود داشته باشد، باعث اشکال در ایجاد نعوظ در مرد مي شود.

 

پژوهش هایی که دوچرخه سواری را برای سلامت جنسی مضر مي دانند.در طول دهه های اخیر، برخی پژوهش ها نشان داده اند بعضی دوچرخه سواران احتمالا دچار آسیب به «عصب شرمگاهی» (عصب پرندال) مي شوند که شامل عصب اصلی ميان دوراه اســت و شریان شرمگاهی که خون را به آلت تناسلی مي رساند، در نتیجه مشکلات جنسی در آنها ایجاد مي شود.

پژوهشگران نروژی ۱۶۰ مرد را که پس از شرکت در یک تور دوچرخه سواری بیش از ۵۰۰ کیلومتری پرسشنامه پر کرده بودند، مورد ارزیابی قرار دادند. یک پنجم این مردان از بی حسی در آلت تناسلی شکایت داشتند که در برخی از آنها بیش از یک هفته طول کشیده بود ۱۳ درصد، (۲۱ مرد) دچار ناتوانی نعوظی شده بودند که عموما بیش از یک هفته طول کشیده بود.

 

پژوهشگران در انستیتوی ملی ایمنی و سلامت شغلی (NIOSH) آمریکا ۱۷ عضو پلیس گشت دوچرخه سوار در یکی از ایالت های این کشور را بررسی کردند. این مردان هر روز به طور ميانگین ۵٫۵ ساعت روی زیــن مي نشستند.

تقریبا همه این افراد گاه به گاه بی حسی تناسلی را تجربه کرده بودند. به گزارش ناز وب افرادی که بیشتر از همه دوچرخه سواری کرده بودند در معرض بیشترین خطر اختلال کارکرد نعوظی قرار داشتند و مردانی که بیشترین فشار را روی صندلی زیــن های وارد آورده بودند بیشترین مشکلات جنسی را داشتند.

این پژوهشگران در پیگیری های بعدی دریافتند افسران گشت دوچرخه سوار که از زیــن بدون دماغه اســتفاده کرده بودند.

 

نسبت به آنهایی که از زیــن اســتاندارد اســتفاده کرده بودند بی حسی تناسلی بسیار کمتری را گزارش کرده اند. گروهی از این پژوهشگران همين انستیتو رابطه ميان دوچرخه سواری و کارکرد جنسی را در زنانی که به طور ميانگین ۲ ساعت در چند روز هفته دو چرخه سواری ميکردند بررسی کردند.

این زنان در مقایسه با زنانی که چند روز در هفته مي دویدند، کاهش حس در ناحیه تناسلی را تجربه کردند. این گروه پژوهشگران در بررسی بعدی دریافتند زمين های باریک و زیــن های به اصطلاح برش داده شده (cut-out) باعث افزایش فشار بر ميان دو راه (منطقه ميان مقعد و دستگاه تناسلی) مي شوند.

 

دوچرخه سواری برای واژن و بارداری ضرر دارد؟

 

دوچرخه سواری و فشار وارده بر واژن خانم ها در اثر زین می تواند مضر باشد بازخوانی پژوهش جدیدی که نتایج متضادی با پژوهش های قبلی دارد

با وجود این یافته های پیشین یک بررسی جدید در انگلیس که نتایج آن به تازگی منتشر شد، نشان مي دهد دوچرخه سواری اثری منفی بر سلامت جنسی یا کارکرد ادراری مردان ندارد.

پژوهشگران در این بررسی دوچرخه سواران را با دونده ها و شناگران مقایسه کردند و دریافتند سلامت جنسی و ادراری این دو گروه تفاوتی با یکدیگر ندارند. به گفته این پژوهشگران این یافته ها در تضاد با یافته های بررسی های پیشین اســت که نشان مي دادند دوچرخه سواریم مي تواند اثر منفی بر کارکرد جنسی مردان بگذارد. سودمندی های دوچرخه سواری بسیار بیشتر از این خطرات اســت.

 

 

در این بررسی، حدود ۲ هزار و ۷۷۴ دوچرخه سوار از بریتانیا، آمریکا، کانادا، اســترالیا و نیوزیلند، همراه ۵۳۹ شناگر و ۷۸۹ دونده با اســتفاده از مجموعه ای از پرسشنامه ها که سلامت جنسی و کارکرد ادراری را اندازه مي گرفتند، مورد تحقیق قرار گرفتند.

به گفته این پژوهشگران، سلامت، جنسی و کارکرد ادراری در هر ۳ گروه همانند بودند، البته برخی دوچرخه سواران بیشتر در معرض خطر «تنگی پیشابراه» قرار گرفته بودند.

تفاوت آماری معناداری از لحاظ سلامت جنسی و ادراری ميان دوچرخه سواران با شدت بالا – آنهایی که برای بیش از ۲ سال، بیش از ۳ بار دو هفته دوچرخه سواری کرده و به طور متوسط ۴۰ کیلومتر پیموده بودند – و دوچرخه سواران تفریحی وجود نداشت.

 

 

به گفته این پژوهشگران نتیجه کارشان در «مجله اورولوژی» منتشر شده، بررسی های پیشین فاقد گروه مقایسه بوده و به علت اندازه های کوچک نمونه های شان محدودیت داشته اند. بنجامين بریر اتز بخش بیماری های ادراری دانشگاه کالیفرنیا در سانفرانسیسکو و سرپرست این پژوهش گفت:

«دوچرخه سواری سودمندی های قلبی – عروقی فراوانی دارد و فشار کمي روی مفاصل مي آورد.» او افزود: «سودمندی های بهداشتی که نصیب دوچرخه سواران مي شود، بسیار بیشتر از خطرات بهداشتی احتمالی آن اســت.» این بررسی نشان داد دوچرخه سواران به طور قابل توجهی از لحاظ آماری مهران های بالاتری از بی حسی تناسلی گزارش مي کنند.

 

اما بر اساس یافته های این بررسی، در دوچرخه سوارانی که بیش از ۲۰ درصد زمان سواری شان را در حالت ایستاده مي گذارند. این ميزان به طور قابل توجهی کاهش مي یافت.

به گفته این پژوهشگران در بررسی های آینده باید توجه دقیق تری به این موضوع شود که آیا بی حسی تناسلی گزارش شده به وسیله دوچرخه سواران ممکن اســت پیش بینی کننده مشکلات جنسی در ادامه زندگی باشد یا نه؟

 

نظارت آماری معناداری از لحاظ سلامت جنسی و ادراری ميان دوچرخه سواران با شدت بالا – آنهایی که برای بیش از ۲ سال، بیش از ۳ بار در هفته دوچرخه سواری کرده و به طور متوسط ۴۰ کیلومتر پیموده بودند – و او دوچرخه سواری تفریحی وجود نداشت.

به گفته پژوهشگران که نتیجه کارشان در «مجله اورولوژی» منتشر شده، بررسی های پیشین فاقد گروه مقایسه بوده و به علت اندازه های کوچک نمونه های شان محدودیت داشته اند.

 

دوچرخه سواری برای واژن و بارداری ضرر دارد؟

 

۱۰ فرمان محققان به دوچرخه سواران

جدا از این که نتیجه تحقیقات در آینده چه باشد، ضروری نیست به علت نگرانی از آثار بر کارکرد جنسی دوچرخه سواری را کنار بگذارید. راه حل های ساده ای وجود دارد که مي توان به وسیله آنها این چرخه معیوب احتمالی را که به علت آن دوچرخه سواری ممکن اســت با فشار بر اعصاب ناحیه تناسلی باعث اختلال کارکرد جنسی شود، شکست؛ از جمله:

از زیــن های با دماغه دراز باریک اســتفاده نکنید. از زیــن های پهن که به مقدار کافی حاوی بالشتک باشند اســتفاده کنید. زیــن های مخصوص پر شده با ژل و جاذب ضربه نیز در بازار در دسترس هستند.

زیــن دوچرخه را به سمت بالا شیب ندهید زیرا این کار باعث افزایش فشار بر منطقه ميان دو راه مي شود که اعصاب تناسلی از آن مي گذرند.

 

 

ترتیبی دهید که زیــن در ارتفاع مناسبی قرار بگیردم تا پاهای تان هنگامي که پدال را پایین مي آورد، در قسمت زانوها به طور کامل باز نشود.

برای حفاظت بیشتر، پوشیدن شلوارهای بالشتک دار مخصوص دوچرخه سواری را در نظر داشته باشید.

ميله های فرمان دوچرخه ها را بالا ببرید، تا قامت تان هنگامي که روی زیــن مي نشینید، راســت تر شود.

هنگام دوچرخه سواری های طولانی موقعیت نشستن تان را تغییر دهید و وقت های اســتراحت تعیین کنید.

 

درباره نشانه های هشدار دهنده اولیه هوشیار باشید. اگر احساس مورمور یا بی حسی در اندام های تناسلی خود مي کنید، از دوچرخه تان پیاده شوید. اگر این مشکل حتی با وجود اســتفاده از زیــن پهن بالشتک دار و در موقعیت درست ادامه پیدا کرد، باید اســتفاده از دوچرخه ثابت را در نظر بگیرید.

 

شاید بهترین شیوه این باشد که به طور انحصاری برای بهبود وضعیت بدنی تان بر دوچرخه سواری تکیه نکنید و آن را بخشی از یک برنامه تناسب بدنی متعادل قرار دهید.انجام متناوب دوچرخه سواری با پیاده روی، دویدن آرام یا شنا کردن هم یک راه حل دیگ راســت.

همچنین مي توانید از دوچرخه ثابت، تردميل دستگاه الیپتیکال، نوار بالابر یا دستگاه پله نورد اســتفاده کنید.اگر به دوچرخه سواری علاقه دارید، آن را با این فعالیت ها دربیاميزید. رعایت احتیاطاتی ساده تضمين خواهد که علاقه شما به ورزش با سایر جنبه های مهم زندگی تان تداخلی ایجاد نمي کند.

 

دوچرخه سواری برای واژن و بارداری ضرر دارد؟

 

فواید فوق العاده دوچرخه سواری برای تمامی افراد: زنان، مردان، کودکان

 

عامل تقویت ماهیچه ها

وقتی شما در حال دوچرخه سواری و رکاب زدن هستین، به خاطر فشاری که برای به جلو بردن دوچرخه وارد میکنین بسیاری از عضلاتتونو درگیر میکنین. عضلات چهار سر ران، همسترینگ، ماهیچه های پشت پا و پنجه از جمله ی اینهاست.

خوبه که بدونین علاوه بر عضلات پا ماهیچه های دستتون هم درگیر این ورزش میشه و کمک میکنه تا قسمت های سست تر بدن بیشتر تحرک پیدا کنن.

 

با تمرین مداوم به وسیله ی دوچرخه علاوه بر اینکه سلامتی عضلاتتون تضمین میشه کمک میکنین تا ماهیچه های قوی تری داشته باشین و همچنین از عوارضی مانند سکته ی مغزی هم دور باشین.

هنگامی که دوچرخه سواری میکنین به خاطر پمپاژ مناسب خون در سنین بالاتر از گرفتگی رگهای قلبی هم به دور خواهید ماند.

 

بهبود و تقویت روده ها

بنابر تحقیقات انجام شده فعالیت های ورزشی مثل دوچرخه سواری تاثیر بسیار مثبتی روی عمکرد روده بزرگ داره و باعث تحریک انقباض عضلات روده میشه.

این تحقیق نشون میده که فعالیت های ورزشی زمان حرکت غذا درون روده را کاهش و عاملی موثر بر روی راحتتر و بهتر شدن عمل دفع بدن است. علاوه بر آن روشی مناسب برای محافظت و جلوگیری از بروز سرطان روده و انواع بیماری های روده ای در بدن به شمار میره.

 

مقاوم در برابر بیماری ها

زمانی که از دوچرخه سواری لذت میبرین و این ورزش کلی انرژی مثبت به شما میده، شما بدون اینکه بدونین در حال تقویت بیشتر سیستم ایمنی بدنتون هستین. این موضوع باعث میشه که شما هر چه کمتر به پزشک و رسیدگی های پزشکی که به دلیل بروز انواع مشکلات فیزیکیه نیاز پیدا کنین.

با ورزش کردن سیستم ایمنی بدن آمادگی بیشتر و همچنین قدرت بیشتری برای مبارزه با بیماری ها را خواهد داشت و مواردی مثل عفونتها و اختلال در عملکرد اعضای بدن کمتر به وجود میاد.

 

دوچرخه سواری برای واژن و بارداری ضرر دارد؟

 

فواید دوچرخه سواری برای خانمها

خانمها به دلیل ظرافت و آسیب پذیر بودنشون باید بیشتر از خودشون مراقبت کنن. یکی از بهترین روش های مراقبت، ورزش کردنه و چه ورزشی بهتر از دوچرخه سواری.

اونها میتونن با دوچرخه سواری هم محافظت بیشتری از بدنشون داشته باشن و هم فیزیک مناسبی برای خودشون به وجود بیارن. برخی از فواید دوچرخه سواری برای خانوم ها عبارتند از:

کاهش بیماری های قلبی، سکته مغزی، سرطان و دیابت.
کاهش چربی های اضافه ی شکمی و چاقی.
بسیاری از مشکلات مشترک بین خانم ها را کاهش میده.
سلامت روان را بهبود می بخشه.
در بهتر شدن شرایط زندگی اجتماعی فرد موثره.
عزت نفس و اعتماد به نفس را بالا میبره.
عاملی برای صرفه جویی در زمان.

 

همه ی افرادی که از این ورزش بهره میبرن باید مراقب خطرات محیطی که ممکنه براشون پیش بیاد باشن. خطراتی مانند برخورد با اتومبیل یا عابرین پیاده و یا لیز خوردن دوچرخه در شرایط بد جوی و مسائلی شبیه اینها.

 

دوچرخه سواری برای کودکان

بچه ها علاقه ی بسیار زیادی به دوچرخه و دوچرخه سواری دارن و این اصلا چیز بدی نیس و خیلی هم مفیده. اونها با این کار علاوه بر بازی کردن بدون اینکه بدونن به بدنشون هم کمک میکنن تا سالمتر بمونه. دوچرخه سواری در کودکان علاوه بر اینکه براشون خیلی سرگرم کنندست فواید خیلی خوبی داره مثل:

 

دوچرخه سواری برای واژن و بارداری ضرر دارد؟

 

از نظر فیزیکی برای بدنشون بسیار مفیده.
ذهن آنها را خلاقتر و بازتر میکنه.
روشی عالی برای رشد بیشتر و قویتر شدن مفاصل کودکان.
برای محیط زیستی که بچه در آن تنفس میکنن و در حال بازی اند بسیار مفیده.

 

 

تاثیر دوچرخه سواری بر روی کمر درد

دوچرخه سواری یک فرم بسیار پرطرفدار برای تمرینهای هوازیه. معمولا افرادی که کمر درد دارن گزینه ی مورد علاقشون دوچرخه سواریه. هرچند که باید خیلی از موارد را در هنگام ورزش رعایت کنن تا دردشون بدتر نشه.

دوچرخه سواری نسبت به دویدن و یا ایروبیک کمتر به ستون فقرات فشار وارد میکنه و فشار کمتری روی کمر به وجود میاد. این افراد زمان نشستن روی دوچرخه کمی خودشونو به سمت جلو میارن تا فشار روی کمرشونو به کمترین حد ممکن برسونن.

در بعضی موارد هم افرادی که کمر درد دارن برای اینکه بتونن از این نوع ورزش بهره ببرن از دوچرخه های ثابت هم کمک میگیرن.

 

دوچرخه سواری برای واژن و بارداری ضرر دارد؟

Cycling for vagina and pregnancy is a disadvantage?

 

روز جهانی دوچرخه سواری برهنه! فکر و بدنتان را آزاد کنید! تصاویر

عکس های دیدنی دوچرخه سواری دختران تهرانی

بهترین ورزش برای تناسب اندام دختران

ورزش های مهیج برای تناسب اندام و لاغری

واقعا دوچرخه سواری چه فوایدی دارد؟!!برچسبها:

 چهره های ایرانی و خارجی پایگاه ناز وب

مطالب داغ چند روز گذشته
هدی لامار نازترین بازیگر زنی که وای فای را اختراع کرد | زیبا مخترع wireless
هدی لامار نازترین بازیگر زنی که وای فای را اختراع کرد | زیبا مخترع wireless
مشاهده بیشتر