دانلود آهنگ love و غمگین درد از امین حبیبی با متن

دانلود آهنگ love و غمگین درد از امین حبیبی با متن

➡️.♪🎵♭🎵♭♪.⬅️ آهنگ عاشقانه love song و احساسی زیبا از امین حبیبی با نام درد ➡️.♪🎵♭🎵♭♪.⬅️

 

Download Music “Amin Habibi” In The Name Of ♫ Dard ♫ In The » Sevilmusic

 

دانلود آهنگ love و غمگین درد از امین حبیبی با متن

 

میدونم خیلی غریبی ➡️.♪🎵♭🎵♭♪.⬅️ میدونم دلت شکسته میدونم از غم وغصه خسته ای ➡️.♪🎵♭🎵♭♪.⬅️ خسته ی خسته..

میدونم توی دلامون ➡️.♪🎵♭🎵♭♪.⬅️ چیزی نیست جز غم دوری ولی چاره ای نداری ➡️.♪🎵♭🎵♭♪.⬅️ جز تحمل و صبوری..

خدا بزرگه عزیزم ➡️.♪🎵♭🎵♭♪.⬅️ اینجوری بی تابی نکن بخواب ➡️.♪🎵♭🎵♭♪.⬅️ تا آروم بگیری

خوابتو بی ➡️.♪🎵♭🎵♭♪.⬅️ خوابی نکن خدابزرگه نفسم غصه ➡️.♪🎵♭🎵♭♪.⬅️ نخور گریه نکن

اشکاتو پاک ➡️.♪🎵♭🎵♭♪.⬅️ کنو با اشکات منو دیوونه نکن تا ➡️.♪🎵♭🎵♭♪.⬅️ میخوام بیام سراغت

نفسم میگیره ➡️.♪🎵♭🎵♭♪.⬅️ از درد یه صدایی توی قلبم زمزمه میکنه برگرد ➡️.♪🎵♭🎵♭♪.⬅️ نمیخوام به خاطر من

سرزنش بشی ➡️.♪🎵♭🎵♭♪.⬅️ یه روزی به خدا برام عزیزی نمیخوام به پام ➡️.♪🎵♭🎵♭♪.⬅️ بسوزی تو تموم زندگیمی

جز تو هیچکسو ➡️.♪🎵♭🎵♭♪.⬅️ ندارم ولی عشق من نمیخوام ➡️.♪🎵♭🎵♭♪.⬅️ پا تو زندگیت بزارم

خدا بزرگه ➡️.♪🎵♭🎵♭♪.⬅️ عزیزم اینجوری بی تابی نکن بخواب ➡️.♪🎵♭🎵♭♪.⬅️ تا آروم بگیری

خوابتو بی خوابی ➡️.♪🎵♭🎵♭♪.⬅️ نکن خدابزرگه نفسم ➡️.♪🎵♭🎵♭♪.⬅️ غصه نخور گریه نکن

اشکاتو پاک کنو با ➡️.♪🎵♭🎵♭♪.⬅️ اشکات منو دیوونه نکن

 

Download

بسوزی تو تموم ➡️.♪🎵♭🎵♭♪.⬅️ زندگیمی جز تو هیچکسو ندارم ولی عشق ➡️.♪🎵♭🎵♭♪.⬅️ من نمیخوام پا تو زندگیت بزارم

خدا بزرگه عزیزم ➡️.♪🎵♭🎵♭♪.⬅️ اینجوری بی تابی نکن بخواب ➡️.♪🎵♭🎵♭♪.⬅️ تا آروم بگیری

خوابتو بی خوابی ➡️.♪🎵♭🎵♭♪.⬅️ نکن خدابزرگه نفسم غصه ➡️.♪🎵♭🎵♭♪.⬅️ نخور گریه نکن

اشکاتو پاک کنو با ➡️.♪🎵♭🎵♭♪.⬅️ اشکات منو دیوونه نکنبرچسبها:

جدیدترین مطالب

دیگر مطالب امروز

 چهره های ایرانی و خارجی پایگاه ناز وب

مطالب داغ چند روز گذشته