لاغری با نازوب

 چهره های ایرانی و خارجی پایگاه ناز وب

مهارت و ترفندهای زندگی وبسایت ناز وب

تعبیر خواب قاشق، چنگال و چاقو/ رویاهای شیرین

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب قاشق، چنگال و چاقو/ رویاهای شیرین

قاشق، چنگال و چاقو مهم ترین ابزار آشپزخانه در خواب و رویای ما چه تعبیری دارد؟ قاشق، چنگال و چاقو به صورت امروزی از زمان ناصرالدین شاه وارد ایران شد و به یکی از مهمترین اجزای اصلی آشپزخانه‌ها تبدیل شده اما چنگال تا قرن دهم میلادی این وسیله در اروپا متداول نشده بود.!

 

معمولا آشپزخانه در خواب نمادی از زندگی و وسایل درون آن برخورد فرد بیننده خواب با شرایط زندگی را بیان می‌کند.

رویای قاشق موضوعی است که به خانه و در اصل شرایط زندگی شما را نشان می‌دهد. قاشق از سمبل‌های مثبت و راضی کننده آشپزخانه است. جمع شدن دور هم و غذا خوردن با قاشق، دستور پخت‌های خوشمزه و مزه کردن آن با قاشق و … همگی از نماد‌های مثیت قاشق بوده که روز‌های خوب را برای ما یادآوری می‌کنند.
البته در برخی موارد قاشق در خواب نمادی از نزاع و درگیری است. مانند زمانی که در رویا قاشق از قفسه آشپزخانه سقوط کند. حتی صدای برخورد قاشق‌ها به یکدیگر نیز می‌توانند نشانه‌ای از بروز بحث و جدل میان اعضا خانواده باشد.

کارل گوستاو یونگ می‌گوید: دیدن قاشق در خوابتان به ارتباطی متقابل اشاره دارد که هردو نیاز دارید یکدیگر را تغذیه کنید. (این نوع تغذیه ممکن است فیزیکی باشد یا عاطفی)

 

تعبیر خواب قاشق، چنگال و چاقو/ رویاهای شیرین

 

آنلی بیتون می‌گوید:

اگر خواب ببینید با قاشق غذا می‌خورید، نشانه آن است که امور خانواده به خوبی پیش خواهد رفت.
دیدن قاشق‌های کثیف در خواب، نشانه آن است که به ضرر و دردسر دچار خواهید شد.

تعبیر خواب گم کردن قاشق
آنلی بیتون می‌گوید: گم کردن قاشق در خواب، نشانه آن است که به خلافکار بودن کسی تردید پیدا می‌کنید.

تعبیر خواب دزدیدن قاشق
آنلی بیتون می‌گوید: دزدیدن قاشق در خواب، نشانه آن است که با رفتار تحقیرآمیز خود باعث می‌شوید اعضای خانواده شما را سرزنش کنند.

 

تعبیر خواب چنگال

چنگال نمادی از یک تله یا دام است. تله‌ای که توسط دشمنان شما پهن شده است. اگر افرادی که درون رابطه عاطفی قرار دارند خواب چنگال ببینند، با نزاع و یا جدایی در رابطه مواجه خواهند شد.
برای دختران دیدن چنگال در خواب روی دادن یک آشنایی عاشقانه کوتاه مدت با یک مرد است. برای زنان متاهل هشداری از یک درگیری با همسرانشان است.
از منظری دیگر دیدن چنگال در خواب به معنای حضور مهمان‌های غیر منتظره و یا از دست دادن چیزی است که مورد علاقه شماست.
اگر در خواب در حال غذا خوردن با چنگال بودید، همراه معشوقه‌تان به مقصد مورد نظر خواهید رسید.

کارل گوستاو یونگ می‌گوید:

دیدن چنگال در خوابتان بیانگر این است که دسترسی خود و دستاورد خود را گسترش می‌دهید. شما در دنبال کردن اهدافتان در مسیر درست هستید.
خواب دیدن اینکه با چنگال به شما حمله می‌شود بیانگر این است که شما در مورد ایده‌ها/پیشنهاداتی که به شما ارائه شده است خیلی مشکل پسند (باریک بین) هستید.
دیدن کسی که با چنگال غذا می‌خورد بیانگر این است که همه‌ی نگرانی‌های فعلیتان با کمک یک دوست، رفع و رجوع خواهد شد.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: چنگال غذا خوری در خواب زنی است صمیمی و یک رنگ و عاشق پیشه که بیننده خواب را بسیار دوست می‌دارد تا جایی که می‌خواهد لقمه در هانش بگذارد. این زن می‌تواند همسر یا مادر و خواهر باشد.

آنلی بیتون می‌گوید:

دیدن چنگال در خواب، نشانه آن است که دشمنان در صدد بر کنار کردن شما از کار هستند.
اگر زنی خواب چنگال ببیند، علامت آن است که در خانواده اش اختلاف بوجود خواهد آمد و نشانه جدایی او از معشوق نیز هست.

در کتاب سرزمین رویا‌ها آمده:

خواب چنگال: نزاع بزرگ در فامیل
با چنگال غذا می‌خورید: شادی بزرگ
دیگران از چنگال استفاده می‌کنند: غیرممکن است که با یکی از دشمنانتان صلح کنید.
مهمانان شما از چنگال استفاده می‌کنند: یک موفقیت سریع برای امیدهایتان.
چنگال به شما هدیه می‌کنند: به ناکامی کشانده میشوید.
از یک چنگال برای آشپزی استفاده می‌کنید: اشخاص انگل از پول شما زندگی می‌کنند.

در پی استفاده از چاقو همیشه خطراتی نیز وجود دارد. چاقوی تیز و برنده که اجسام را میبرد و از هم جدا میکند. بسیاری از معبران چاقو را بیشتر به بدگویی و سخنچینی تعبیر میکنند. ما در این بخش از مجله اینترنتی حرف تازه برای شما تعبیر خواب چاقو , چاقو خوردن , داشتن چاقو و … را آماده کردایم.

 

تعبیر خواب قاشق، چنگال و چاقو/ رویاهای شیرین

 

تعبیر خواب چاقو

محمد ابن سیرین گوید: اگر کسی در خواب ببیند کارد در دست داشت و دانست که ملک اوست، دلیل که او را پسری آید. اگر ببیند با کارد سلاحی دیگر داشت، دلیل بزرگی باشد.

 

محمد العنبری گوید: چاقو Knife در خواب، بر خدمت رساندن به مردم و درگیر شدن با دیگران، برای سود رساندن به خویشان و دوستان دلالت دارد.
تیزی چاقو، دلیل بر نفوذ سخن و اجرای فرمانهای شخص.
اگر کسی در خواب، چاقویی را در دست خود ببیند، پیروز خواهد شد و اگر کارش به دادگاه کشیده باشد، دلیل و مدرک او قبول خواهد شد؛ زیرا چاقو سلاحی است که از او در برابر دشمنانش محافظت میکند.
اگر کسی ببیند، در حالی که هیچ سلاحی ندارد، چاقویی به دست او دادند، خیر و رزق و روزی به او عطا میشود. اگر کسی ببیند که با چاقو، دستان خود را بریده است، امری شگفتانگیز، خواهد دید.

 

تعبیر خواب چاقو منوچهر مطیعی

منوچهر مطیعی گووید: اگر در خواب خود چاقو دیدی نشان از زبان بدگویان است.
اگر در خواب خود چاقوی تیز و بران دیدی تعبیرش زبان تیز بدگویان است.
اگر در خواب خود دیدی که چاقویی داشتی تعبیرش عدم امنیت است.

 

Spaghetti interpretation, fork and knife / sweet dreams

چاقو کشیدن

اگر در خواب دیدی که چاقویی گرفتی یا به کسی چاقو دادی تعبیرش این است که کسی با شما کمک میکند یا شما به کسی کمک میکنید.
اگر در خواب چاقو کشیدن را دیدی تعبیرش امنیت یافتن است.
اگر در خواب خود چاقوی بسته دیدی تعبیرش نعمت است.

چاقوی کوچک

اگر در خواب خود چاقوی کوچک دیدی تعبیرش نعمت مختصری است.
اگر در خواب خود چاقوی آشپزخانه دیدی به معنای خدمتکار و کدبانو است.
اگر در خواب خود چاقوی نو در آشپزخانه دیدی به معنای زنی خانه دار است.

امیدواریم با رویاهایی شیرین و تعبیرهای مثبت هر روزتان را آغاز کنید.

Spaghetti interpretation, fork and knife / sweet dreams

تعبیر خواب حرف ق

اولین قاشق دیدنی دنیا به دهان چه کسانی رفت ! عکس

لذت بخش ترین غذا با این قاشق ! حتما ببینید (عکس)

با قاشق جدید مخصوص سلفی عکس بگیرید !


 چهره های ایرانی و خارجی پایگاه ناز وب

مطالب داغ چند روز گذشته
عکس های داغ 16+ موفقیت پسری با وحشتناک ترین بیماری
عکس های داغ 16+ موفقیت پسری با وحشتناک ترین بیماری
مشاهده بیشتر