چهره های ایرانی و خارجی پایگاه ناز وب

دل نوشته های دپ و کنایه های عاشقانه+ کافه احساسات

دل نوشته های دپ و کنایه های عاشقانه+ کافه احساسات

به کافه احساسات این بخش از عاشقانه های مجله تفریحی ناز وب خوش آمدید.

  Welcome to the Cafe of Sentiment This part of the romance of the Cute Web Magazine

جدیدترین عکس نوشته های زیبا و عاشقانه، دپ، کنایه آمیز، تیکه های عاشقی، دل شکسته، غمگین، تنها، حرف دل، شکست عشقی.

اشعار، دکلمه، متن و جملات آرام بخش، حرف دل، تصاویری برای بروزرسانی پروفایل، نگه داری آنها در گنجینه تنهایی دل.

در زمستان کولیِ شب گرد عاشق میشود بی تفاوت، مرد، یا نامرد عاشق می شود مهرماه سرد بی برگی نویدی تازه است روز میلاد تو رنگ زرد، عاشق میشود

 

دل نوشته های دپ و کنایه های عاشقانه+ کافه احساسات

دل نوشته های دپ و کنایه های عاشقانه+ کافه احساسات

 

بی تو …من…خاطره ها
یادتو و باز خاطره ها…
من و تنهایی شب های غریب
من وبی هم نفسی
من و آوارگی کوچه ی عشق
من وتکرارعجیب روزها
منم و… تنهای تنها…
هاج و واج رفتنت

 

دل نوشته های دپ و کنایه های عاشقانه+ کافه احساسات

دل نوشته های دپ و کنایه های عاشقانه+ کافه احساسات

 

توکه رفتی آسمانم تیره شد،گریه کرد
توکه رفتی صبح دیگربرنگشت
رنگ وبوی گلها حالتی دیگر شد
برگ ها دق کردند
شاخه های نونهال سیب خشکید وشکست
رنگ زیبایی میان اشکهایم شسته شد
هیچ هستی درنگاهم خوش نشد…

 

دل نوشته های دپ و کنایه های عاشقانه+ کافه احساسات

دل نوشته های دپ و کنایه های عاشقانه+ کافه احساسات

 

توکه رفتی باورم شد
که خورشید امیدم بودی
باورم شد من وتو
معنی فاصله ایم
توکه بامن نیستی …حیف…
نمی دانی که من

 

دل نوشته های دپ و کنایه های عاشقانه+ کافه احساسات

دل نوشته های دپ و کنایه های عاشقانه+ کافه احساسات

 

بی تو …
درهوای گرگ ومیش زندگی گم شده ام.
بی تو احساسم چه ساکت می نشیند روی سکوی سخن
بی تو جمع کلماتم ناتمام ولال است
بی تومن گنگم ،چه بی مفهومم
بی تو من تاکی فصول خاطراتم را

 

دل نوشته های دپ و کنایه های عاشقانه+ کافه احساسات

دل نوشته های دپ و کنایه های عاشقانه+ کافه احساسات

 

به روی ماه نقاشی کنم؟
بی تومن تاکی به چشمان سیاه زندگانی زل زنم؟
بی تو…؟
تو که دنیای منی
تو که درقلب منی
افسوس که ازمن دوری
چاره ای نیست …ولی من دلخوشم

 

دل نوشته های دپ و کنایه های عاشقانه+ کافه احساسات

دل نوشته های دپ و کنایه های عاشقانه+ کافه احساسات

 

نیستی با من ولی یادت که هست
نیستی بامن ولی …خاطره ها،
روزهای آبی، رنگ احساس بهار،
خانه ی حافظه ی پیرم را
رفت وآمد می کند

 

دل نوشته های دپ و کنایه های عاشقانه+ کافه احساسات

دل نوشته های دپ و کنایه های عاشقانه+ کافه احساسات

 

کمی تا قسمتی ابری
هوای قلب آدمها
هوای تازگی دارد
دل بارانی ام تنها
شکستن این پر وبالم پر پرواز آمالم
کجا دست نیاز آرم در این شبهای بی فردا
چرا با من چنین کردند؟
مرا با خود چنین کردند!

 

دل نوشته های دپ و کنایه های عاشقانه+ کافه احساسات

دل نوشته های دپ و کنایه های عاشقانه+ کافه احساسات

 

صدایی در نمی آید زچوب و سنگ و آدمها؟
مشوغمگین که خورشیدت به پشت کوه میمیرد!
صفایش را نمیبینی به نیم دیگر دنیا؟
شکست گر ظرف مجنون ها
بدان با میل دیگر بود

 

دل نوشته های دپ و کنایه های عاشقانه+ کافه احساسات

دل نوشته های دپ و کنایه های عاشقانه+ کافه احساسات

 

وفا! این چیست می جویی؟ به شهر نامرادی ها
بیا در در شهر تو شتیدکمی دیوانه تر گردم
که شاید نام ما ماند به روی دفتر دنیا
تمنای بهشتی نیست ز شرم حجب و اندوهم
درون سینه میدارم
بهشتی جاودان اینجا

 

دل نوشته های دپ و کنایه های عاشقانه+ کافه احساسات

دل نوشته های دپ و کنایه های عاشقانه+ کافه احساسات

 

منم آن یار دیرینه ….منم آن یوسف تنها
چرا دیگر نمیخواهند مرا با اینهمه رویا؟
در این دوران کلام من به پایانش نمی آید ولی سر بسته میگویم
چنین بودند آدمها…‌. چنین بودند آدمها

لحظه های ناب عمر و سرنوشت
گفته هایی از تمام لحظه ها
ماند اینک، باز تمام غصه ها

 

دل نوشته های دپ و کنایه های عاشقانه+ کافه احساسات

دل نوشته های دپ و کنایه های عاشقانه+ کافه احساسات

 

سیرت وصورت تمام یک لحظه است
دوست داشتن یک شعارِ، سازِ بی آوازه است
وقت تنهایی کسی یادت نبود
تکیه گاه بودن، به همراهت نبود
گفته ها درسینه ودردل بماند
رفتن ات ردی برای دل بماند
کاش بودی وکمی همدم شدن

 

دل نوشته های دپ و کنایه های عاشقانه+ کافه احساسات

دل نوشته های دپ و کنایه های عاشقانه+ کافه احساسات

 

یا که وصل این همه ماتم شدن
کاش نفرین بر جدایی می زدی
رسم خواستن چون گدایی می زدی
یادو نام ات میرود از خاطرات
خواسته ای اینگونه باشد با نگات
لیک من افسرده ای بیش نیستم
حال هم تنها ی تنها کیستم!!!!!

 

دل نوشته های دپ و کنایه های عاشقانه+ کافه احساسات

دل نوشته های دپ و کنایه های عاشقانه+ کافه احساسات

 

با تمام غصه ها بی تکیه گاه می ایستم……..

 

دل نوشته های دپ و کنایه های عاشقانه+ کافه احساسات

دل نوشته های دپ و کنایه های عاشقانه+ کافه احساسات

 

هر قدر هم کـه از فکر
و خیالش فرار کنیم
آخرش یه آهنگ
یه آسمون ابـری
یه خاطره یِ لعنتی پیدا میشه
کـه نـذاره یادمون بـره
کـه نذاره دلتنگ نشیم

 

دل نوشته های دپ و کنایه های عاشقانه+ کافه احساسات

دل نوشته های دپ و کنایه های عاشقانه+ کافه احساسات

 

تموم شعرهام مال تو همه ی غمهات مال من دلخوشیهام برای تو دلتنگیهات برای من

 

دل نوشته های دپ و کنایه های عاشقانه+ کافه احساسات

 

دل نوشته های دپ و کنایه های عاشقانه+ کافه احساسات

 

دل نوشته های دپ و کنایه های عاشقانه+ کافه احساسات

 

شدم زندانی دنیا دلم پرواز می خواهد کمی تنهایی و فریاد، دلم آواز می خواهد زند ساز مخالف باز، این دینای دیوانه برای پاسخش اینبار، دلم یک ساز می خواهد

 

دل نوشته های دپ و کنایه های عاشقانه+ کافه احساسات

دل نوشته های دپ و کنایه های عاشقانه+ کافه احساسات

 

 

دل نوشته های دپ و کنایه های عاشقانه+ کافه احساسات

دل نوشته های دپ و کنایه های عاشقانه+ کافه احساسات

 

دل ما عاطفه مهمانش نیست آخرین خنده خود یادش نیست جمعه ها ساکت و خاموش رفتند خبری از حافظ و فالهایش نیست

 

دل نوشته های دپ و کنایه های عاشقانه+ کافه احساسات

دل نوشته های دپ و کنایه های عاشقانه+ کافه احساسات

 

 

دل نوشته های دپ و کنایه های عاشقانه+ کافه احساسات

دل نوشته های دپ و کنایه های عاشقانه+ کافه احساسات

 

دل نوشته های دپ و کنایه های عاشقانه+ کافه احساسات

 

دل نوشته های دپ و کنایه های عاشقانه+ کافه احساسات

دل نوشته های دپ و کنایه های عاشقانه+ کافه احساسات

 

 

دل نوشته های دپ و کنایه های عاشقانه+ کافه احساسات

دل نوشته های دپ و کنایه های عاشقانه+ کافه احساسات

 

 

دل نوشته های دپ و کنایه های عاشقانه+ کافه احساسات

دل نوشته های دپ و کنایه های عاشقانه+ کافه احساسات

 

همین حوالی هستند کسانی که تا دیروز می گفتند: بدون تو حتی نفس هم نمی توان کشید و امروز در آغوش دیگری نفس نفس می زنند

 

 

دل نوشته های دپ و کنایه های عاشقانه+ کافه احساسات

دل نوشته های دپ و کنایه های عاشقانه+ کافه احساسات

 

 

دل نوشته های دپ و کنایه های عاشقانه+ کافه احساسات

دل نوشته های دپ و کنایه های عاشقانه+ کافه احساسات

 

چه بگویم …. نگفته هم پیداست غم این دل مگر یکی دوتاست

 

دل نوشته های دپ و کنایه های عاشقانه+ کافه احساسات

دل نوشته های دپ و کنایه های عاشقانه+ کافه احساسات

 

Delp Dap’s writings and romance footage + feelings cafe

 

دل نوشته های دپ و کنایه های عاشقانه+ کافه احساسات

دل نوشته های دپ و کنایه های عاشقانه+ کافه احساسات

 

گالری عکس نوشته های عاشقانه و دپ

 

دل نوشته های دپ و کنایه های عاشقانه+ کافه احساسات

دل نوشته های دپ و کنایه های عاشقانه+ کافه احساسات

 

جدیدترین جملات و اشعار عاشقانه، احساسی، شکست عشقی، خیانت

 

دل نوشته های دپ و کنایه های عاشقانه+ کافه احساسات

دل نوشته های دپ و کنایه های عاشقانه+ کافه احساسات

 

ما دو تن مغرور هر دو ازهم دور وای در من تاب دوری نیست ای خیالت خاطر من را نوازش بار

 

دل نوشته های دپ و کنایه های عاشقانه+ کافه احساسات

دل نوشته های دپ و کنایه های عاشقانه+ کافه احساسات

 

بی تو من تنهای تنهایم به دیدار تو می آیم

 

دل نوشته های دپ و کنایه های عاشقانه+ کافه احساسات

دل نوشته های دپ و کنایه های عاشقانه+ کافه احساسات

 برچسبها:

جدیدترین مطالب

دیگر مطالب امروز

 چهره های ایرانی و خارجی پایگاه ناز وب

مطالب داغ چند روز گذشته
زوج عجیبی که حلقه ازدواجشان دو مار پنتون بود / تصاویر
زوج عجیبی که حلقه ازدواجشان دو مار پنتون بود / تصاویر
مشاهده بیشتر