فرشتگان

آموزش و دوخت پایه الگو بالا تنه+ تصاویر الگوکشی بخش 1

آموزش و دوخت پایه الگو بالا تنه+ تصاویر الگوکشی بخش 1

بالاتنه Upper ؛ در اینبخش مرحله اول الگو کشی بالاتنه از مبتدی تا پیشرفته را به شما هنردوستان آموزش می دهیم.

The upper part; In this section, we will teach you art lovers of the upper-level modeling from beginner to advance

علاقمندان به خیاطی در منزل با کمی دقت و ظریف کاری می توانید سخت ترین قسمت لباس که همان بالاتنه است را به خوبی از عهده ی آن برآیید لطفا برای بازدهی بیشتر کارتان به نکات گفته شده بین تصاویر الگو کشی توجه کنید.

مهم ترین و حساس ترین بخش لباس چه مردانه و چه زنانه بالاتنه است.از گردن تا زیر ناف. برجستگی سینه، گودی کمر، برآمدگی شکم، و Hips bumps برجستگی های باسن کار بالاتنه را بسیار حساس می کند. بنابراین شما باید تخصص کافی در رسم و برش بالاتنه و برآمدگی های آن را داشته باشید.

 

آموزش و دوخت پایه الگو بالا تنه+ تصاویر الگوکشی بخش 1

 

مدل شومیزهای تابستانه و ایده هایی شیک برای دوخت لباس پس از آموزش الگوکشی بالاتنه

 

آموزش و دوخت پایه الگو بالا تنه+ تصاویر الگوکشی بخش 1

 

در قسمت اول آموزش الگوکشی بالاتنه به سه مدل بالا تنه از مبتدی تا معمولی می پردازیم و در بخش های بعدی به پیشرفته ترین الگوکشی بالاتنه می پردازیم این بخش ادامه دارد. بنابراین آموزش خیاطی وبسایت نازوب را دنبال کنید و از آموزش های رایگان آن استفاده کنید.

 

 

آموزش و دوخت پایه الگو بالا تنه+ تصاویر الگوکشی بخش 1

 

قبل از اندازه گیری بالاتنه، نواری نسبتا باریک را دور کمر و در گودی آن می بندیم. فرایند اندازه گیری بالاتنه بهتر است با لباسی نازک و بدون کفش صورت گیرد تا اندازه ها به صورت دقیقی به دست آیند. در ادامه به نحوه اندازه گیری بخش های مختلف بالاتنه می پردازیم.

 

 

آموزش و دوخت پایه الگو بالا تنه+ تصاویر الگوکشی بخش 1

آموزش و دوخت پایه الگو بالا تنه+ تصاویر الگوکشی بخش 1

آموزش و دوخت پایه الگو بالا تنه+ تصاویر الگوکشی بخش 1

آموزش و دوخت پایه الگو بالا تنه+ تصاویر الگوکشی بخش 1

آموزش و دوخت پایه الگو بالا تنه+ تصاویر الگوکشی بخش 1

آموزش و دوخت پایه الگو بالا تنه+ تصاویر الگوکشی بخش 1

آموزش و دوخت پایه الگو بالا تنه+ تصاویر الگوکشی بخش 1

آموزش و دوخت پایه الگو بالا تنه+ تصاویر الگوکشی بخش 1

 

بلندی بالاتنه جلو: متر را از گودی گلو تا لبه نوار بسته شده دور کمر به طور مستقیم گذرانده، مقدار آن را می خوانیم.
بلندی بالاتنه پشت: از اولین مهره برجسته پشت در گردن تا روی نوار بسته شده روی کمر، متر را از ما بین دو کتف از روی مهره های پشت به طور مستقیم گذرانده، اندازه را می خوانیم.

 

آموزش و دوخت پایه الگو بالا تنه+ تصاویر الگوکشی بخش 1

آموزش و دوخت پایه الگو بالا تنه+ تصاویر الگوکشی بخش 1

 

آموزش تصویری رسم الگو برای بالاتنه لباس زنانه و دخترانه

 

آموزش و دوخت پایه الگو بالا تنه+ تصاویر الگوکشی بخش 1

آموزش و دوخت پایه الگو بالا تنه+ تصاویر الگوکشی بخش 1

آموزش و دوخت پایه الگو بالا تنه+ تصاویر الگوکشی بخش 1

آموزش و دوخت پایه الگو بالا تنه+ تصاویر الگوکشی بخش 1

 

ترفندهای الگوکشی بالاتنه

 

آموزش و دوخت پایه الگو بالا تنه+ تصاویر الگوکشی بخش 1

آموزش و دوخت پایه الگو بالا تنه+ تصاویر الگوکشی بخش 1

آموزش و دوخت پایه الگو بالا تنه+ تصاویر الگوکشی بخش 1

آموزش و دوخت پایه الگو بالا تنه+ تصاویر الگوکشی بخش 1

 

کنفورماسیون: برای اندازه گیری، متر را روی نوار بسته شده کمر در قسمت پهلو گذاشته، از پشت و گردن گذرانده، از سمت دیگر پشت در پهلوی دیگر تا نوار بسته شده کمر رسانده، اندازه را می خوانیم.

عرض کارور پشت: فاصله مابین اتصال دست ها به بدن در پشت است.
عرض کارور جلو: فاصله مابین اتصال دست ها به بدن است که شامل سرتاسر قسمت بالای سینه می شود.
فاصله سینه: از نوک سینه راست تا نوک سینه چپ را شامل می شود.
بلندی سینه: از گودی گلو تا نوک سینه، به شکل اریب اندازه گرفته می شود.
دور گردن: متر را از پشت گردن تا گودی گلو می گردانیم.

 

آموزش و دوخت پایه الگو بالا تنه+ تصاویر الگوکشی بخش 1

 

مقدار سر شانه: از گودی گردن، روی شانه تا ابتدای افتادگی دست ها است.
دور مچ: دور مچ را به حالت طبیعی، نه زیاد چسبان و نه زیاد آزاد، اندازه می گیریم.
دور آرنج: به حالت طبیعی که بهتر است کمی خم باشد، اندازه می گیریم.
دور بازو: دور بازو را به صورت نه زیاد چسبان و نه زیاد آزاد، اندازه می گیریم.
دور سینه: متر را از حجیم ترین قسمت و روی آن گذرانده، اندازه می گیریم.
دور کمر: متر را دور کمر روی نوار بسته شده حلقه می زنیم و اندازه می گیریم.

 

آموزش و دوخت پایه الگو بالا تنه+ تصاویر الگوکشی بخش 1

 

دور باسن کوچک و بلندی آن: متر را دور بدن در دو فاصله باسن بزرگ و کمر می گردانیم، به طوری که از روی شکم بگذرد و اندازه به دست امده دور باسن کوچک خواهد بود. فاصله عمودی بین کمر و خط باسن کوچک را بلندی باسن کوچک می گویند.
دور باسن بزرگ و بلندی آن: متر را روی حجیم ترین قسمت باسن حلقه زده، اندازه می گیریم اندازه به دست امده دور باسن بزرگ می شود. حد فاصل بین کمر و خط باسن بزرگ را به طور عمودی بلندی باسن بزرگ می گویند.
دور حلقه آستین: متر را دور حلقه آستین، در محل اتصال دست به بدن قرار داده و اندازه می گیریم.

 

آموزش و دوخت پایه الگو بالا تنه+ تصاویر الگوکشی بخش 1

 

Training and stitching base pattern top trunk + patterned images section 1

آموزش تصویری رسم الگو بالاتنه

 

آموزش و دوخت پایه الگو بالا تنه+ تصاویر الگوکشی بخش 1

آموزش و دوخت پایه الگو بالا تنه+ تصاویر الگوکشی بخش 1

آموزش و دوخت پایه الگو بالا تنه+ تصاویر الگوکشی بخش 1

آموزش و دوخت پایه الگو بالا تنه+ تصاویر الگوکشی بخش 1

آموزش و دوخت پایه الگو بالا تنه+ تصاویر الگوکشی بخش 1

آموزش و دوخت پایه الگو بالا تنه+ تصاویر الگوکشی بخش 1

آموزش و دوخت پایه الگو بالا تنه+ تصاویر الگوکشی بخش 1

آموزش و دوخت پایه الگو بالا تنه+ تصاویر الگوکشی بخش 1

 

قبل از ترسیم الگوی بالاتنه باید به ویژگی های اندام شخص توجه کرد. زیرا ترسیم الگوی بالاتنه نسبت به اندام اشخاص، متفاوت است و برای رفع هر ویژگی، اصول به خصوصی در نظر گرفته می شود.

نحوه رسم الگوی بالاتنه به عدد وتاژ بستگی دارد. عدد وتاژ حاصل اختلاف بلندی پشت و جلو است. اگر حاصل کمتر از ۵ سانتیمتر باشد، الگوی بالاتنه، فاقد عدد وتاژ خواهد بود. اگر از ۵ سانتیمتر بیشتر باشد، باید عدد وتاژ را در الگوی بالاتنه لحاظ کرد. عدد وتاژ در رسم پنس تنظیم کمر بسیار حایز اهمیت است.

 

آموزش و دوخت پایه الگو بالا تنه+ تصاویر الگوکشی بخش 1

 

عدد وتاژ در خیاطی و الگو کشی چیست؟

برآمدگی در کارور (خمیدگی – قوز – وتاژ)

اختلاف جلو و پشت بیشتر از 7 سانتی متر را (خمیدگی – قوز – وتاژ) می نامند. صورتی که اختلاف جلو و پشت بالاتنه بیشتر از 7 سانت باشد شامل اشکالات اندامی می گردد.فرض می کنیم که جلو مانکن ما 33 سانتی متر و بلندی پشت او 42 سانتی متر باشد .تفاوت این دو عدد که 9 می باشد مشخص کننده این است که مانکن ما و تاژ یا قوز دارد.

 

آموزش و دوخت پایه الگو بالا تنه+ تصاویر الگوکشی بخش 1

 

برای رفع آن میزان 7 سانتی متر حد مقرر اختلاف جلو و پشت را از خط گردن بالا می رویم و باقی مانده را که 2سانتی متر است از خط کارور خط مستقیم تا خط آستین کشیده و همان خط را قیچی نموده یک الی 2سانتی متر به خط وسط پشت اضافه می کنیم ، در این صورت حلقه آستین کمی بسته می شود . آن طوری که در شکل ملاحظه می گردد که به وسط پشت اضافه و حلقه بسته شده است در بعضی افراد حلقه آستین پشت کمی شل می ایستد ، اگر آن را کمی ببندیم مناسب تر خواهد بود.

 

طرح اصلاح شده

اگر اختلاف بیشتر از 2سانتی متر بود و خط مواز به طرف حلقه را قیچی می زنیم یک خط کارور و یک خط بین گردن و کارور را فضا می دهیم .

در ادامه مدل شومیزهای تابستانی و ست های سه تکه را برای ایده های لاکچری شما در نظر گرفته ایم. از انت خاب شما عزیزان نازوبی سپاسگزاریم.

 

آموزش و دوخت پایه الگو بالا تنه+ تصاویر الگوکشی بخش 1

آموزش و دوخت پایه الگو بالا تنه+ تصاویر الگوکشی بخش 1

آموزش و دوخت پایه الگو بالا تنه+ تصاویر الگوکشی بخش 1

آموزش و دوخت پایه الگو بالا تنه+ تصاویر الگوکشی بخش 1

 

آموزش و دوخت پایه الگو بالا تنه+ تصاویر الگوکشی بخش Training and stitching base pattern top trunk + patterned images section 1

 

آموزش و دوخت پایه الگو بالا تنه+ تصاویر الگوکشی بخش 1

آموزش و دوخت پایه الگو بالا تنه+ تصاویر الگوکشی بخش 1

آموزش و دوخت پایه الگو بالا تنه+ تصاویر الگوکشی بخش 1

آموزش و دوخت پایه الگو بالا تنه+ تصاویر الگوکشی بخش 1

 

آموزش و دوخت پایه الگو بالا تنه+ تصاویر الگوکشی بخش 1

 

آموزش و دوخت پایه الگو بالا تنه+ تصاویر الگوکشی بخش 1

آموزش و دوخت پایه الگو بالا تنه+ تصاویر الگوکشی بخش 1

آموزش و دوخت پایه الگو بالا تنه+ تصاویر الگوکشی بخش 1

آموزش و دوخت پایه الگو بالا تنه+ تصاویر الگوکشی بخش 1

 

 

آموزش و دوخت پایه الگو بالا تنه+ تصاویر الگوکشی بخش 1

آموزش و دوخت پایه الگو بالا تنه+ تصاویر الگوکشی بخش 1

 

آموزش دوخت شومیز و لباس مجلسی شیک با الگو

آموزش دوخت انواع مدل مانتو متناسب با اندام های مختلف با الگو

الگو و آموزش برش حلقه آستین انواع لباس با تصاویر

الگو و آموزش دوخت مانتو بسیار شیک بهاریبرچسبها:

جدیدترین مطالب

دیگر مطالب امروز
laghari
بیوگرافی هنرمندان