چهره های ایرانی و خارجی پایگاه ناز وب

دانلود آهنگ احساسی و زیبای perler à mon père از سلن دیون

دانلود آهنگ احساسی و زیبای perler à mon père از سلن دیون

سلن دیون ( ماری کلودت دیون) خواننده کانادایی تباری است که در 30 مارس 1968 در منطقه‌ای حوالی کبک به نام روپانتینیی به دنیا آمد. این خواننده فرانسوی زبان اولین و دومین آلبوم خود را در سال ۱۹۸۱ عرضه کرد، و اینک یکی از برجسته ترین خوانندگان فرانسوی می باشد. در این بخش می توانید این آهنگ زیبا به نام perler à mon père (به یاد تو پدر عزیزم را در بخش پایانی دانلود کنید.

 

دانلود آهنگ احساسی و زیبای به یاد پدر عزیزم از سلن دیون

Download Emotionally Beautiful Song by Selen Dion

je voudrais oublier le temps

می خواهم زمان را به فراموشی بسپارم

Pour un soupir pour un instant

به اندازه یک آه، به اندازه یک لحظه

The size of an oh, the size of a moment

Une parenthèse après la course

پرانتزی در انتهای مسیر

Et partir où mon cœur me pousse

و رفتن به جایی که قلبم قلبم مرا بدان سو می راند

Je voudrais retrouver mes traces

می خواهم ردپاهایم را باز بیابم

Où est ma vie où est ma place

به جایی که زندگی من است، به محلی که جایگاه من است

Et garder l’or de mon passé

و طلای گذشته ام را نگه دارم

Au chaud dans mon jardin secret

گرماگرم در باغچه اسرارم

Je voudrais passer l’océan, croiser le vol d’un goéland

می خواهم از اقیانوس عبور کنم، پرواز مرغ دریایی را نظاره بنشینم

Penser à tout ce que j’ai vu ou bien aller vers l’inconnu

از هر آنچه که دیده ام بگذرم و به سمت ناشناخته ها سوق یابم

Je voudrais décrocher la lune, je voudrais même sauver la terre

می خواهم ماه را رها سازم، حتی می خواهم کره زمین را نجات دهم

Mais avant tout je voudrais parler à mon père

اما قبل از همه اینها می خوام با پدرم صحبت کنم

Parler à mon père…

با پدرم صحبت کنم

Je voudrais choisir un bateau

می خواهم قایقی برگزینم

Pas le plus grand ni le plus beau

نه بزرگترین قایق و نه زیباترین آن

Je le remplirais des images

آن را پر خواهم کرد از عكسها

parfums de mes voyages

و از عطر سفرهایم

Je voudrais freiner pour m’assoir

می خواهم برای نشستن ترمز کنم

Trouver au creux de ma mémoire

و در پوچی حافظه ام بیابم

Des voix de ceux qui m’ont appris

صداهای کسانی که مرا آموختند

Qu’il n’y a pas de rêve interdit

هیچ رویایی ممنوعه نیست

Je voudrais trouver les couleurs, des tableaux que j’ai dans le cœur

می خواهم رنگهای نقاشی های قلبم را فرایابم

De ce décor aux lignes pures, où je vous vois et me rassure

با همان ترکیبی که در تو می بینم و به آرامش می رسم

Je voudrais décrocher la lune, je voudrais même sauver la terre

می خواهم ماه را رها سازم، حتی می خواهم کره زمین را نجات دهم

Mais avant tout je voudrais parler à mon père

اما قبل از همه اینها می خوام با پدرم صحبت کنم

Parler à mon père

با پدرم صحبت کنم

Je voudrais oublier le temps

می خواهم زمان را به فراموشی بسپارم

Pour un soupir pour un instant

به اندازه یک آه، به اندازه یک لحظه

Une parenthèse après la course

پرانتزی در انتهای مسیر

Et partir où mon cœur me pousse

و رفتن به جایی که قلبم مرا بدان سو می راند

Je voudrais retrouver mes traces

می خواهم ردپاهایم را باز بیابم

Où est ma vie où est ma place

به جایی که زندگی من است، به محلی که جایگاه من است

Et garder l’or de mon passé

و طلای گذشته ام را نگه دارم

Au chaud dans mon jardin secret

گرماگرم در باغچه اسرارم

Je voudrais partir avec toi

می خواهم با تو روانه شوم

avec toi

می خواهم با تو آرزو کنم

Toujours chercher l’inaccessible

هماره به جستجوی دست نیافتنی ها

Toujours espérer l’impossible

همیشه در آرزوی غیر ممکن ها

Download Perler à mon père by Selen Dionبرچسبها: ،

جدیدترین مطالب

دیگر مطالب امروز

 چهره های ایرانی و خارجی پایگاه ناز وب

مطالب داغ چند روز گذشته
عجیب ترین بارش های آسمانی از بارش خون تا مدفوع
عجیب ترین بارش های آسمانی از بارش خون تا مدفوع
مشاهده بیشتر