تصاویر متحرک و گیف شهادت امام حسن عسگری+ شعر شهادت

تصاویر متحرک و گیف شهادت امام حسن عسگری+ شعر شهادت

شهادت امام حسن عسگری یازدهمین امام و پیشوای مسلمانان به شیعیان جهان تسلیت باد. Imam Hassan Asgari’s 11th Imam’s Testimony and Condolences to the Shiites of the Worldبه همین مناسبت تصاویر متحرک برای عرض تسلیت و اشتراک گذاری به همراه قطعه اشعاری از شهادت امام حسن عسگری در این بخش قرار دادیم. از انتخاب شما سپاسگزاریم.

ز ما زمینیان به شما آسمان سلام

مولای دلشکسته امام زمان سلام

این روزها هزار و دو چندان شکسته ای

حالا کجای روضه بابا نشسته ای

 

تصاویر متحرک و گیف شهادت امام حسن عسگری+ شعر شهادت

 

رخت سیاه داغ پدر کرده ای تنت

قربان ریشه های نخ شال گردنت

آماده می کنی کفن و تربت و لحد

مرد سیاه پوش، خدا صبرتان دهد

 

تصاویر متحرک و گیف شهادت امام حسن عسگری+ شعر شهادت

تصاویر متحرک و گیف شهادت امام حسن عسگری+ شعر شهادت

تصاویر متحرک و گیف شهادت امام حسن عسگری+ شعر شهادت

تصاویر متحرک و گیف شهادت امام حسن عسگری+ شعر شهادت

تصاویر متحرک و گیف شهادت امام حسن عسگری+ شعر شهادت

 

تصاویر متحرک و گیف شهادت امام حسن عسگری+ شعر شهادت

 

گویا دوباره بی کس و بی یار وخسته ای

این روزها کنار دو بستر نشسته ای

انگار غصه دار جراحات سینه ای

گاهی به سامرایی و گاهی مدینه ای

یک بار فکر زهر و دل پر شراره ای

یک بار فکر واقعه گوشواره ای

 

تصاویر متحرک و گیف شهادت امام حسن عسگری+ شعر شهادت

 

با این که بر سرِ پدرِ دیده بسته ای

اما به یاد مادر پهلو شکسته ای

آن مادری که بال و پرش درد می کند

هم کتف و شانه هم کمرش درد می کند

هم بین خانه گفت و شنودش اشاره شد

هم آسمان روسریش پر ستاره شد

 

تصاویر متحرک و گیف شهادت امام حسن عسگری+ شعر شهادت

 

دو ماه و نیم کار حسن مو شکافی و

دو ماه و نیم بازوی مادر غلافی و…

 

تصاویر متحرک و گیف شهادت امام حسن عسگری+ شعر شهادت

تصاویر متحرک و گیف شهادت امام حسن عسگری+ شعر شهادت

تصاویر متحرک و گیف شهادت امام حسن عسگری+ شعر شهادت

تصاویر متحرک و گیف شهادت امام حسن عسگری+ شعر شهادت

تصاویر متحرک و گیف شهادت امام حسن عسگری+ شعر شهادت

 

به جای جای این دلم نشسته بــوی سامرا
کعبه دل بنا شده به سمت و سوی سامرا

 

تصاویر متحرک و گیف شهادت امام حسن عسگری+ شعر شهادت

 

غربت چهار امام را دیده کبــــوتر بقیــــــــــع

The home of the four Imams saw the rest of the Imams

بانگ زند ناله ی دل ، ز نـــــاله های سامرا

Bang the Zend of the Heart, the Samara of the Wailing

 

تصاویر متحرک و گیف شهادت امام حسن عسگری+ شعر شهادت

 

اشک دوباره می چکد از غم کوچه های تنگ
ناله ی مادری رسـد ز کوچـــــه های سامرا

 

تصاویر متحرک و گیف شهادت امام حسن عسگری+ شعر شهادت

 

هیچ کــــــــــجا برای دل کربُبلا نــمی شـود
کرب شده بلا شده کربُبلای ســــــــــــامرا

 

تصاویر متحرک و گیف شهادت امام حسن عسگری+ شعر شهادت

 

کِلک خیــــال من مگر دوباره بوی عشق دید
که چشم ژاله می دمد ز لاله های ســـامرا

 

تصاویر متحرک و گیف شهادت امام حسن عسگری+ شعر شهادت

تصاویر متحرک و گیف شهادت امام حسن عسگری+ شعر شهادت

 

تصاویر متحرک و گیف شهادت امام حسن عسگری+ شعر شهادت

 

تصاویر متحرک و گیف شهادت امام حسن عسگری+ شعر شهادت

تصاویر متحرک و گیف شهادت امام حسن عسگری+ شعر شهادت

تصاویر متحرک و گیف شهادت امام حسن عسگری+ شعر شهادت

 

کشتی انتظار ما نشسته بر ســـــــاحل غم
مهدی بیا ظهور کن ز جــــــمعه های سامرا

 

تصاویر متحرک و گیف شهادت امام حسن عسگری+ شعر شهادت

 

پـــدر به آواز بلند تو را صـــــدای می زنــــــــد
صلای را جواب گوی ز جـــــــــای جای سامرا</p

تصاویر متحرک و گیف شهادت امام حسن عسگری+ شعر شهادت

 

مجموعه تصاویر متحرک شهادت امام حسن عسگری

 

تصاویر متحرک و گیف شهادت امام حسن عسگری+ شعر شهادت

 

Animated images and gif of martyrdom of Imam Hassan Asgari + martyrdom poem

 

تصاویر متحرک و گیف شهادت امام حسن عسگری+ شعر شهادت

تصاویر متحرک و گیف شهادت امام حسن عسگری+ شعر شهادت

تصاویر متحرک و گیف شهادت امام حسن عسگری+ شعر شهادت

 

تصاویر متحرک و گیف شهادت امام حسن عسگری+ شعر شهادت

 

 

 

تصاویر متحرک و گیف شهادت امام حسن عسگری+ شعر شهادت

تصاویر متحرک و گیف شهادت امام حسن عسگری+ شعر شهادت

 برچسبها: ،

a
مطالب داغ چند روز گذشته