چهره های ایرانی و خارجی پایگاه ناز وب

a

تعبیر خواب دویدن، فرار کردن، دو ماراتن

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب دویدن، فرار کردن، دو ماراتن

دیریست خواب راحت به چشمم نیامده It’s been a long time since I got comfortable sleep… ، جز یاد دوست هیچ به خاطرم نمانده. رویدادهای متفاوتی که هر انسانی هنگام خوابیدن می بیند هر کدام بنا به تعبیر معبران معانی و خبرهایی برای ما دارند. در این بخش از تعبیر خواب مجله تفریحی ناز و به تعبیر خواب دویدن، دو ماراتن و یا فرار کردن می پردازیم.

 

تعبیر خواب دویدن

علامه طباطبایی سریع دویدن در خواب دلالت خوشی یا رفاه بعد از سختی است اگر کسی در زندگی خودش سختی های متفاوتی را مثل بدهکار شدن مال باخته شدن Love failure شکست عشقی خوردن غم و رنج بعد از فوت عزیزان و یا …داشته باشد و احتمالا چنین رویایی را مشاهده کند نشانه ی بزرگی از پایان تمام گرفتاری هاست و اما در مورد این موضوع از سایت نیز چند استثنا وجود دارد که با هم بررسی خواهیم کرد.

 

تعبیر خواب دویدن، فرار کردن، دو ماراتن

 

اگر ببینی خودت تند تند قدم برمیداری و یا میدوی مطلبی که گفته شد شامل حال توست اما اگر ببینی فرد مرده ای چنین میکند نشانه ی این باشد که مصیبت ها و یا بلایا و گرفتاری های سایرین به تو نیز سرایت میکند و زندگی ات رنگ و بوی غم میگیرد Interpretation of running, running, running marathons اگر دیدی سایر افراد مثل دوستان پدر مادر برادر و یا خواهرت چنین میکنند نشانه ی خوشحالی و یا رفاهی است که بین شما و آن ها تقسیم می شود

جابر مغربی نوشته است اگر دیدی کسی یا کسانی از تو میخواهند که سریع راه بروی دوستي با شما تحقیق و مشورت ميكند اگر دیدی با همسرت و با هم چنین کردی رازي را از شخصي ميشنوي، حفظش كن اگر ببینی بچه یا فرقی ندارد اطفال چنین کردند فردي خیری به شما خواهد رسانید

پرسش من خواب دیدم مسری دانشگاه تا خونمون را سریع راه میرم و از تمام همکلاسی هام جلو میزنم و بهم نگاه میکنن چه معنایی دارد ممنون

پاسخ می خواهید هدف بزرگی را به انجام برسانید كه موفق هم خواهيد شد

حضرت امام جعفر صادق در همین باره فرموده اند

اگر ببینی در یک مسیر مشخص و منظم می دوی به نشانه ی سعادتمند شدن و یا عاقبت بخیری در این دنیاست

اگر دیدی برهنه بودی و یا هیچ لباسی بر تن نداشتی و در بین مردم سریع راه می رفتی به نشانه ی خیانت بی ابرویی و یا جدایی از معشوق است

اگر ببینی به دنبال کسی که از او ناراحت هستی یا او را دشمن خود میپنداری می دوی به نشانه ی کسب موفقیت های پی در پی پی و یا پیروزی است

اگر دیدی پسر بچه ای می دود دلیل بر خوشبختی و نیکویی است  تعبیر خواب دویدن، فرار کردن، دو ماراتن/ دویدن دختر بچه نیز نشانه ی عزت و جمال است

اگر دیدی در یک میدان مسابقه و یا نبرد هستی و میدوی نشانه ی احساس رضایت قلبی و یا خشنود شدن پدر مادرت از تو میباشد و اما اگر بدون هیچ علتی پا به دویدن گذاشته بودی به یک ثروت بزرگ و بی دردسر خواهی رسید

انسان با فرار کردن تلاش می‌کند که خود را از خطر برهاند اما به راستی فرار کردن در خواب نیز چنین معنایی دارد؟

تعبیر خواب فرار کردن از منظر جابر مغربی

امام صادق(ع) خواب فرار کردن را چنین تعبیر کرده است:«گریختن در خواب اگر بدون فریاد و زاری باشد، دلیل شادی و سرور است» اما اگر چنین خوابی «با زاری همراه باشد نشانگر مصیبت است».

 

ابن سیرین گریختن در خواب را نشانه رستگاری می‌داند.برخی از معبرین نیز خواب فرار کردن را نشانه پیروزی بر دشمن تعبیر می‌کنند.

 

تعبیر خواب فرار کردن از منظر جابر مغربی

او می‌گوید: «اگر ببینی به داخل خانه فرار کردی و درِ آن را قفل نکردی و آن خانه به خانه دیگری چسبیده بود، یـعـنـی از غم و اندوه نجات پیدا می‌کنی، یا اگر بیمار باشی بهبود پیدا خواهی کرد».

جابر مغربی می‌گوید :«اگر کسی در خواب دید که مردان از زنان فرار می‌کردند،نشانه ترس بسیار زیاد بیننده خواب است.

 

تعبیر خواب مسابقه دو ماراتن

این تقلّا قرار است طول بکشد و آماده سازی های درازی را قبل از رویداد درمورد بدن می طلبد. آستانه تحمل باید بالا برود و اراده تمام کردن مسابقه باید وجود داشته باشد.

تعداد کمی از افرادی که انتخاب می کنند تا در تمرین های طاقت فرسای ماراتن شرکت کنند بنابر این دیدن یک رویداد ماراتن در خواب می تواند معانی متفاوتی بسته به این که بیننده ی خواب، بیننده ی ماراتن باشد یا در میان شرکت کنندگان آن.

تعبیر خواب شرکت در مسابقه دو ماراتن

اگر بیننده ی خواب یکی از شرکت کنندگان در ماراتن باشد معنای این خواب می تواند آماده شدن او برای هر رویدادی باشد که در حال رخ دادن است. آیا در خوابش با اعتماد به نفس آماده ی مسابقه بوده است؟‌

یا کمی مردد بوده و احساس میکرده به آنجا تعلق ندارد؟ کمی احساس سردرگمی می تواند به معنای این باشد که شاید بیننده ی خواب باید مراقب یک درگیری قریب الوقوع باشد. یک درگیری طولانی خسته کننده.

اگر بیننده ی خواب اعتماد به نفس داشته باشد این رویا تاکید بر آماده بودن و مشتاق بودن او برای شروع یک چالش است که به مدتی طولانی انتظارش را می کشیده.

 

تعبیر خواب دویدن، فرار کردن، دو ماراتن

 

شرکت کنندگان در ماراتن معمولا برای بردن جایزه در مسابقه شرکت نمی کنند. بلکه بیشتر به فکر رضایت خاطری هستند که از بدست آوردن چنین هدف سرسختی نصیبشان می شود.

 

بنابراین کسی که خواب بودن در یک ماراتن را می بیند احتمالا:

تعبیر خواب دو ماراتن

شخصیست که رضایت خاطر در زندگی اش نداشته و به دنبال آن است.
درباره ی یک چالش و یا مشکل پیش رو که از آن گریزان بوده ولی به زودی با آن رو به رو خواهد شد هشدار میابد.
آنچه برنامه ریزی کرده تا انجام بدهد نیازمند زمان و تعهد است.
او می تواند یک هدف عاطفی را دنبال کند که به زمان برای رشد یافتن نیاز دارد.
یک چالشی در پیش رو وجود دارد که زمان و قدرت او رابرای غلبه بر آن می طلبد

 

اگر کسی خواب شخصی را ببیند که در ماراتن حضور دارد:

آن شخص دیگر می تواند کسی باشد که او را می شناسد که چالش بزرگی پیش رویش دارد.
مشکلات آن شخص دیگر می تواند کارهایی باشد که بیننده ی خواب انجام می دهد.
شخصی که او خوابش را دیده است می تواند کسی باشد که او دوستش دارد و از دسترسش خوارج است.
کسی باشد که او دوستش دارد می تواند با کس دیگری در رابطه ی عاطفی باشد یا سرگرم کار یا پروژه ای باشد و نتواند به اندازه ی کافی به او توجه کند

محیطی که مسابقه در آن برگزار می شود هم، می تواند معناهایی در بر داشته باشد. یک روز ابری یا بارانی می تواند به نا امیدی در عشق اشاره کند. یک روز آفتابی اما می تواند به معنی وجود امید برای موفقیت باشد.

تعبیر خواب دو ماراتن : تعداد بالای شرکت کنندگان

تعداد بالای شرکت کنندگان در یک ماراتن می تواند این معنی را القا کند که بیننده ی خواب باید چالش و تقلا هایی را که منحصر به او نیستند را تشخیص بدهد. شرکت کنندگان پراکنده در ماراتن هم می تواند بیانگر حس تنهایی ای که بیننده ی خواب در زندگی تنهایش با آن روبه روست را نشان دهد. شاید زمان آن رسیده است تا فعالیت های اجتماعی داشته باشد که خالی از رقابت هستند.

زمینی که در آن ماراتن برگزار میشود می تواند در دلالت های جنسی استواری داشته باشد اگر زمین برگزاری ماراتن باریک و با شیب رو به بالا باشد، بیننده ی خواب متوجه محرومیت های جنسی در زندگی اش است. اگر زمین برگزاری ماراتن دور نمایی عریض داشته باشد بیننده ی خواب احتمالاً:

یک شخصی باشد که در جستجوی آزادی از تعهد و مسئولیت است.
شخصی باشد که درجستجوی شغلیست که شامل و متضمن سفر کردن باشد.
شخصی باشد که در جستجوی زمانی برای خودش است بدون آن که وظیفه هایش را ترک بگوید.

 

تعبیر جنسی خواب دو ماراتن

بعضی روانشناسان، که مهمترینشان فروید است، این نوع از خواب هارا اکثراً دارای نماد های جنسی فرض می­کنند. این خواب ها معمولا حاوی تصاویری از آب، جاده های طولانی با شیب رو به بالا، مسیر های پله ای و … هستند.

همچنان، آنچه که بیننده­ی خواب را به چیزهایی که در خوابش می بیند مرتبط می سازد؛ بسیار مهم اند. در تعبیر خواب، برای مثال گل بنفشه را می توان بدون هیچ دلالتی جنسی به رنگ بنفش فرانسوی نسبت داد. اما اگر بیننده ی خواب گل بنفشه را با کلمه ی «ستیز» در ارتباط بداند، می تواند مبیّن یک نماد جنسی باشد.

 

Interpretation of running, running, running marathons


 چهره های ایرانی و خارجی پایگاه ناز وب

مطالب داغ چند روز گذشته
فک عجیب دختری که در حال رشد است! تصاویر 18+
فک عجیب دختری که در حال رشد است! تصاویر 18+
مشاهده بیشتر