لاغری با نازوب

لاغری با نازوب

خدا

راهنمای اقامت

دانلود اهنگ عاشقانه و شاد سلنا گومز love song baby

دانلود اهنگ عاشقانه و شاد سلنا گومز love song baby

ترجمه و متن ترانه شاد و زیبای لاو سانگ بی بی از سلنا گومز. Translation and lyrics of Selena Gomez’s Lovely Song by Bibi.

 

دانلود اهنگ عاشقانه و شاد سلنا گومز love song baby

Download Selena Gomez Love Song Baby

 

It’s been said and done گفته شد و انجامش داده شد
Every beautiful thought’s been already sung همه افکار زیبا خونده شدن
And I guess right now here’s another one و فکر میکنم پای یک فکر زیبای دیگه در کاره
So your melody will play on and on with best of ’em پس آهنگ زیبای تو به بهترین نحو تکرار میشه
You are beautiful like a dream come alive incredible تو زیبایی مثل رویایی که تبدیل به حقیقت میشه باور نکردنی هستی
A centerfold miracle lyrical یه معجزه غزلواری
You’ve saved my life again باز زندگی منو نجات دادی
And I want you to know baby و عزیزم میخوام بدونی که

I I love you like a love song baby من من تورو مثل یه آهنگ عاشقانه دوست دارم عزیزم
And I keep hittin’ re peat peat peat peat peat و همش ت ت ت ت تکرارت میکنم (2)
Constantly boy you played through my mind like a symphony پسر درست مثل یه سمفونی بی وقفه در ذهنم میخونی
There’s no way to describe what you do to me نمیتونم توصیف کنم که با من چیکار میکنی
You just do to me what you do فقط با کارهات روی من تاثیر میذاری
And it feels like I’ve been rescued و فکر میکنم که با کارهات منو نجات دادی
I’ve been set free آزاد شده ام
I am hypnotized by your destiny با سرنوشت تو هیپنوتیزم شدم
You are magical lyrical beautiful تو جادویی هستی غزلواری زیبایی
You are I want you to know baby تو عزیزم میخوام بدونی که
I I love you like a love song baby من من تورو مثل یه آهنگ عاشقانه دوست دارم عزیزم
And I keep hittin’ re peat peat peat peat peat و همش ت ت ت ت تکرارت میکنم (2)
No one compares هیچکس با تو قابل مقایسه نیست
You stand alone to every record I own تو توی تمام آهنگهای من تکتازی
Music to my heart that’s what you are آهنگی برای قلب من و این چیزی هست که تو هستی
A song that goes on and on آهنگی که همواره در حال تکرار شدنه
I I love you like a love song baby من من تورو مثل یه آهنگ عاشقانه دوست دارم عزیزم
And I keep hittin’ re peat peat peat peat peat و همش ت ت ت ت تکرارت میکنم (2)برچسبها: ،

بیوگرافی هنرمندان