لاغری با نازوب

لاغری با نازوب

خدا

راهنمای اقامت

دانلود آهنگ عاشقانه و فوق العاده محبت از مهستی

دانلود آهنگ عاشقانه و فوق العاده محبت از مهستی

تو که پاکی، مثل شنبم؛ مثل بارون های نم نم، تو ستاره ای تو ماهی فدات بشم الهی.

 

دانلود آهنگ عاشقانه و فوق العاده محبت از مهستی

Download the romantic and wonderful love song by Mahasti

 

فدات بشم مهربون خوبم كه انقدر با محبتی با محبتي
تو روزگاري كه قحطي مهربونيه تو يه نعمتي تو يه نعمتي
خدا تو رو به من داده همين واسه من غنیمته
اوني كه توي اين دنيا هميشه مي مونه محبته محبته
براي من اين من تنها توي اين دنيا توي اين دنيا
يه هم زبون يه سايه بون يه قلب ساده و مهربون بخدا بسه بخدا بسه
براي من اين من تنها توي اين دنيا ميخوام توباشي
رفيق راه يه تكيه گاه يه سر پناه تنها دلخوشيم يه همنفسه
خدا تو رو به من داده همين واسه من غنیمته
اوني كه توي اين دنيا هميشه مي مونه محبته محبته

فدات بشم مهربون خوبم كه انقدر با محبتي با محبتي

Fadat, I am kind enough to be so kind

تو روزگاري كه قحطي مهربونيه تو يه نعمتي تو يه نعمتي
خدا تو رو به من داده همين واسه من غنیمته
اوني كه توي اين دنيا هميشه مي مونه محبته محبته
صداي پات وقتي كه مياد باز دلم ميخواد بزنم فرياد
صدا صدا يه آشنا گاهي خوشبختی شنيدن
يک صدای پاست يه صداي پات
خدا تو رو به من داده همين واسه من غنیمته
اوني كه توي اين دنيا هميشه مي مونه محبتهبرچسبها: ،

بیوگرافی هنرمندان