خدا

دانلود آهنگ عاشقانه و شنیدنی شب از آرمان گرشاسبی

دانلود آهنگ عاشقانه و شنیدنی شب از آرمان گرشاسبی

شب وقتی زیباست The night is beautiful که بدانی یک نفر یک جایی از  این دنیا با تصویرسازی آغوش تو بخواب رفته است!! و چه زیباترین می شد وقتی که آن یک نفر همانی باشد که توهم هر شب د رخیال خودت در آغوش میگیری! عزیز بهتر از جانم… دانلود آهنگ عاشقانه شنیدنی شب آرمان گرشاسبی

 

دانلود آهنگ عاشقانه و شنیدنی شب از آرمان گرشاسبی

 

سفر نمیروم دگر تورا ندارم آنقدر ز ما فقط رهیست که مانده

پشت سر ببر مرا ز خاطرت نرفت اگر

ای از من بی خبر

شب چرا میکشد مرا تو نشسته ای کجای ماجرا

من چنان گریه میکنم که خدا بغل کند مگر مرا

عمر همه لحظه ی وداع است و صدای پایت آخرین صداست

ای گریه های بعد از این خاطرم نمانده شهر من کجاست

صبح رفتن است این تن من است هجرتت مرده بر شانه بردن است

این یقین مثل مرگ با تو روشن است

the night شب چرا میکشد مرا تو نشسته ای کجای ماجرا

من چنان گریه میکنم که خدا بغل کند مگر مرا

I cry so much that God hugs me

عمر همه لحظه ی وداع است و صدای پایت آخرین صداست

ای گریه های بعد از این خاطرم نمانده شهر من کجاست

 

Download the romantic and audible song of the night by Arman Garshasbi


برچسبها:

جدیدترین مطالب

دیگر مطالب امروز
بیوگرافی هنرمندان