خدا

عکس نوشته های ادبی و طنز روز کارمند+ اشعار و جملات 4 شهریور

عکس نوشته های ادبی و طنز روز کارمند+ اشعار و جملات 4 شهریور

روز کارمند؛ نازوب، تلاش خالصانه و صادقانه شما Employees کارمندان عزیز آینه وظیفه شناسی و پژواک دانایی و تعهد است. نتیجه بذر attempt and effort تلاش و کوشش شما، درخت امیدی است که به بار می نشیند و نوید بخش آینده ای پرنشاط و زیبا است. روز گرامی داشت کارمند بر همه شما سخت کوشان صادق مبارک باد. عکس نوشته های ادبی و طنز روز کارمند+ اشعار و جملات 4 شهریور

 

آرشیو عکس نوشته های ادبی و طنز به همراه جملات تبریک و اشعار طنز در خصوص روز 4 شهریور روز کارمند. این روز را به همه کارمندان عزیز و گرامی ایران زمین تبریک می گوییم. از حسن انتخاب شما خرسندیم.

 

عکس نوشته های ادبی و طنز روز کارمند+ اشعار و جملات 4 شهریور

 

درود بر همت بلند‌تان،

اعتراف می‌کنم خالی خالیم، مانندجیب کارمند در آخر ماه
روز کارمند بر شما خجسته باد

 

عکس نوشته های ادبی و طنز روز کارمند+ اشعار و جملات 4 شهریور

 

بزرگترین کارخانه نابودی توانمندیها ، آیین آموزشی نادرست است.

اس ام اس روز کارمند

 

عکس نوشته های ادبی و طنز روز کارمند+ اشعار و جملات 4 شهریور

 

ریشه کارمند نابکار ، در نهاد سرپرست و مدیر ناتوان است .

 

عکس نوشته های ادبی و طنز روز کارمند+ اشعار و جملات 4 شهریور

 

فرمانروایان نیرومند ، رایزنانی باهوش و کارآمد در کنار خود دارند .

 

عکس نوشته های ادبی و طنز روز کارمند+ اشعار و جملات 4 شهریور

 

بزرگترین نابکاری آن است که بپنداریم برای آنکه برترین باشیم باید دست به ویرانگری چهره دیگران بزنیم .

 

عکس نوشته های ادبی و طنز روز کارمند+ اشعار و جملات 4 شهریور

 

خوارترین کارفرما کسی است که با ندادن و یا کم کردن دستمزد زیر دست فرمانروایی می کند .

 

عکس نوشته های ادبی و طنز روز کارمند+ اشعار و جملات 4 شهریور

 

هیچ گاه برای آغاز دیر نیست ، همین بس که به خود بگویم این بار کار نا تمام را پایان می دهم . ا

 

عکس نوشته های ادبی و طنز روز کارمند+ اشعار و جملات 4 شهریور

 

جایگاه ارزیابی و نقد شما بر کارکرد دیگران ، می تواند آغازگاه نخستین گام شما برای سازندگی باشد .

 

عکس نوشته های ادبی و طنز روز کارمند+ اشعار و جملات 4 شهریور

 

آدمهای بزرگ و اندیشمند ، بسیار اشک می ریزند .

 

عکس نوشته های ادبی و طنز روز کارمند+ اشعار و جملات 4 شهریور

 

میان گام نخست و آرمان بازه ای نیست ، آنچه داریم اندازه نبروی کنونی ماست .

 

عکس نوشته های ادبی و طنز روز کارمند+ اشعار و جملات 4 شهریور

 

در پشت هیچ در بسته ای ننشینید تا روزی باز شود . راه کار دیگری جستجو کنید و اگر نیافتید همان در را بشکنید .

 

عکس نوشته های ادبی و طنز روز کارمند+ اشعار و جملات 4 شهریور

 

گفته جان پرور است، پیام هر کارمند
ز هرچه والاتر است مقام هر کارمند
صرف کند عمر خود، در ره خدمت به خلق
دانش و علم و هنر، پیام هر کارمند

اس ام اس روز کارمند

 

عکس نوشته های ادبی و طنز روز کارمند+ اشعار و جملات 4 شهریور

 

اس ام اس برای تبریک روز کارمند

کارها به دست کارمندان راست و درست می‌شود
روز کارمند رابه کارمندان زحمت کش تبریک عرض می نمایم.

جملات روز کارمند, ویژه روز کارمند

اس ام اس روز کارمند

 

عکس نوشته های ادبی و طنز روز کارمند+ اشعار و جملات 4 شهریور

 

باید مغزهای خود را از اینکه تنها مستخدم دولت باشیم و پشت میز بنشینیم خالی کنیم و برگردیم

به اینکه ، انسانیت انسان در رابطه با کار به وجود می آید .

انسان می تواند به وسیله کاری که انتخاب می کند خالق خود باشد.

اس ام اس روز کارمند

هر آن کس خدمت جانان به جان کرد
به گیتی‌ نام خود را جاودان کرد
روز کارمند مبارک باد.

 

عکس نوشته های ادبی و طنز روز کارمند+ اشعار و جملات 4 شهریور

 

اس ام اس طنز روز کارمند + اشعار طنز کارمند + عکس طنز روز کارمند
جوکهای خنده دار روز کارمند

 

عکس نوشته های ادبی و طنز روز کارمند+ اشعار و جملات 4 شهریور

 

برنامه غذایی تو خونه ی کارمند جماعت:
از یکم تا دهم یه روز درمیون مرغ و گوشت
از دهم تا بیستم حبوبات و از این چیزا
از بیستم تا سیُم سیب زمینی و بادمجون
تذکر :بیست و یکم هرماه دراین قضیه استثنا است
روز کارمند بر شما خجسته باد

 

عکس نوشته های ادبی و طنز روز کارمند+ اشعار و جملات 4 شهریور

 

طنز ویژه روز کارمند

رئیس: شما به زندگی پس از مرگ اعتقاد دارید؟
کارمند: بله!
رئیس: خوب است. چون ساعتی پیش پدربزرگتان به این جا آمده و میـــخواهد شما را ببیند، همان که دیروز برای شرکت در مراسم تشییع جنازه اش مرخصی گرفته بودید.

 

عکس نوشته های ادبی و طنز روز کارمند+ اشعار و جملات 4 شهریور

 

تبریک روز کارمند

کارمندی به دفتر رئیس خود می رود و می گوید: «معنی این چیست؟ شما ۲۰۰
دلار کمتر از چیزی که توافق کرده بودیم به من پرداخت کردید.»
رئیس پاسخ می‌دهد: «خودم میدانم، اما ماه گذشته که ۲۰۰ دلار بیشتر به تو پرداخت کردم هیچ شکایتی نکردی.»
کارمند با حاضر جوابی پاسخ میدهد: «درسته، من طبق معمول از اشتباه های‌
موردی می گذرم اما وقتی تکرار میشود وظیفه خود می دانم بشما گزارش کنم.»

 

عکس نوشته های ادبی و طنز روز کارمند+ اشعار و جملات 4 شهریور

 

طنز روز کارمند

 

عکس نوشته های ادبی و طنز روز کارمند+ اشعار و جملات 4 شهریور

 

من هم دراین جهان سهمی دارم
امضا کارمند بورس

 

عکس نوشته های ادبی و طنز روز کارمند+ اشعار و جملات 4 شهریور

 

اس ام اس طنز روز کارمند + اشعار طنز کارمند + عکس طنز روز کارمند

 

عکس نوشته های ادبی و طنز روز کارمند+ اشعار و جملات 4 شهریور

 

مردی به استخدام یک شرکت بزرگ چندملیتی درآمد. در اولین روز کار خود، با کافه تریا تماس گرفت و فریاد زد: «یک فنجان قهوه برای من بیاورید.» صدایی از ان طرف پاسخ داد: «عدد داخلی را اشتباه گرفته ای. می دانی تو با کی داری حرف می زنی؟» کارمند تازه وارد گفت: «نه» صدای ان طرف گفت: «من مدیر اجرایی شرکت هستم، احمق.» مرد تازه وارد با لحنی حق به جانب گفت: «و تو میدانی با کی حرف میزنی، بیچاره.» مدیر اجرایی گفت: «نه» کارمند تازه وارد گفت: «خوبه» و سریع گوشی را گذاشت.

 

عکس نوشته های ادبی و طنز روز کارمند+ اشعار و جملات 4 شهریور

 

دیشب به خواب دیدم ،گردیده ام نمونه// دربین کارمندان اندر ادارۀ خود
تشویق می‌نمودند ،کف می زدند مرتب//در آسمان بختم دیدم ستارۀ خود

 

عکس نوشته های ادبی و طنز روز کارمند+ اشعار و جملات 4 شهریور

 

من هم دراین جهان سهمی دارم
امضا کارمند بورس
روز کارمند خجسته باد

 

عکس نوشته های ادبی و طنز روز کارمند+ اشعار و جملات 4 شهریور

 

اس ام اس طنز روز کارمند + اشعار طنز کارمند + عکس طنز روز کارمند
شعر طنز کارمند

 

عکس نوشته های ادبی و طنز روز کارمند+ اشعار و جملات 4 شهریور

 

دیشب به خواب دیدم ،گردیده ام نمونه// دربین کارمندان اندر ادارۀ خود

تشویق می‌نمودند ،کف می زدند مرتب//در آسمان بختم دیدم ستارۀ خود

 

عکس نوشته های ادبی و طنز روز کارمند+ اشعار و جملات 4 شهریور

 

آمد مدیرنزدیک ،با چهره ای گشاده// در دست او دو سکّه با یک سوییچ پیکان
من رابه پیش خود خواند ،از بهر اخذ انها // رفتم گرفتم هر دو با دستهای لرزان

اس ام اس طنز روز کارمند + اشعار طنز کارمند + عکس طنز روز کارمند

با حسرتی فراوان ،درمن نظاره می شد// ازسوی هم قطاران حتی مدیر بنده
من غرق شادی و شور، اشک از دو دیده جاری// از این که گشته بودم دراین میان برنده

 

عکس نوشته های ادبی و طنز روز کارمند+ اشعار و جملات 4 شهریور

 

از شدّت مسّرت، از خواب خوش پریدم// دیدم که ظهر نزدیک من توی رختخوابم
با سرعتی فراوان ،سوی اداره رفتم// در طول راه بودم دائم به فکر خوابم

 

عکس نوشته های ادبی و طنز روز کارمند+ اشعار و جملات 4 شهریور

 

وارد شدم اداره ،دیدم به روی میزم// بنهاده آبدارچی یک نامۀ از مدیرم
توبیخ نامه ای بود ،امضای او به زیرش// خواندم چو نامه برخاست صد آه از ضمیرم

 

عکس نوشته های ادبی و طنز روز کارمند+ اشعار و جملات 4 شهریور

 

تاخیرها و غیبت ،شد موجب نکوهش// رویای دیشب من گردید نقش بر آب
گفتم دوباره «جاوید» ؛ وارونه گشت خوابت// مانند دفعۀ پیش خیری ندیدی از خواب

شعر طنز روز کارمند

 

عکس نوشته های ادبی و طنز روز کارمند+ اشعار و جملات 4 شهریور

 

زنم گـــوید بـه من ، تو بی کلاسی
نــدارد زنــدگــی بـا تـو اســــاسی

پُـزت عالـی بـه وقـت خـواستگــاری
ولی اکنــون همیشـه آس و پاسی

دهی اُملت به من هـر روز و هـرشب
نمی بینـم به دست ات اسکناسی

نه تفریحی ،نه مهمانی ،نه گردش
نه ماشینی ،نه فرشی،نه پلاسی

نه انگشتر، نه گردنبند ،نه گوشوار
نه مانتوئی، نه چادر،نه لباسی …

بــرای خــاطــرت از جــان گــذشتم
چقــدر ای مــرد ، رنـد و ناسپاسی

بخشکی شانس، از فکـر و خیـالات
نمانـده در سرم هــوش و حواسی

به او گفتـم : تحمـــل کـن عـزیزم !
نــدارد ســود عجــــز و التمــاسی

به اوگفتم :بفـرماچـاره ام چیست؟
اگــر کـــه چـاره کـــردی اقتباسی

به مـن گفتا :دلت خوش کارمندی
نه گیری رشـوه ای،نـه اختلاسی

طلاقم ده ،رها گـــردم زدست ات
نگیـرم بعــد از این با تـو تماسی !

 

عکس نوشته های ادبی و طنز روز کارمند+ اشعار و جملات 4 شهریور

 

روز کارمندان صادق مبارک باد

 

عکس نوشته های ادبی و طنز روز کارمند+ اشعار و جملات 4 شهریور

 

روز کارمندان بی پول مبارک 😃😃😃😃😃

 

عکس نوشته های ادبی و طنز روز کارمند+ اشعار و جملات 4 شهریور

 

هدایا و کارت پستال های روز تبریک کارمند

 

عکس نوشته های ادبی و طنز روز کارمند+ اشعار و جملات 4 شهریور

 

مجموعه تصاویر تبریک روز کارمندان گرامی/ عکس نوشته های ادبی و طنز روز کارمند اشعار جملات 

 

عکس نوشته های ادبی و طنز روز کارمند+ اشعار و جملات 4 شهریور

 

هر آن کس خدمت جانان به جان کرد به گیتی نام خود را جاودان کرد

 

عکس نوشته های ادبی و طنز روز کارمند+ اشعار و جملات 4 شهریور

 

تضاویر متحرک، کارت پستال، عکس نوشته، گیف، اشعار ادبی، جملات طنز، تبریک ادبی و طنز های روز کارمند

 

عکس نوشته های ادبی و طنز روز کارمند+ اشعار و جملات 4 شهریور

 

کار نوعی امانت است که برعهده کارمند گذاشته شده است

 

عکس نوشته های ادبی و طنز روز کارمند+ اشعار و جملات 4 شهریور

 

دل نوشته ی یک کارمند: من هم در این دنیا سهمی دارم!

روز 4 شهریور روز نامگذاری کارمند بر همه کارمندان سخت کوش مبارک باد.

 

Efforts and photos of literary writings and humor of the employee’s day + poems and sentences of 4 Shahrivar


برچسبها: ،

جدیدترین مطالب

دیگر مطالب امروز
بیوگرافی هنرمندان