پیش بینی و طالع بینی با فال قهوه، ورق/ فال عشق هفته 3 شهریور

پیش بینی و طالع بینی با فال قهوه، ورق/ فال عشق هفته 3 شهریور

پکیج فال و طالع بینی هفتگی با مجله تفریحی سرگرمی نازوب، Farazi to the future فرازی به آینده نیم نگاهی به رویدادهای هفتگی و پیش بینی شده با انواع فال های رایج.
عزیزان همچنان گوشزد می شود این بخش تنها جنبه سرگرمی دارد و هدف بالا بردن انرژی های مثبت و انگیزشی برای شما دلبندان است.
بدون توجه به نکات منفی تنها رویدادهای مثبت و انرژی بخش را در نظر بگیرید.
همیشه شاد و موفق باشید.

 

طالع بینی هفتگی قهوه

نشانه های داخل کاپ قهوه و گاها تناقض توضیحات برای رویدادهای هفتگی می باشد ولی در هر حال شما عزیزان اصلا به نکات منفی آن توجه نکنید.😊

 

طالع بینی قهوه متولدین فروردین
در فال قهوه شما دیده شد:
* شهاب: خبرهای غیر منتظره – امیدواری
* چمدان: به مسافرت و گرفتن تصمیمی مهم اشاره می کند.
* آبشار: پیشرفت شما در کار و رسیدن به مقام و ترفیع حتمی است و از نظر اجتماعی قابل ستایش می باشد.
* بینی: قدرت تشخیص – حس فعال
* تیر و کمان: تعهدی میکنید تا مردم را به آن وسیله از واقعیت دور کنید!
* گردن بند: عشق و نامزدی و شروع آن – خبرهای خوش
* گل: شادی بزرگ – دوستی واقعی – جوان حساس و خجالتی – خوشحالی بزرگ – دوستان شفیق – دختر یا پسر مطلوب

 

طالع بینی قهوه متولدین اردیبهشت
در فال قهوه شما دیده شد:
* بشکه: دعوت به مهمانی و جشن و سرور – شب نشینی با شکوه – عروسی
* انسان در حال سجده: شکرانه اجابت دعا – دعا برای برآورده شدن حاجتی
* اردک: سود فراوان بدست آوردن از راه تلاش و کوشش در مدت زمانی کوتاه.
* میمون: زیرکی – موزیگری – شیطنت – جستن از خطر
* جعبه: داشتن همسری همدم و معاشر که کمتر ناسازگاری میکند.
* پرنده: خبر خوش – ملاقاتهای سودمند و شادی بخش – ارمقان خوبی در راه دارید – خبر دهنده بخت و اقبال است.
* قرص: شفا – بهبودی – بزودی از بیماری و مسمومیت شفا پیدا خواهید کرد – برطرف شدن مشکل

 

طالع بینی قهوه متولدین خرداد
در فال قهوه شما دیده شد:
* انگشتری: از صاحب مهر و نقش و نشان به شما ثروتی خواهد رسید.
* چنگال: در کسب معاش موفق و نیرومند هستید و بر دشمنان غلبه می کنید مخصوصا بر دوستان ناباب.
* قایق: بالا رفتن از ناهمواری ها و رسیدن به معشوق – عشق و دوستی.
* آتش فشان: در مقابل عشق کنترل خود را حفظ کنید ، در غیر اینصورت این عشق مشکلات شما را بیشتر میکند.
* تخم مرغ: در مدت زمان کوتاه صاحب مال و ثروت زیادی خواهید شد – موفقیت و خوشحالی.
* خط کج: دوستی های ساختگی و ظاهری – دو رویی – فریب
* سه پایه: حیله و نیرنگ – دسیسه – توسل به زور

 

طالع بینی قهوه متولدین تیر
در فال قهوه شما دیده شد:
* اتومبیل: دلیل بر آن باشد که سفری دور و دراز در پیش دارید.
* ابرو: نیت پاک، آراستگی و دینداری در شما به حد کمال میباشد.
* میمون: زیرکی – موزیگری – شیطنت – جستن از خطر
* اژدها: با بزرگان و صاحب منصبان و یا با افراد صاحب جاه و مقام ارتباط حاصل میکنید – دشمنی – خشم – کینه قدیمی – احتیاط – هشدار
* قفل: موانع – سد – برای رسیدن به مقصود، با سعی و کوشش باید از آنها بگذرید – گرفتاری
* تخت خواب: ازدواج – گاهی مواقع کسالت – به سفر بزرگی می روید و به جاه و مقامی خواهید رسید و بر دشمنان غالب می شوید.
* خط منکسر (شکسته): کار های در هم – فقر اقتصادی – بی پولی

 

طالع بینی قهوه متولدین مرداد
در فال قهوه شما دیده شد:
* بطری: به فکر سلامتی خود باشید – جرو بحث نکنید.
* باز: آسایش – شادی – بشارت دادن – رسیدن به مراد و یافتن مال.
* صورت انسان: فال خوب – ازدواج
* ساعت: نشان قلب است، معنای احساسات و عواطف انسانی را میدهد.
* دستبند: برای زنان دلیل بر شوهر و برای مردان دلیل بر سختی و تنگدستی است.
* فنجان: در اثر کار و کوشش، نتیجه مطلوب بدست آوردن – هدیه و پاداش گرفتن.
* تاج: یک میراث و یا موفقیتی بزرگ است – در یک دعوا فاتح شدن

 

طالع بینی قهوه متولدین شهریور
در فال قهوه شما دیده شد:
* پارو: زحمت کشیدن و دریافت مزد زحمات
* قوری: خادم و خدمتگذار – برای رفع مشکلات رفع مشکلات و زحمات احتیاج مبرمی به خدمتکار دارید – حادثه ای شگفت آور – زندگی خانوادگی خوشحال و خوشبخت
* پیمانه: نظم و نظام در کارها داشتن، راستی و درستی با مردم است. مخصوصا در معامله انصاف را رعایت میکنید.
* انار: اگر مرد مجرد هستید، صاحب زنی خوش سیما خواهید شد، در غیر اینصورت فرزندی خوش چهره در طالع شماست.
* چتر نجات: برای موفقیت خود مجبورید از خطر بگریزید و مصون بمانید.
* مورچه: نشانگر داشتن پشتکار و دوراندیشی – با حوصله به کارتان ادامه بدهید موفق میشوید – باغیرت بودن – دریافت مزد زحمات
* داس: با رنج و زحمت، مالی یا نعمتی را بدست آوردن – درو کردن.

 

طالع بینی قهوه متولدین مهر
در فال قهوه شما دیده شد:
* نهنگ: خیر و روزی – مسئله بزرگ قابل حل
* بار و اندوخته: پس انداز
* پنجره باز: یك گرفتاری، اما با عاقبت خوش
* کتاب: گشایش در کارها – دوست صمیمی و وفادار و دانشمند هرگز اورا ترک نکنید. – تحصیل – تفکر
* انسان در حال سجده: شکرانه اجابت دعا – دعا برای برآورده شدن حاجتی
* آب: سرچشمه روشنی و آبادانی است و گشایش و توانائی در مشکلات.
* نعل: نشانگر محاصره دوستان به ظاهر دوست می باشد، راه نجات برایتان باز است – گاهی به معنی سفر است

 

طالع بینی قهوه متولدین آبان
در فال قهوه شما دیده شد:
* لامپ: به سوی روشنی و خوشبختی گام بر میدارید – در ازدواج خوشبخت خواهید شد.
* صدف: دیدار با دوستان دور دست – شرکت در جشن عروسی – شادی زیاد
* دست در دست بودن یک زن و مرد: ازدواج – مشارکت
* عصا: دیدار خوش – ملاقات با اقوام و دوستان – شنیدن خبر خوش از خویشاوندان – تکیه گاه – یاور – متکی به چیزی بودن
* پرچم: ممکن است مشکلاتی در راه باشد. از صحنه خارج نشوید تا به نتیجه برسید.
* آفتاب: سمبل دانش، هوشیاری و دلالت بر کامل بودن عقل و هوش میباشد.
* انگشتری: از صاحب مهر و نقش و نشان به شما ثروتی خواهد رسید.

 

طالع بینی قهوه متولدین آذر
در فال قهوه شما دیده شد:
* خرگوش: زود رنج – در برابر حادثه سریع خود را میبازید – در واقع شانس خوبی است برای رسیدن به اهداف.
* گندم: روزی حلال و سخاوتمندانه، که با رنج و زحمت بدست آمده است.
* لامپ: به سوی روشنی و خوشبختی گام بر میدارید – در ازدواج خوشبخت خواهید شد.
* سگ: دوستانی مهربان و وفادار – دریافت خبری خوب
* کوه: از بین رفتن موانع سخت و یا تحقق یافتن آرزوها
* انگور: بیش از حد انتظار به شما خیر و نعمت میرسد، اصراف نکنید.
* اردک: سود فراوان بدست آوردن از راه تلاش و کوشش در مدت زمانی کوتاه.

 

طالع بینی قهوه متولدین دی
در فال قهوه شما دیده شد:
* صخره: خیر و روزی – مسئله بزرگ قابل حل
* شاخ: موفقیت مالی – دست پیدا کردن به مال و نعمت فراوان
* چتر نجات: برای موفقیت خود مجبورید از خطر بگریزید و مصون بمانید.
* شتر: ثروت ماندگار – خیر و برکت – روزی فراوان
* چمدان: به مسافرت و گرفتن تصمیمی مهم اشاره می کند.
* فشنگ: مواظب اعمال و رفتار خود باشید – یکدندگی نکنید – صبور باشید.
* اتومبیل: دلیل بر آن باشد که سفری دور و دراز در پیش دارید.

 

طالع بینی قهوه متولدین بهمن
در فال قهوه شما دیده شد:
* انگشتری: از صاحب مهر و نقش و نشان به شما ثروتی خواهد رسید.
* پیمانه: نظم و نظام در کارها داشتن، راستی و درستی با مردم است. مخصوصا در معامله انصاف را رعایت میکنید.
* چمدان: به مسافرت و گرفتن تصمیمی مهم اشاره می کند.
* چکش: موفقیت در مشکلات – در مشکلات زندگی پیروز و موفق می شوید نگران نباشید.
* بالن: توطئه از جانب افرادی – عشق نامناسب
* قلب: روابط عاطفی
* روباه: فردی حیله گر و فریبنده، نابکار و دروغگو، مواظب باشید.

 

طالع بینی قهوه متولدین اسفند
در فال قهوه شما دیده شد:
* فیل: سمبل بزرگی، قدرت و منزلت – دوست دانشمند، با آنها هم صحبت شوید – قدرت و موفقیت
* جعبه: داشتن همسری همدم و معاشر که کمتر ناسازگاری میکند.
* ابرو: نیت پاک، آراستگی و دینداری در شما به حد کمال میباشد.
* V (انگلیسی): پیروزی و موفقیت
* هواپیما: مسافرت طولانی و دلپذیری خواهید داشت – نشانگر راه سریعی است به هدف – سفری ناگهانی – رو به راه شدن کارها – راه دور – خبر از مسافر
* کلاه: رسیدن به جاه و مقام – با پشتکار به مقام رسیدن – از حیله دوستان خود را پنهان کنید – خبر دهنده موفقیت است – نشان دهنده موفقیت همراه با ریسک می باشد.
* گل: شادی بزرگ – دوستی واقعی – جوان حساس و خجالتی – خوشحالی بزرگ – دوستان شفیق – دختر یا پسر مطلوب

 

Prediction and astrology with coffee horoscope, sheet / love horoscope week 3 September

فال و طالع بینی احساسی و عاشقانه با کارت های پاسور برای هفته سوم شهریور ماه

آخرین فصل گرمای تابستان

فال عشق متولدین فروردین
❤️ ۵ دل ❤️

نوازش عاشقانه و در آغوش گرفتن یکدیگر.

 

فال عشق متولدین اردیبهشت
♣️ شاه خاج ♣️
انتقام گرفتن از کسی/ تلافی نمودن عمل، رفتار یا صحبت ناشایست کسی که باعث آزردگی‌خاطر و رنجش شما شده است.

 

فال عشق متولدین خرداد
♦️ ۹ خشت ♦️
اعلام تقاضای عاشقانه یا تقاضای Marriage ازدواج از جانب جنس مختلف.

 

فال عشق متولدین تیر
♠️ ۲ پیک ♠️
رسوایی به وجود خواهد آمد./ ممکن است فریب بخورید./ تغییراتی خواهید داشت که چندان مطلوب نیست./ از سخن‌چینی دیگران آزرده خواهید شد./ ممکن است جدایی در پیش داشته باشید.

 

فال عشق متولدین مرداد
♣️ سرباز خاج ♣️
رسیدن به heart wish آرزوی قلبی / رسیدن به اهداف مورد نظر یا دستیابی به یک هدف خاص/ خواسته‌ای دارید که حتماً اجابت خواهد شد.

 

فال عشق متولدین شهریور

♣️ ۸ خاج ♣️
فرد یا افرادی اعم از دوستان یا بستگان به عنوان میهمان به منزل شما می‌آیند./ دیدار با دوستان یا آشنایان.

 

فال عشق متولدین مهر
♦️ ۷ خشت ♦️
خیلی زود به مراد قلبی خود دست می‌یابید و در ارتباط با آن اخبار مسرت‌بخشی به شما می‌رسد.

 

فال عشق متولدین آبان
♠️ ۱۰ پیک ♠️
عصبی شدن/ استرس/ مشاجره همراه با استرس را از سر گذراندن/ کم طاقت شدن/ کم تحمل شدن به علت مشکلات روحی ، خانوادگی ،شغلی یا اجتماعی.

 

فال عشق متولدین آذر
❤️ سرباز دل ❤️
از شخصی که شما را دوست دارد و شما نیز به او علاقه‌مندید یک پیام یا تماس تلفنی دریافت خواهید کرد.

 

فال عشق متولدین دی
♣️ ۶ خاج ♣️
تغییرات مثبت و سازنده‌ای که یکباره و ناگهانی در زندگی شما پیش می‌آید و باعث دگرگونی اوضاع، شرایط و موفقیت‌های زندگی شما می‌گردد./ اوضاع زندگی شما از جهات مختلف به سمت بهبودی و بهتر شدن پیش خواهد رفت.

 

فال عشق متولدین بهمن
♦️ تک خشت ♦️
دریافت پیام، بسته یا هدیه‌ای از سوی کسی که فکرش را هم نمی‌کنید‌

 

فال عشق متولدین اسفند
🔮 اسفند
♦️ شاه خشت ♦️
داشتن رابطه‌ای عاشقانه و رمانتیک/ در آغوش گرفتن معشوق.

 

Prediction and astrology with coffee horoscope, sheet / love horoscope week 3 Septemberبرچسبها: ،

جدیدترین مطالب

دیگر مطالب امروز

 چهره های ایرانی و خارجی پایگاه ناز وب

مطالب داغ چند روز گذشته