فال هفتگی عشق+ طالع بینی قهوه هفته 4 شهریور

فال هفتگی عشق+ طالع بینی قهوه هفته 4 شهریور

فرازی به آینده؛ پرطرفدارترین بخش سرگرمی و انرژی بخش مجله تفریحی ناز وب

 

فال ورق، پاسور یا احساسی باکارت های چیده شده به نیت متولدین هر ماه

❅✾❅ 🌷 فروردین 🌧 ❅✾❅
این هفته در مورد فردی زياد فكر خواهی کرد.
─═इई 🍃🌸🍃ईइ═─

 

❅✾❅ 🌻 اردیبهشت 🌦 ❅✾❅
اگر بتوانی افكار و احساساتت را كنترل کنی، نتیجه‌ای فوق العاده در انتظارت خواهد بود.

─═इई 🍃🌸🍃ईइ═─

❅✾❅ 💐خرداد ☀️ ❅✾❅
در این هفته اتفاقات خوبی در انتظارت است. فقط کمی جسارت داشته باش و كاری کن كه روزگار هجران دوباره به وصل تبدیل شود.

─═इई 🍃🌸🍃ईइ═─

❅✾❅ 🌹 تیر ⛅️ ❅✾❅
یکی از دوستانتان خواسته یا ناخواسته به استحکام رابطه شما کمک می‌کند.

─═इई 🍃🌸🍃ईइ═─

❅✾❅ 🥀 مرداد 🌤 ❅✾❅
در این هفته تكليفت کاملاً روشن می‌شود و از بلاتکلیفی خارج می‌شوی و این همان چیزی است که برایت چند وقتی است دغدغه بوده است.

─═इई 🍃🌸🍃ईइ═─

❅✾❅ 🌼 شهریور ☀️ ❅✾❅
فرصتی تازه‌ای به وجود می‌آید كه می‌توانی خطای گذشته را جبران كنی.

 

❅✾❅ 🌷 مهر 🌧 ❅✾❅
شما از نظر احساسی در آرامش کامل به سر خواهید برد.

─═इई 🍃🌸🍃ईइ═─

❅✾❅ 🌻 آبان 🌦 ❅✾❅
از نظر عاطفی (عشق و محبت)، احساس خوشبختی زیادی خواهی داشت.

 

❅✾❅ 💐 آذر ☀️ ❅✾❅
─═इई 🍃🌸🍃ईइ═─
تا از احساست مطمئن نشده‌ای، بهتر است فعلاً رازت را آشکار نکنی و با هیچ‌کس در مورد احساساتت صحبت نكنی.

❅✾❅ 🌹 دی ⛅️ ❅✾❅

─═इई 🍃🌸🍃ईइ═─
در این فهته با کسی برخورد خواهی داشت كه تو را درک می‌کند و با او دردودل کرده و سبک خواهی شد.

 

❅✾❅ 🥀 بهمن 🌤 ❅✾❅
با کسی دیدار خواهید داشت که مدت ها از او بی خبر بوده‌اید و این دیدار باعث می‌شود که یکسری خاطرات گذشته برایتان تداعی شود.

─═इई 🍃🌸🍃ईइ═─

❅✾❅ 🌼 اسفند ☀️ ❅✾❅
در این هفته فرصت مناسبی برای ابراز عشق به عشقتان است و هفته ای فوق‌العاده‌ای برای شما خواهد شد.

 

فال و طالع بینی قهوه با 3 نشان داخل کاپ

بخش سرگرمی و انرژی بخش مجله تفریحی ناز وب

💕🍃💕

فال قهوه ☕ فروردین
در فال قهوه شما دیده شد:
* جناغ: رسیدن به آرزوی دیرینه – پیدا کردن دوستان خوب و صمیمی – رسیدن به معشوق.
* اتومبیل: دلیل بر آن باشد که سفری دور و دراز در پیش دارید.
* گردن بند: عشق و نامزدی و شروع آن – خبرهای خوش

💕🍃💕

فال قهوه ☕ اردیبهشت
در فال قهوه شما دیده شد:
* جارو: خادم و خدمتکار – مرتفع شدن غم و اندوه – به انتها رسیدن مشقت ها – پشت سر گذاشتن بدی ها
* گردن بند پاره: قهر و جدائی – فاصله
* بینی: قدرت تشخیص – حس فعال

💕🍃💕

فال قهوه☕ خرداد
در فال قهوه شما دیده شد:
* چادر: حجاب و پوشش است – جای امن و امان مخصوصا برای مسافرت دسته جمعی.
* سد: موانع و دفاع در برابر هیجانات و مشکلات به وجود آمده
* چتر نجات: برای موفقیت خود مجبورید از خطر بگریزید و مصون بمانید.

💕🍃💕

فال قهوه☕ تیر
در فال قهوه شما دیده شد:
* سنجاب: جمع کردن مایحتاج برای روز مبادا – زرنگی
* خیمه: تامین مالی – افزایش مال و نعمت – نگران آینده نباشید.
* ستاره: مقام و منزلت – با علما و دانشمندان ملاقات میکنید. بردن در یک مسابقه – درخشش در جمع دوستان – دوست داشتنی بودن – به معنی شانس و خوشبختی است – به انتظار طولانی نیز تعبیر می شود.

💕🍃💕

فال قهوه☕ مرداد
در فال قهوه شما دیده شد:
* سپر: پناه دهنده از امور ناپسند – محافظت شده از جائی.
* قفل و کلید: پیدایش راه حل – ازدواج
* شمع: شادی و سرور به خانه شما روی می آورد – محقق شدن یك آرزو – دریافت كمكی از ماورا – قابلیت عمل كردن به یك قول – بر آورده شدن حاجت – نذر و نیاز

💕🍃💕

فال قهوه☕ شهریور
در فال قهوه شما دیده شد:
* سپر: پناه دهنده از امور ناپسند – محافظت شده از جائی.
* فندق: بدست آوردن ثروت و مال از فرد بخیل.
* سنجاب: جمع کردن مایحتاج برای روز مبادا – زرنگی

💕🍃💕

فال قهوه ☕ مهر
در فال قهوه شما دیده شد:
* میز: به معنی یک قرار داد و یا شرکت در یک مهمانی است.
* آفتابه: راستی و استواری و پایداری و عمر طولانی کردن و یا خدمتگزاری گروهی را کردن.
* خنجر: گرفتاری – کسالت – از دوستان ناباب بپرهیزید.

💕🍃💕

فال قهوه☕ آبان
در فال قهوه شما دیده شد:
* گوسفند: زندگی آرام و بی دغدغه – خوشبختی به شمار می آید و ناراحتیها برطرف می شود – به معنای نذر است.
* چمدان: به مسافرت و گرفتن تصمیمی مهم اشاره می کند.
* پنجره باز: یك گرفتاری، اما با عاقبت خوش

💕🍃💕

فال قهوه☕ آذر
در فال قهوه شما دیده شد:
* حلقه شکسته: ناامیدی، شکست خوردن یا بهم خوردن نامزدی یا خواستگاری.
* چادر: حجاب و پوشش است – جای امن و امان مخصوصا برای مسافرت دسته جمعی.
* ستاره: مقام و منزلت – با علما و دانشمندان ملاقات میکنید. بردن در یک مسابقه – درخشش در جمع دوستان – دوست داشتنی بودن – به معنی شانس و خوشبختی است – به انتظار طولانی نیز تعبیر می شود.

💕🍃💕

فال قهوه ☕ دی

در فال قهوه شما دیده شد:
* دو انسان چهره به چهره: گفتگو و سازگاری در پیش دارید
* خط منکسر (شکسته): کار های در هم – فقر اقتصادی – بی پولی
* بالن: توطئه از جانب افرادی – عشق نامناسب

💕🍃💕

فال قهوه ☕ بهمن
شما دیده شد:
* بار و اندوخته: پس انداز
* ظرف غذا: روزی و برکت – مهمانی
* تخت خواب: ازدواج – گاهی مواقع کسالت – به سفر بزرگی می روید و به جاه و مقامی خواهید رسید و بر دشمنان غالب می شوید.

💕🍃💕

فال قهوه ☕ اسفند
در فال قهوه شما دیده شد:
* انسان در حال سجده: شکرانه اجابت دعا – دعا برای برآورده شدن حاجتی
* .داس: با رنج و زحمت، مالی یا نعمتی را بدست آوردن – درو کردن
* قفل و کلید: پیدایش راه حل – ازدواج

 

💕🍃💕

Weekly Love Horoscope + Coffee Astrology Week 4 September


برچسبها: ،

 چهره های ایرانی و خارجی پایگاه ناز وب

مطالب داغ چند روز گذشته