دیدن مرغ و خروس در خواب چه تعبیری دارد؟

مجموعه : تعبیر خواب
دیدن مرغ و خروس در خواب چه تعبیری دارد؟

خواب حیوانات یکی از عامیانه ترین Common dreams خوابهای رایج بین افراد است به راستی چرا در بسیاری از مواقع افراد همانند یکدیگر خواب می بینن؟ آیا دلیل علمی دارد؟

بر اساس تحقیقات به عمل آمده  90 درصد افراد با توجه به رویدادهای روزانه که در بسیاری از مواقع مشکلات و روزمرگی ها شبیه به هم هستند

 نازوب، مهم ترین دلیل تشابه خواب و رویا می باشد و تنها افرادی که خوابهای خاص باتعبیرهای واقعی می بینند کسانی هستند که روح و ذهنشان آزادی بیشتری دارد!! یعنی چه؟ یعنی این که در طول روز غرق در مشکلات و مسائل روزانه نمی شوند و با ارتباط و تمرکزهایی که برای به کمال رسیدن انجام می دهند ذهنی بازتر و فراتر از بقیه ما انسان ها دارند!

 

دیدن مرغ و خروس در خواب چه تعبیری دارد؟

شاید بارها شده که خواب جوجه، مرغ و خروس را دیده اید و در تعبیر خوابتان مانده اید که آیا تعبیر این خواب خوب است یا بد؟ در این بخش از تعبیر خواب وب سایت نازوب تعبیر خواب مرغ و خروس و جوجه را برای شما عزیزان جمع آوری کرده ایم امیدواریم از خواندن این مطالب لذت ببرید.

تعبیر خواب مرغ و خروس حضرت رسول اکرم (ص)

حضرت رسول اکرم ( ص ) روایت می کنند که فرموده اند خروس دوست من است چرا که مرا به اقامه نماز می خواند و دعوت می کند. دیدن خروس در خواب خوب است و چنان چه در خواب به هر شکل و عنوانی خروس ببینید خبری خوش به شما می رسد که ممکن است هم مادی باشد و هم معنوی.

گم کردن و کشتن خروس در خواب خوب نیست و بیننده چنین خواب ی زیان می بیند و خسارت تحمل می کند ولی خوردن گوشت خروس خوب است. خروس سفید بهتر است از خروس رنگی چرا که از شادی و روشنی بخت خبر می دهد.

تعبیر خواب مرغ و خروس امام صادق (ع)

امام صادق (ع) می‌فرمایند: زنی زیبا , کنیزک , خدمتکار خانه

تعبیر خواب مرغ و خروس حضرت دانیال (ع)

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی مرغ خانگی مقابل تو تخم می‌کند از زنی کم ‌مرتبه و پست صاحب فرزندی خواهی شد.

تعبیر خواب مرغ و خروس یوسف نبی (ع)

یوسف نبی (ع) می فرماید : دیدن خروس زیادی نعمت است دیدن همه مرغان عزت و جلال است.

تعبیر خواب مرغ و خروس ابن سیرین

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر مرغ خانگی، خدمتکار و «کنیزک» می‌باشد،‌‌‌‌‌ ولی کرمانی می‌گوید: تعبیرش زنی زیبا و ثروتمند است. اگر ببینی مرغ‌های خانگی زیادی داری، یـعـنـی به سروری می‌رسی.

تعبیر خواب مرغ و خروس ابراهیم کرمانی

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی گوشت مرغ خانگی را می‌خوری، یـعـنـی از مال و اموال کنیزک و خدمتکار مصرف می‌کنی.
اگر ببینی مرغ خانگی در خانۀ تو تخم گذاشته است، یـعـنـی از زنی به تو سود و منفعت می‌رسد.

معبرین غربی گویند:

دیدن مرغ زنده در خواب نماد عدالت و داوری(Justice and judgment) است. اگر در خواب خود را در حال خوردن مرغ دیدید نشانه به وقوع پیوستن مشکلات مالی در مسائل پیش روی شماست. ظاهر شدن این گونه پرنده‌ها در خواب نیاز به تعادل، احیا و تفکر با دقت را در برابر نیروهای مخالف و تضعیف کننده نشان می‌دهد.

تعبیر خواب مرغ و جوجه

داشتن تعداد زیادی مرغ و خروس زنده در خواب به افزایش ثروت بیننده خواب تعبیر می شود. اگر خواب ببینید که مرغ های زیادی در خانه دارید و مرغ ها تخم گذاشته اند و جوجه های زیادی نیز در کنار مرغ ها در خانه زندگی می کنند، صاحبت ثروت زیادی می شوید که به مرور زمان، این ثروت مانند تخم مرغ که به جوجه تبدیل می شود، افزایش پیدا کرده و تبدیل به ثروت بیشتر و بزرگتری خواهد شد.

تعبیر خواب مرغ مرده

اگر خواب ببینید که در خانه مرغ زنده ای داشتید و اکنون آن مرغ مرده است، خدمتکار خانه دیگر برای شما خدمت نخواهد کرد و یا از خانه شما خواهد رفت. اگر خواب ببینید که مرغ مریضی در خانه دارید، با صدقه رفع بلا باید بکنید چون مرغ به خدمتکار خانه یا خانم خانه بر می گردد.

تعبیر خواب مرغ پرکنده

اگر خواب ببینید که مرغ زنده ای در خانه دارید که پرهای او ریخته است، از عزت و مقام خانم خانه کم می شود. اگر خواب ببینید که مرغ پرکنده به خانه آورده اید و آن مرغ زنده نیست، ثروتی بی زحمت به خانه شما خواهد آمد.

تعبیر خواب گوشت مرغ

گوشت مرغ به ثروت تعبیر می شود. اگر خواب ببینید که گوشت مرغ خریده اید و به خانه آورده اید، به ثروتی به آسانی دست می یابید که اندازه آن متناسب با مقدار گوشت مرغی است که خریده اید. اگر در خواب ببینید که گوشت خروس می خورید، از مردی شجاع و نام آور متمتع می شوید و از او نعمت می یابید.

تعبیر خواب مرغ سر بریده

دیدن مرغ سر بریده به معنای خانم خانه یا مستخدمی است که از زحمت او کم شده، یا قرض او ادا شده و یا از بیماری شفا یافته است. مرغ نعمت و برکت است و اگر ببینید که مرغ سربریده خریده اید، مانند گوشت مرغ، تعبیر آن این است که به ثروت و رفاه می رسید.

تعبیر خواب کشتن مرغ خانگی

بریدن سردر خواب، به معنای شفای از بیماری و معافیت از زحمت و خدمت تعبیر شده است. از آنجاییکه تعبیر مرغ در خواب به خانم خانه یا خدمتکار خانه بر می گردد، اگر خواب ببینید که سر مرغی را بریده اید، خدمتکار خانه اگر بیمار است، شفا می یابد، اگر مقروض است، قرض او ادا می شود، اگر بی ایمان است، به راه راست هدایت می شود و یا اینکه خدمتکار خانه را اخراج می کنید، یا خانم خانه را از خدمت کردن معاف می کنید.

تعبیر خواب مرغ سیاه

اگر خواب ببینید که مرغ سیاهی را خریده اید، با زنی با عزت و با وقار ازدواج خواهید کرد. اگر بیننده خواب زن باشد، و خواب ببیند که مرغ سیاهی را خریده است، شخصی با عزت و با وقار به او خدمت خواهد کرد. اگر خواب ببینید که مرغ سفید رنگی در خانه داشتید که رنگ آن به ناگاه سیاه شده، از خدمتکار خانه یا خانم خانه کدورتی به دل خواهید گرفت که به جدایی منجر خواهد شد.

تعبیر خواب مرغ سفید

دیدن مرغ سفید نشانه خوبی است. این خواب نماد مراسم عروسی است و ممکن است به زودی به یکی از این مراسم ها دعوت شوید.
به گفته بعض معبران مرغ سفید نشانه برکت(Blessing) و رونق اقتصادی است.

تعبیر خواب لانه مرغ

 تعبیر خواب لانه مرغ خوب است. مخصوصا برای کسانی که تازه ازدواج کرده اند این خواب به معنی پایان دادن به تمام سختی ها و مشکلات در روابط خواهد بود.
 اگر در دورانی به سر می برید که به خاطر مشکلات خانوادگی از همسرتان جدا شدید و این خواب را دیدید، به زودی با همسرتان آشتی خواهید کرد.

تعبیر خواب غذا دادن به مرغ

 تعبیر خواب غذا دادن به مرغ، رسیدن به اهداف و آرزوهای شماست. به گفته بعضی از معبران این خواب نشانه هدیه دادن به کسی و یا آشنایی با دوستان جدید است

تعبیر خواب حمله مرغ

 اگر در خواب دیدید که مرغ به کسی حمله کرد تعبیر خوبی دارد.
 ممکن است این خواب هشداری باشد که باید بیشتر مراقب خود باشید.

تعبیر خواب آزادی مرغ از قفس

تعبیر خواب رها کردن مرغ از قفس نشانه خوبی است. این خواب نشان دهنده موفقیت در زندگی و کار شما خواهد بود.

تعبیر خواب مرغ در مزرعه

 تعبیر خواب دیدن مرغ در مزرعه نشانه خوبی نیست. احتمالا با یکی از دوستانتان به مشکل بر بخورید و این مشکل زمینه ساز مشکلات بعدی باشد.

تعبیر خواب پرواز کردن مرغ

تعبیر خواب پرواز کردن مرغ نشانه آزادی است.

تعبیر خواب مرغ در قفس

 تعبیر دیدن مرغ در قفس به معنی مشکلات مالی در آینده ای نزدیک است. ممکن است به دلیل مشکلات مالی افسرده شده باشید. شاید این موضوع به دلیل ترس از محیط اجتماعی است. بهتر است در اجتماع حضور پیدا کنید تا بتوانید این مشکلات را حل کنید.

?What does it mean to see a chicken and a rooster in a dream

جدیدترین مطالب

دیگر مطالب امروز

 چهره های ایرانی و خارجی پایگاه ناز وب

مطالب داغ چند روز گذشته