تعبیر ریختن موی سر در خواب به چه معنی است؟

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر ریختن موی سر در خواب به چه معنی است؟

تعبیر ریختن موی سر در خواب به چه معنی است؟

 

ریختن موی سر همانطور که نگرانی و فکرش مارا در واقعیت ول نمیکند ممکن است در خواب هم ببینیم که موی سر خودمان یا دیگران ریخته است و به این فکر بیوفتیم که چه تغبیری ممکن است داشته باشد. در این بخش به تعبیر خواب ریختن موی سر Dream interpretation of shedding hair میپردازیم.

تعبیر خواب ریزش مو Hair loss dream interpretation

 

تعبیر ریختن موی سر در خواب به چه معنی است؟

 

معبرین غربی گویند:
• دیدن ریزش مو در خواب به شما این هشدار را می‌دهد که مراقب خود باشید و به دیگران تکیه نکنید.

• با دیدن خواب ریزش مو بایستی کارهای خود را با استفاده از توانایی‌های خود انجام داده و از کمک گرفتن دیگران برای حل مشکلات خود بپرهیزید.

• دیدن ریزش موهای خود در خواب بیانگر این است که شما بر کارهای خود کنترل ندارید. شما نمی‌دانید که چگونه در موقعیت‌های مختلف رفتار کنید و بر احساسات خود نیز تسلط ندارید.

• اگر در خواب دیدید که موهای شما ریزش می‌کند بیانگر این است که شما نگران افکار خود(افزایش سن و از دست دادن جوانی)هستید.

• از دست دادن و یا ریزش موها در خواب بیشتر فقدان توانایی و قدرت را در زندگی واقعی بیننده خواب نشان می‌دهد. همچنین این خواب نیز می‌تواند ناشی از تفکر و ترس درباره پیر شدن و عدم زیبایی نیز باشد.

لوک اویتنهاو: ریزش مو: ناراحتی

تعبیر خواب ریزش مو: تفسیر اول

 

• خواب ریزش مو یا کچل شدن نشانه کاهش اعتماد به نفس، عدم خودباوری Lack of self-confidence، یا احساس ضعیف بودن یا از دست دادن قدرت است. احساس ناامیدی، پریشانی و نگرانی تعبیرات خواب ریزش مو هستند.

• اگر فردی خواب ببیند که موهایش به صورت دسته‌ دسته یا تکه تکه می‌‌ریزند، و در خواب یا پس از بیدار شدن شوکه شده است، تعبیر این است که آبرو و اعتبار فرد در خطر است.

• از طرف دیگر، خواب ریزش مو می‌تواند نشانه ترس از شرمندگی یا خجالت دائمی باشد. نشانه ای بر اینکه تحمل شرمندگی برای شما دشوار است، یا زمانی که خجالت زده می‌شوید اوقات سختی را پشت سر می‌گذارید.

مثال ۱: یک زن در خواب می‌بیند که موهایش به صورت دسته دسته میریزد. در زندگی حقیقی او از شنیدن طعنه‌های همسر خود بسیار ناراحت است و می‌داند که شوهرش عمدا به او کنایه می‌زند.

مثال ۲: یک مرد در خواب ساهد ریزش موهای خود است. در زندگی حقیقی به خاطر شکست در یک معامله کاری به عنوان یک فرد بازنده و بی عرضه شناخته می‌شود، و از دیده شدن در فامیل یا انظار عمومی خجالت زده است.

نکته: تعبیر ریزش دسته دسته موها می‌تواند به خودبینی و تغییر مربوط باشد. شاید در حال انجام کارهایی هستید که فکر می‌کنید در آن خبره اید، اما از آنجایی که سایرین زندگی شما را زیر نظر دارند، با انتقادات اطرافیان رو به رو می‌شوید، ولی به نظرات آن‌ها اهمیت نمی‌دهید، چراکه مطمئن هستید این تغییرات برای شما سودمند است.

آنلی بیتون می‌گوید:
• اگر زنی خواب ببیند موهایش می ریزد و کچل می شود، تعبیرش آن است که برای امرار معاش باید تلاش کند زیرا بخت و اقبال به او پشت می کند.

کارل یونگ، پروفسور سوئیسی میگوید:
• تعبیر خواب دیدن اینکه شما موهاتان میریزد( ریختن موی سر )بیانگر این است که شما نگران این گفته هستید که پیرتر شوید و جاذبه و مردانگی تان را از دست دهید.

• اگر کسی در خواب ببیند که موهای دیگری در حال ریزش است نشانه داشتن دیدگاه مهمی در رابطه با آن شخص است.

?What does it mean to lose hair in a dream

 چهره های ایرانی و خارجی پایگاه ناز وب

مطالب داغ چند روز گذشته