دانلود آهنگ عاشقانه و رمانتیک خاص، شاپرک از فرزاد فرخ

دانلود آهنگ عاشقانه و رمانتیک خاص، شاپرک از فرزاد فرخ

تو فقط باش که در هوایت نفس بکشم عشق خوب من، عشق ناب من، عشق دیرینه ی من، نففففسسسسسمممم

 

دانلود آهنگ عاشقانه و رمانتیک خاص، شاپرک از فرزاد فرخ

 

تا تو را دیدم و آنی دلم را به دلت باختم
چه رویاهایی که با نگاهت در سرم ساختم

What dreams I made in my head with your eyes

من کویری خشک و سوزان تو باران شدی در قلبمو جان دادی
خوشحالم ای پری رو مرا در خانه ی قلبت جا دادی
شاپرک جان جان به قربانت کنم ای خوب خوبان
مرا به صرف عشق تو کردی مهمان
بیا که رنگ چشمت مرا دیوانه کرد از تو چه پنهان
شاپرک جان جان به قربانت کنم ای خوب خوبان
مرا به صرف عشق تو کردی مهمان
بیا که رنگ چشمت مرا دیوانه کرد از تو چه پنهان

Shapark Jan Jan, let me sacrifice to you, good morning

آره این بود ماجرا دل بردی بی چون و چرا
به لکنت افتادم من تا دیدم تو را
زل زدی در چشم من عشق رسید از تو به من
پیله کردی دور قلبم مجنون کردی مرا
شاپرک جان جان به قربانت کنم ای خوب خوبان
مرا به صرف عشق تو کردی مهمان

You made me a guest for your love

بیا که رنگ چشمت مرا دیوانه کرد از تو چه پنهان
شاپرک جان جان به قربانت کنم ای خوب خوبان
مرا به صرف عشق تو کردی مهمان
بیا که رنگ چشمت مرا دیوانه کرد از تو چه پنهانبرچسبها: ،

 چهره های ایرانی و خارجی پایگاه ناز وب

مطالب داغ چند روز گذشته