ماه رمضان نازوب

ماه رمضان نازوب

فال هفتگی عاشقانه و قهوه هفته چهارم دی ماه 91

فال هفتگی عاشقانه و قهوه هفته چهارم دی ماه 91

پرطرفدارترین بخش مجله نازوب با Romantic news خبرهای عاشقانه و دوست داشتنی و نشان های داخل کاپ قهوه. از تمامی لحظه هاتون لذت ببرید.

 

فال هفتگی احساسی و خبرهای خوش برای این هفته عشاق

❅✾❅ 🌷 فروردین 🌧 ❅✾❅
این هفته پیشنهادی مطرح می‌شود ، به آن فکر کنید و با اندکی تأمل پاسخ دهید.

 

❅✾❅ 🌻 اردیبهشت 🌦 ❅✾❅
حقایقی برایت آشكار خواهد شد كه قضاوت تو را كاملاً دگرگون می‌كند. حقایقی كه از چشم تو پنهان مانده بود و حالا می‌توانی آنها را همان طوری كه هست ببینی و متعجب شوی.

 

❅✾❅ 💐خرداد ☀️ ❅✾❅
این هفته باید كمی استراحت کنی و به احساساتت اجازه بدی تا به رابطه‌تان رنگ‌ورویی تازه بزنند.

 

❅✾❅ 🌹 تیر ⛅️ ❅✾❅
در این هفته بخشی از خيال‌پردازی‌هایت عملی می‌شود.

 

❅✾❅ 🥀 مرداد 🌤 ❅✾❅
این هفته اتفاقی فراموش‌نشدنی می‌افتد که مدتی طولانی یادآوری‌اش خوشحالت می‌کند.

 

❅✾❅ 🌼 شهریور ☀️ ❅✾❅

کسی را که فکرش نمی‌کنی به زندگی عاطفی ات اضافه می‌شود.

 

❅✾❅ 🌷 مهر 🌧 ❅✾❅
در این هفته شانس با تو خواهد بود اما در هر حال بايد هوشيار و مراقب موقعيت‌های خود باشی.

 

❅✾❅ 🌻 آبان 🌦 ❅✾❅
پس از يك دوره ناراحتی و تنهايی، اكنون وارد مرحله تازه‌ای از زندگی شده‌ای. با شخصی آشنا می‌شوی كه بعضی از روياهای شيرين تو را به واقعيت نزديك کرده و تو را شاد و خوشبخت می‌كند.

 

❅✾❅ 💐 آذر ☀️ ❅✾❅
در پی تفاهمی كه ايجاد می‌شود روزهای خوشی را تجربه خواهیدكرد. در سايه عشق و همدلی، می‌توان زندگی شيرينی را تجربه كرد. اين شيرينی را نبايد به هيچ قيمتی تلخ كرد.

 

❅✾❅ 🌹 دی ⛅️ ❅✾❅

از ريسك كردن نبايد ترسيد.اگر ترس از ریسک را کنار بگذاری به آن چیزی که ته دلت هست نزدیک خواهی‌شد.

 

❅✾❅ 🥀 بهمن 🌤 ❅✾❅
نا امیدی‌ای که نسبت به ادامه یک رابطه دارید، از فکر و دلت خارج می‌شود.

 

❅✾❅ 🌼 اسفند ☀️ ❅✾❅
این هفته نقطه آغاز شروعی خاص و فوق‌العاده است .

 

فال قهوه با سه نشان داخل فنجان برای آخرین هفته دیماه سال 91

 

☕ فروردین ماه
در فال قهوه شما دیده شد:
* انسان در حال سجده: شکرانه اجابت دعا – دعا برای برآورده شدن حاجتی
* قیچی: جدائی و دوری – بین اقوام و خویشاوندان جدائی انداختن و درواقع Family dispute اختلاف خانوادگی – به جدایی از معشوق و درگیری با دوستان اشاره دارد.
* آب فشان: موفقیت و شادی – در آینده نزدیک موفقیت و شادی نصیب شما خواهد شد.

 

☕ اردیبهشت ماه
در فال قهوه شما دیده شد:
* آب: سرچشمه روشنی و آبادانی است و گشایش و توانائی در مشکلات.
* نهنگ: خیر و روزی – مسئله بزرگ قابل حل
* دیگ: صاحب خانه – کدبانوی خانه – خدمتگذار به افراد نیازمند و تهیدست.

 

☕ خرداد ماه
در فال قهوه شما دیده شد:
* کلید: حل مشکلات – پیروزی بر دشمن قوی و نیرومند – موفقیت همه جانبه- گشایش بخت – راه حلی برای مشکلات
* فیل: سمبل بزرگی، قدرت و منزلت – دوست دانشمند، با آنها هم صحبت شوید – قدرت و موفقیت
* مورچه: نشانگر داشتن پشتکار و دوراندیشی – با حوصله به کارتان ادامه بدهید موفق میشوید – باغیرت بودن – دریافت مزد زحمات

 

☕ تیر ماه
در فال قهوه شما دیده شد:
* لب: نشانگر قرابت و خویشی است – از زخم زبان ها نهراسید – احترام و عزت پیدا می کنید.
* پر: تن پروری – زندگی در ناز و نعمت شما را تن پرور بار آورده است.
* نیزه: به مسافرت کوتاهی خواهید پرداخت – مسافرت دریائی.

 

☕ مرداد ماه
در فال قهوه شما دیده شد:
* کت: گرمی – عشق و محبت
* پاکت: دریافت خبری شاد – از راه دور خبر مسترت بخشی خواهید شنید.
* قوری: خادم و خدمتگذار – برای رفع مشکلات و زحمات احتیاج مبرمی به خدمتکار دارید – حادثه ای شگفت آور – زندگی خانوادگی خوشحال و خوشبخت

 

☕ شهریور ماه
در فال قهوه شما دیده شد:
* ماه: عشق و نامزدی – ازدواج – با همسری خوش سیما و صاحب مقام، ازدواج میکنید – گاهی ناراحتی روحی و روانی
* قایق: بالا رفتن از ناهمواری ها و رسیدن به معشوق – عشق و دوستی.
* آتش کوتاه: نزدیک شدن به مقامی والا – در کار بسته شما گشایش ایجاد می شود.

 

فال هفتگی عاشقانه و قهوه هفته چهارم دی ماه 91

 

☕ مهر ماه
در فال قهوه شما دیده شد:
* شلوغی: شرکت در یک اجتماع
* جناغ: رسیدن به آرزوی دیرینه – پیدا کردن دوستان خوب و صمیمی – رسیدن به معشوق.
* سیب: صاحب فرزند شدن – خیر و خوشی – خبر خوش – برکت – کامل و خوب بودن

 

☕ آبان ماه
در فال قهوه شما دیده شد:
* راه: به مسافرت و اعمال خوب در دراز مدت تعبیر می شود.
* جناغ: رسیدن به آرزوی دیرینه – پیدا کردن دوستان خوب و صمیمی – رسیدن به معشوق.
* گلابی: نجات پیدا کردن از مشکلات مالی – به فکر اندوخته باشید، سهل انگار نباشید.

 

☕ آذر ماه
در فال قهوه شما دیده شد:
* قفل و کلید: پیدایش راه حل – ازدواج
* درخت: فراوانی – پیروزی در بازی – گشاده دستی – شانس در بخت آزمایی
* اتاق: نشانه رحم و شفقت و مهربانی میباشد حتما غافل نشوید.

 

☕ دی ماه
در فال قهوه شما دیده شد:
* داس: با رنج و زحمت، مالی یا نعمتی را بدست آوردن – درو کردن.
* باز: آسایش – شادی – بشارت دادن – رسیدن به مراد و یافتن مال.
* آبشار: پیشرفت شما در کار و رسیدن به مقام و ترفیع حتمی است و از نظر اجتماعی قابل ستایش می باشد.

 

☕ بهمن ماه
در فال قهوه شما دیده شد:
* شمشیر: مبارزه با دشمن – سعی کنید مدارا کنید و خود را به خطر نیاندازید.
* گاو: فراوانی محصولات – نعمت فراوان بدست آوردن
* میمون: زیرکی – موزیگری – شیطنت – جستن از خطر

 

☕ اسفند ماه
در فال قهوه شما دیده شد:
* دهان: سخنان نیکو و سودمند شنیدن – دلالت بر خوشی زندگی است – گفتگو – بازگو شدن ناگفته ها
* کاسه: رزق و روزی – وضعی مالی رو به بهبود
* ظرف غذا: روزی و برکت – مهمانیبرچسبها: ،

مطالب داغ چند روز گذشته