ماه رمضان نازوب

ماه رمضان نازوب

تفسیر خط عشق کف دست! کف شناسی پنهان عشق

تفسیر خط عشق کف دست! کف شناسی پنهان عشق

طالع بینی چینی با تفسیر خط قلب یا همان خط عشق Interpretation of the heart line or the same love line کف دست می تواند در مورد روابط عاطفی و عاشقی شما رازهایی را بگوید با ما همرا باشید تا با این رمز و رازهای پنهان عشق آشنا شوید.

 

خط عشق کف دست

 

تفسیر خط عشق کف دست! کف شناسی پنهان عشق

 

به طور کلی اگر این خطوط بدون شکست و منحنی Unbroken lines and curves تا انگشت اشاره ادامه پیدا کنند نشان دهنده این است که شما زندگی عاشقانه و احساسی دارید.

اگر در انتهای این خطوط دو یا سه شاخه وجود داشته باشد می تواند خیلی بهتر باشد و نشان دهنده این باشد که شما انسانی مسئولیت پذیر، مهربان و در میان دوستانتان محبوب هستید.

 

طول خط عشق کف دست:

کوتاه:

اگر خط کف دست شما کوتاه باشد (اندازه انگشت کوچک)نشان دهنده این است که شما انسانی خودمحور و بی رحم می باشید و در آینده ممکن است که تنها شوید (شکل 1)

 

بسیار طولانی:

اگر خط کف دست شما طولانی باشد(مانند شکل که از یک لبه تا لبه ی بالایی ادامه دارد این نشان دهنده این است که شما خیلی فرد ساده ایی هستید.در کار شما می توانید فرد موفقی باشید شاید که در معرض سختی های زیادی باشید.در جنبه ی عشق وعاشقی شما چه اقا باشید چه خانم معمولا فرد عاشقی هستید و تغییرات زیادی را در زندگی خود تجربه کرده اید.و به شدت فرد احساسی هستید که هنگام اتفاق عاطفی بسیار شکسته وازرده خاطر میشوید.

 

از لبه پایینی تا وسط انگشت اشاره:

اگر خط کف دست شما در وسط انگشت اشاره قرار گرفته است،نشان دهنده ی فراوانی عشق،داشتن انتظارات بالا و رویاهای بزرگ می باشد.

 

از لبه پایینی تا زیر انگشت اشاره:

اگر خط کف دست شما در زیر انگشت اشاره قرار گرفته است،نشان دهنده ی عشق کامل و واقعی می باشد.

 

معنی خط عشق کف دست به صورت منحنی و صاف:

اگر خط کف دست شما منحنی به سمت بالا باشد نشان دهنده مهارت عالی کلامی در وجود شما می باشد.وقتی شما شخصی که خیلی دوسش دارید را می بینید، با مهارت کلامی خود آنرا عاشق خود می سازید.
اگر خط کف دست شما منحنی به سمت پایین باشد نشان دهنده یک شخصیت منفی و ضعیفی می باشدو شما هیچگاه جرات بیان احساسات خود را ندارید.
اگر خط کف دست شما منحنی به صاف باشد نشان دهنده آرامش و پایداری Represents calmness and stability شما در عشق می باشد.معمولا این گونه افراد بیشتر خجالتی هستند.

 

شاخه ایی:

اگر خط کف دست شما در انتها تقسیم شده باشد و منحنی آن به سمت پایین باشد نشان دهنده این است شما برای عشق خود همه چیزتان را فدا میکنید.

اگر خط کف دست شما در انتها تقسیم شده باشد و منحنی آن به سمت بالا و پایین باشد نشان دهنده این است که شما معمولا در عشق خود سختگیر هستید. در صورتیکه در انتها شاخه های زیادی وجود داشته باشد نشان دهنده این است که عشق شما عشق واقعی می باشد.

اگر بسیاری از شاخه رو به بالا تقسیم شوند نشان دهنده زندگی خوب و عاشقانه ایی می باشد.
اگر بسیاری از شاخه رو به پایین تقسیم شوند نشان دهنده این است که عشق شما پایداری زیادی ندارد و می تواند به راحتی شکست بخورد.

وجود دو یا سه شاخه به سمت بالا نشان دهنده فراوانی عشق در شما می باشد.
اگر شاخه ها دو قطبی باشند نشان دهنده اختلافات شدیدی در عشق می باشد.

 

خط عشق کف دست حفره دار:

وجود سوراخ ها در خط کف دست نشان دهنده وجود برخی دشواری ها در lovely life زندگی عاشقانه شما می باشد.در طول زندگی شما برخی افراد هستند که جلوی زندگی شمارا گرفته اند و زندگی عاشقانه شما ممکن است به اسانی بهم بریزد. اگر اینگونه مشکلی برای شما پیش بیاید می تواند نشان دهنده ضعف بینایی شما باشد.

چهره خوانی و تشخیص شخصیت افراد

 

تفسیر خط عشق کف دست! کف شناسی پنهان عشق

 

 

بررسی فرم و شکل صورت

صورت دراز و کشیده: افرادی که دارای چنین صورتی هستند عموما” دارای Patience صـبر و تحمل زیاد بوده و توانایی حل مشکلات در آنها بیشتر است ؛ جـذابـیـت و خوش ترکیب بودن افراد با چنین صورتی نشانگر این است که آنها معمولا کارهای خـود را نـیـمـه تمام رها نکرده و عادت به انجام امور بطور کامل دارند.

صورت گرد : این شکل دلالت بر امیدواری و زنده دلی و انرژی دارد و اینگونه افراد میتـوانند اتاقی دلگیر و ساکت A depressing and quiet room را به بمبی از خنده و شادی تبدیل کنند.

صورت پهن : اینگونه اشخاص بردبار و مهربان بوده و معمولا افراد روشنفکری میباشند.

صورت چهارگوش : اینگونه اشخاص طرفدار استقلال فردی و فردگرایی اند ، انها سخت کوشند و بـرای دسـتـیـابی بـه آرزوها تلاش میکنند ، زیرکی و فعال بودن از ویژگیهای این افراد محسوب میشود.

بررسی شکل پیشانی

پیشانی صاف : کسانیکه که دارای خطوط در پیشانی نیستـنـد افـرادی اندیشمند و همیشه در حال تفکر میباشند و در تصمیم گیریها سریع و منطقی عمل مینمایند.

پیشانی چروکیده : وجود خطوط در سطح پیشانی نشان میدهد که ایـن افراد به سرعت هیجان زده و احساساتی شده و سریع آشفته و پریشان حال میگردند.

بررسی فرم چشم ها

رمانها، داستانها و اشعار بسیار زیادی در مورد چشم و ارتباط آن با خصوصیات روحی و روانی انسان نوشته شده است ؛ چشمها هیچ گاه دروغ نمیگویند و بیانگر احساس درونی و واقعی ما میباشند.

اضطراب : اگر بین عنبیه و پـلک پـایینی هـر دو چشم مـقداری سفیدی وجود داشت، آن شخص انسانی مضطرب و نگران است.

تندخویی : اگر بالای عنبـیه بخشی سفید رنگ وجود داشت علاوه بر استرس نشان گر تندخویی و پرخاشگری در فرد است.

روان پریشی : چنـانچه دور تا دور عنبیه را سفیدی فرا گرفته باشد و چسم در وسط قرار گیرد نشانگر عدم تعادل و پایداری روحی و روانی فرد خواهد بود.

شادی : وجـود خـطوط کـوچـک در خـارج از چـشم ها حاکی از خنده رویی و شاد بودن فرد میباشد.

بررسی شکل ابروها

ابرو صاف : صافی و مستقیمی ابروها نشانگر اندیشه ، تفکر و ایده گرایی فرد میباشد.

ابرو کمانی : افرادی که دارای ابروهای خمیده و کمانی هسـتند از حـکایـت ها و داسـتـانـهـای واقعی لذت میبرند و افرادی مهربانند.

ابرو باریک : اینگونه افراد معمولا دارای اعتماد به نفس اندکی میباشند بخصوص اگر ابـروی آنها بجز باریکی، بالا و گرد نیز باشد.

ابرو پیوسته : پیوستگی ابروها نشانگر این است که فرد دائما” در حال تفکر و اندیشـه بـوده و ایده های جالبی در سر دارد.

بررسی پلک ها ، پشت چشم

پشت چشم یا پلک کوچک : اگر فاصـله بـین بالای پلک و مژه کم باشد بیانگر اسـتقلال فرد میباشد و اینکه آن فرد حتی ممکن است بصورت ارادی خودش را به دیگران نزدیک نکند.

پشت چشم یا پلک بلند : بلند بودن پلک دلالت بر وابستگی شدید فرد به دیگران و نزدیکان دارد.

 

بررسی فرم بینی

بینی کوچک : گفته میشود اشـخاصی که بـیـنی کـوچـک دارنـد ذاتـا” افـرادی ضعیف و اغلب غیرقابل اتکاء بوده و در تصمیم هایشان استوار و ثابت قدم نمیباشند.

بینی بزرگ : بزرگی بینی نشانه ابتکار و عزم و اراده میباشد و یک شـخصـیت استوار و قـوی Strong and strong personality که اثرش را در همه جا برجای خواهد گذاشت.

بینی تیز : تیز بودن نوک بینی نشانگر این است که فرد خود را مقید به رعـایـت آداب و رسـوم ندانسته و با اطرافیان براحتی برخورد میکند ؛ ایـنگونه افراد خـود را بـاور داشـتـه و بی باکانه و متهورانه خود را به دیگران نزدیک میکنند.

بینی عقابی : خودخواهی، دودلی و حساس بودن از جمله ویژگی های کسانی است که دارای چنین بینی میباشند.

بررسی فرم گوش ها

گوش کوچک : کوچکی گوش نشانه تزلزل و احساس نا امنـی در افـراد اسـت ، هر چند اینگونه افراد میدانند که چه میخواهند و معمولا” سخت کوش و کاری هستند.

گوش بزرگ و دراز : این قبیل افراد معمـولا انـعـطاف پـذیـر نـبـوده و به سـختی آرام و بی خیال میشوند.

گوش پرمو : افرادی که دارای گوشهایی پرمو هـستند مـعـمـولا وسـواسـی و نـکـته بین بوده و وقت زیادی را برای چیزهای بی اهمیت تلف میکنند.

 

بررسی فرم گونه ها

گونه برجسته : برجسـتـگی گـونه نشـانگر قـدرت، انـرژی و اعـتماد بنفس است و کسانی که دارای گـونه بـرجسته اند تمایل بیشتری برای پذیرفتن اشتباهات دیگران دارند.

گونه گود : علاوه بر جذابیت و زیبایی Charm and beauty دلیلی بر خوش مشربی و سازگاری فرد میباشد.

 

بررسی فرم چانه و فک

فک چهارگوش : افـراد با فـک چـهار گـوش انـسانهای تـسخیر ناپذیر و سرکش میباشند و توانایی تبدیل رویاهایشان به واقعیت را دارند.

چانه برآمده : اینگونه افراد، اشـخاصی خودستـا بوده و تصـور میکنند هیچ چیزی جز خود آنها اهمیت ندارد و جز خودشان حرف کس دیگری را قبول نداشته و خود را عقل کل میدانند.

 

بررسی فرم لب ها

لب قلوه ای : لب های قلوه ای علاوه بر زیباتر نمودن صورت نشانه بخشش و گشاده دستی میباشد و معمولا اینگونه افراد تمایل دارند در مورد خودشان صحبت و گفتگو کنند.

لب نازک : نازک بودن لب بیانگر خویشتن گرایی ذاتی در اشخاص است و این افراد به نسبت دیگران احساسات کمتری از خود نشان میدهند.

لب بالایی نازک و لب پایینی قلوه ای : نشانه این است که فردی متـقـاعد کنـنـده و مـجاب کننده میباشد.

 

شخصیت شناسی رنگ پوست دست

شخصیت شناسی از روی اندام و حالات بدن

روش آسان کف بینی واقعی

کف بینی و خط ازدواج (عکس)

 

What is the meaning of the love line in the palm of your hand


برچسبها:

مطالب داغ چند روز گذشته