خدا

تفسیر و تعبیر رویای پسته، فندق و بادام در خواب چیست؟

مجموعه : تعبیر خواب
تفسیر و تعبیر رویای پسته، فندق و بادام در خواب چیست؟

پسته و فندق و بادام Pistachios, hazelnuts and almonds همانطور خوشمزه و لذیذ هستند، گران هم شده اند به خصوص پسته که دیگر سر به فلک کشیده و کسی دیگر رنگش را ندیده است😂😂و باید خوابش را ببینیم.
در این بخش از نازوب تعبیر و تفسیر تعبیر خواب پسته و فندق و بادام را برای شما عزیزان جمع آوری کرده ایم با ما همراه باشید.

 

تفسیر و تعبیر رویای پسته، فندق و بادام در خواب چیست؟

دیدن فندق در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تفسیر و تعبیر رویای پسته، فندق و بادام در خواب چیست؟

 

• معبرین غربی در مورد فندق و گردو می‌گوید که پوست کندن فندق نعمت را از چنگ بخیل بیرون کشیدن است.

• اچ میلر می‌گوید: شكستن فندق در خواب، نشانه‏ انجام كارهاى زیاد است.

 

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

• فندق در خواب نعمتی است حلال و بسیار نیکو که نصیب شما می شود. اگر در خواب ببینید که فندق پوست می کنید و می خورید نعمتی حاصل می کنید که همان طور باید از زوائد بزدایید و بیالایید و بعد از آن بهره بگیرید.

• پوست فندق دشواری اندکی است که نعمتی را فرا گرفته. شکستن و زدودن پوست و بعد خوردن مغز فندق این معنا را می رساند که برای تحصیل نعمتی که مورد توجه شماست لازم است چیزهایی نامطلوب و خشن را از آن دور کنید.

• به هر حال دیدن و خوردن فندق در خواب نیکو است. مولف نفایس الفنون نیز در مورد فندق و گردو همین عقیده را دارد ک ه پوست کندن فندق نعمت را از چنگ بخیل بیرون کشیدن است

 

تعبیر خواب به روایت محمد ابن سیرین

• دیدن مغز فندق، دلیل مال است. اگر بیند که فندق بسیار داشت، دلیل است از بخیلی منفعت یابد.

 

تعبیر خواب به روایت آنلی بیتون

• دیدن فندق در خواب، دلالت بر زندگی صلح آمیز همراه با صفا و تفاهم دارد. و اقدام به کاری پرمخاطره اما سودآور.
• خوردن فندق در خواب، علامت آن است که معاشرت‌های نشاط آور خواهید داشت و دوستانی حقیقی خواهید یافت.

 

تعبیر خواب به روایت یوسف نبی

• دیدن جوز و پسته وبادام و فندق و میوهای دیگر با مرد سفید با گفتگوی بسیار و مناقشه در میان ایشان واقع شود

 

تعبیر خواب به روایت حضرت دانیال

• تعبیر درخت فندق، مرد «عربی» است که سنگدل می‌باشد و به لهو و خوش‌گذرانی Play and have fun علاقه‌مند است و خیر کمی دارد.

 

دیدن پسته در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تفسیر و تعبیر رویای پسته، فندق و بادام در خواب چیست؟

 

تعبیر خواب پسته به روایت محمد بن سیرین

• تعبیر پسته، مال و اموال می‌باشد.

• اگر ببینی مغز پسته داری، یـعـنـی به اندازه آن از انسان خسیسی مال و اموال به دست می‌آوری.

 

تعبیر خواب پسته به روایت دانیال نبی(ع)

• تعبیر درخت پسته، مردی است که ثروتمند و خسیس می‌باشد.

 

تعبیر خواب پسته به روایت یوسف نبی (ع)

• تعبیر خواب پسته با مرد درگیری و جر و بحث است.
• تعبیر خواب پسته برای زن مانند تعبیر خواب شنیدن صدای سگ، غیبت و بدگویی است.

 

تعبیر خواب پسته به روایت استاد مدنی

• اگر کسی خواب دیده باشد پسته ای را که روی آن پوست است را در دست دارد نشان میدهد که با افراد صدیق و بی ریا سر و کار خواهد داشت.

• چنان چه آن را از کسی یا مکانی بخرد تنوع و سرگرمی های زیاد و جدیدی را به دنبال خواهد داشت.

• اگر آن را دور بریزد و یا به هر طریقی اصراف کند، نشانگر کار و تلاش هایی است که بیهوده و بدون داشتن برنامه و هدف انجام می دهد.

• اگر آن را خورد و مزه ی تلخ یا بدی داشت به علامت غصه و نگرانی های A sign of grief and worries نسبتا طولانی ست.

• اگر داخل آن کرم بود و یا خراب شده بود بیان کننده ی جدا شدن از یک انسان عزیز و دوست داشتنی است.

• اگر ببیند از خوردن آن لذت می برد و یا طعم لذیذی دارد نشان دهنده ی این است که شخص به روابط بهتر و صمیمی تری با دیگران دست خواهد یافت.

• چنان چه آن را به تعداد خیلی زیاد و در یک جا ببیند از رسیدن به یک هدف بزرگ خبر می دهد.

 

تعبیر خواب پسته به روایت منوچهر مطیعی

• تعبیر خواب پسته فکر است.

• پسته در خواب اشتغال ذهني و فکري است که گاه مي تواند سرگرم کننده يا اميد بخش هم باشد.

• ديدن پسته در خواب به اين معني است که فکر مي کنيد.

• چنانچه ديديد ظرفي پسته مقابل خويش داريد خواب شما مي گويد که در روزهاي آينده ذهن و فکري مشغول خواهيد داشت و به چيز يا چيزهايي که پيش مي آيند فکر مي کنيد.

• اگر زن ها در خواب پسته ببينند غيبت مي کنند و پشت سر اين و آن حرف مي زنند.

• چنانچه ببينيد که کسي پسته به شما داد باعث آشفتگي خاطر شما مي شود و اگر دهنده پسته آشنا باشد موضوع خانوادگي است.

• پوست پسته بدون مغز در خواب غم است و نتيجه مايوس کننده يک کار به خصوص که انجام مي دهيد.

• اگر ظرفي پر از پوست پسته در خواب ديديد در کاري شکست مي خوريد ولي اگر مغز پسته ديديد توفيق خواهيد يافت و بدون زحمت زياد سودي قابل توجه عايدتان مي شود

• اگر مردي زن دار و متاهل ببيند که همسرش به او مغز پسته تعارف مي کند صاحب فرزند خوب رو و باهوش و فراستي مي شود.

• درخت پسته خانواده پرهياهو و شلوغ است.

• چنانچه مردي سالمند ببيند که در خانه اش درخت پسته روئيده و بار پسته تازه دارد همه افراد خانواده اشت يک جا جمع مي شوند و موردي پيش مي آيد که گرد هم مي آيند و زياد جر و بحث مي کنند.

• اگر دختر جواني ببيند که مغز پسته مي خورد عاشق مي شود و ازدواج مي کند اما ازدواج او بعد از حرف هاي زياد و گفتگوي طولاني انجام مي پذيرد.

• زنها اگر از يکديگر مغز پسته بگيرند حرف است و چيزهايي است که درباره هم مي گويند.

• به هر حال ديدن پسته در خواب فکر است و اشتغال ذهني و اگر در جائي ديديد که پسته را غم و غصه نوشته اند درست نيست و ثابت نشده است.

 

تعبیر خواب پسته به روایت شیخ طوسی

• اگر پسته را فرقی نمی کند با پوست باشد یا بدون پوست از دست معشوق خود بگیری بسیار نیکوست و نشان میدهد شادمانی های زیادی در رابطه ی شما به چشم خواهد خورد و به هر آنچه که میخواهید می رسید.

• اگر او مغز پسته را داخل دهان شما گذاشت بدست آمدن لذت و منفعت در مدت زمان کوتاه تعبیر می شود و بطور کلی دوام زیاد رابطه، داشتن زندگی شاد و خشوبخت، سلامتی یافتن و تجربه کردن روزهای نیکو و به یاد ماندنی از دیگر معانی همین رویا و با همین موضوع است.

 

تعبیر خواب پسته به روایت استاد طباطبایی

• خیلی از مردم در این مورد احساس نگرانی داشتند و تصور میکرده اند که اگر به مرده ای پسته بدهند دلالت بر خبر های بد و نحس است در جایی که چنین ادعایی اصلا صحت ندارد و فقط در بعضی موارد معانی ناخوشایند دارد.

• اگر پدر یا مادر مرده به شما پسته تعارف کند به این نشانه است که اوضاع مالیتان در چند سال اینده رو به بهبود خواهد رفت و پیشرفت های ریز و درشت زیادی در زندگیتان خواهید داشت.

• اگر از مادربزرگ یا پدربزرگ مرده گرفتی خبر از پیشامدهای غیر منتظره و یا هیجان انگیز Unexpected or exciting میدهد.

• اگر از دوست مرده پسته گرفتی نشانه ی ناآرامی عصبیست که بطور ناگهانی فروکش میکند.

• اگر از اقوامی مانند عموی دایی خاله عمه و یا فرزندان اینها گرفتی خوب است و سعادت و نیکبخیت را خبر میدهد و چنان از بیگانگان دریافت کنی بیانگر بازگشت به وضعیت های بحرانی، نامطلوب یا سخت است.

 

دیدن خواب بادام چه تعبیری دارد؟

 

تفسیر و تعبیر رویای پسته، فندق و بادام در خواب چیست؟

 

محمدبن سیرین گوید:

– تعبیر خواب بادام نعمت و روزی است که با جنگ و خصومت به چنگ می آید.

– اگر کسی در خواب ببیند که مقداری بادام به دست آورده، نشانه آنست که به اندازه آن، به او نعمت و روزی میرسد اما به دشواری.

– معبران می گویند تعبیر بادام در خواب نشانه علم و شفا از بیماری است.

 

جابر مغربی گوید:

– دیدن بادام در خواب نعمت و مال است.

 

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

– خواب بادام نشانه آنست که مال پنهانی حاصل گردد.

– خواب بادام نشانه آنست که (شخص بیمار ) از بیماری شفا یابد.

 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

– اگر در خواب ببینید که مقداری بادام پیش روی خود ریخته اید نشانه آنست که اندوخته ای به شما می رسد اما به دشواری یعنی آن چنان که باید بادام را بشکنید و مغزش را جدا کنید، به دست آوردن پول هم زحمت و تلاش دارد.

– همه معبران بادام را در خواب مال دانسته اند و نعمت و روزی Blessings and sustenance، اما فرق است که بادام را در خواب چطور ببینیم.

 

آنلی بیتون می‌گوید:

– دیدن بادام در خواب، نشانه آن است که پس از مدتی کوتاه ثروتمند خواهید شد.

– اگر بادامهایی نارس در خواب ببینید، دلالت بر آن دارد که پیش از تغییر موقعیت و وضعیت شما در زندگی، بسیار نومید خواهید شد.

 

کارل یونگ، پروفسور سوئیسی می گوید:

– دیدن یا خوردن بادام در خواب بیانگر موفقیت و غنی بودن است.

 

درکتاب سرزمین رویاها آمده است:

– تعبیر خواب بادام پیام آور غم است ، ولی برای مدتی کوتاه

 

دیدن خواب بادام با پوست

ابراهیم کرمانی گوید:

– اگر کسی در خواب ببیند که بادام با پوست داشت یا کسی به او داد، نشانه آنست که از مردمی بخیل چیزی را به سختی به دست آورد

 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

– دسته ای دیگر از معبران نوشته اند اگر بادام با پوست در خواب دیدید نشان آن است که از مردی بخیل و نظر تنگ و دنیا دار مالی به شما می رسد. همین ها نوشته اند اگر بادام با پوست در خواب داشتید مالی است که به شما می رسد و امکان به دست آوردن آن هست اما بستگی به همت و کوشش خودتان دارد.

 

جابرمغربی گوید:

– دیدن خواب بادام با پوست، نشانه آنست که مالی را با رنج و سختی بدست آورد.

 

دیدن خواب مغز بادام ( بادام بدون پوست )

خانم آتیانوس معبر یونانی می گوید:

– دیدن خواب مغز بادام، نشانه پول یا بهره و سودی است که از جانب فرزندتان به شما می رسد و اگر فرزندی در آن شرایط ندارید برادر یا خواهرتان برای شما مفید واقع می شوند.

 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

– دیدن مغز بادام تازه در خواب مالی است که زود و آسان به دست می آید ولی به ماندگاری آن، نمی توانید چندان اعتماد داشته باشید.

 

جابرمغربی گوید:

– اگر کسی در خواب بادام بدون پوست ( مغز بادام ) ببیند، نشانه آنست که مالی را به آسانی به دست آورد.

تعبیر خواب خوردن بادام

امام صادق علیه السلام میفرماید:

– تعبیر خواب خوردن بادام شفا است مشروط بر این که بیمار باشید.

 

لوک اویتنهاو می گوید:

– بادام خوردن در خواب نشانه آنست که حرص و طمع برای شما مشکل ساز میشود.

 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

– اگر بیماری که در حال معالجه است در خواب ببیند بادام می خورد نشانه شفا و صحت و نجات از رنج بیماری Salvation from the disease است و می تواند امیدوار باشد که به زودی بیماری او درمان خواهد شد و سلامت خویش را باز خواهد یافت.

 

درکتاب سرزمین رویاها آمده است:

– خواب خوردن بادام نشانه آنست که عمر شما طولانی است.

 

تعبیر خواب بادام تلخ

لوک اویتنهاو می گوید:

– دیدن بادام تلخ در خواب نشانه ضعف و ناتوانی است.

 

لیلا برایت می‌گوید:

– خوردن بادام تلخ در خواب ، بیانگر آن است که در مقابل وسوسه‌های اطرافیان مقاومت می‌کنید.

 

درکتاب سرزمین رویاها آمده است:

– تعبیر خواب بادام تلخ این است که وسوسه های فعلی شما کاهش مییابند.

 

دیدن بادام شیرین در خواب

لوک اویتنهاو می گوید:

– دیدن بادام شیرین در خواب نشانه آنست که شخصی از شما تعریف خواهد کرد.

 

لیلا برایت می‌گوید:

– اگر کسی در خواب ببیند که مشغول خوردن بادام‌های شیرین است ، به این معنا است که به خاطر انجام یک کار بخصوص، مورد تشویق دیگران قرار می‌گیرد.

تعبیر خواب خریدن بادام

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

– چنان چه در خواب دیدید که از فروشنده دوره گرد بادام خریدید یا کسی یک پاکت مغز بادام تازه به شما هدیه کرد قدر مسلم به زودی پولی به شما می رسد که بی دغدغه و راحت صاحب آن خواهید شد اما همان طور که مغز بادام درون پاکت را از محل خرید تا رسیدن به خانه دانه دانه به دهان می اندازید و می جوید و می خورید آن پول نیز زود تمام میشود.

 

درکتاب سرزمین رویاها آمده است:

– تعبیر خواب خریدن بادام این است که برمخالفتان پیروز می شوید.

دیدن درخت بادام در خواب

درکتاب سرزمین رویاها آمده است:

– دیدن درخت بادام در خواب نشانه ثروت است.

– تعبیر خواب درخت بادام پر از گل، نشانه آسایش و خوشبختی است.

– تعبیر خواب یک درخت بادام با بادامهای سبز نرسیده، گرفتاری و ناامیدی است.

– خواب یک درخت بادام پر از بادامهای رسیده نشانه خوشبختی است.

 

کارل یونگ، پروفسور سوئیسی می گوید:

– دیدن درخت بادام در خواب بیانگر شادی است. شما ازدواج شاد و موفقی را در آینده ای نزدیک دارید.

– تعبیر دیگر این است که این امر، سمبلی از انعطاف پذیری A symbol of flexibility شماست، که به راحتی می توانید بعد از شرایط سخت، دوباره به حالت اولیه برگردید.

 

پسته و بادام چه خواصی دارد

دانستنی های جالب پسته !

بادام با پوست بهتر است یا بدون پوست؟

خواص فندق، بادام هندی(کاشو) و کوهی(الوک) کاربرد زیبایی و درمانی

 

What is the interpretation of the dream of pistachios, hazelnuts and almonds in a dream

جدیدترین مطالب

دیگر مطالب امروز
بیوگرافی هنرمندان