a

فال هفتگی قهوه و عاشقانه هفته 1 اسفند ماه ته تقاری فصلها!

فال هفتگی قهوه و عاشقانه هفته 1 اسفند ماه ته تقاری فصلها!

فراسوی زمان با ادعیه های هفتگی Beyond time with weekly prayers مجله تفریحی نازوب،.از همراهی شما کاربران عزیز خرسندیم.

 

فال هفتگی تاروت با 5 نشان داخل کاپ قهوه

 

فال قهوه فروردین

* پا: سفری کوتاه در پیش خواهید داشت – پیشروی اهداف – استقامت – حرکت
* چتر نجات: برای موفقیت خود مجبورید از خطر بگریزید و مصون بمانید.
* سوسمار: دشمن نادان – قبل از اینکه خطری برایتان ایجاد کند دوری کنید.
* قارچ: مسافرت به دیار غربت یا به کشورهای دوردست.
* گل: شادی بزرگ – دوستی واقعی – جوان حساس و خجالتی – خوشحالی بزرگ – دوستان شفیق – دختر یا پسر مطلوب

 

فال قهوه اردیبهشت

* خانه: ایجاد یک زندگی و رو به راه بودن کارها – ازدواجی خوشحال کننده – زندگی خانوادگی خوش – تندرستی – سعادت
* نعل: نشانگر محاصره دوستان به ظاهر دوست می باشد، راه نجات برایتان باز است – گاهی به معنی سفر است
* خرس: دشمن بدطینت، احمق و تند خو – از این خصلتها دوری کنید – تکیه گاه – یاور- متکی به کسی یا چیزی
* مرغ: به مال و ثروتی دست پیدا میکند ولی مواظب باشید بیهوده آنرا از دست ندهید.
* آب فشان: موفقیت و شادی – در آینده نزدیک موفقیت و شادی نصیب شما خواهد شد.

 

فال قهوه خرداد

* پنجه: خطر در کمین است، با دشمنان مدارا کنید و خود را به خطر نیاندازید
* دیگ: صاحب خانه – کدبانوی خانه – خدمتگذار به افراد نیازمند و تهیدست.
* فرم تخم مرغی: بدست آوردن ثروت بسیار بزودی
* قلب: روابط عاطفی
* برج: دعوا – ترس – مقاومت – ناامیدی

 

فال قهوه تیر

* پرستو: خبر خوب – تحول – جهشی که باید در آن محتاط بود.
* اژدها: با بزرگان و صاحب منصبان و یا با افراد صاحب جاه و مقام ارتباط حاصل میکنید – دشمنی – خشم – کینه قدیمی – احتیاط – هشدار
* هواپیما: مسافرت طولانی و دلپذیری خواهید داشت – نشانگر راه سریعی است به هدف – سفری ناگهانی – رو به راه شدن کارها – راه دور – خبر از مسافر
* قفل: موانع – سد – برای رسیدن به مقصود، با سعی و کوشش باید از آنها بگذرید – گرفتاری
* سیب: صاحب فرزند شدن – خیر و خوشی – خبر خوش – برکت – کامل و خوب بودن

 

فال قهوه مرداد

* انسان در حال سجده: شکرانه اجابت دعا – دعا برای برآورده شدن حاجتی
* V (انگلیسی): پیروزی و موفقیت
* تبر: با مشکلات مقابله کنید تا شکست نخورید.
* مستطیل: در فکر خانواده بودن – گرفتاری خانواده – دعوا
* انسان در حال دعا کردن: دعای خیر والدین یا عزیزی – بر آورده شدن حاجت

 

فال قهوه شهریور

* کمان: فرزندی نیکو از خویشان و اطرافیان به دنیا می آید، فرزندی پسر – به دست آوردن موفقیت به سختی – به مشقت نیز تعبیر می شود.
* خط منحنی: دوستان نامناسب – خیانت – دسیسه
* پرچم: ممکن است مشکلاتی در راه باشد. از صحنه خارج نشوید تا به نتیجه برسید.
* خنجر: گرفتاری – کسالت – از دوستان ناباب بپرهیزید.
* جاده: به اهداف و مقاصدتان میرسید و حاجت تان بر آورده خواهد شد.

 

فال قهوه مهر

* تبر: با مشکلات مقابله کنید تا شکست نخورید.
* فنجان: در اثر کار و کوشش، نتیجه مطلوب بدست آوردن – هدیه و پاداش گرفتن.
* دامن: رنج و اندوه در برابر عشق – ناامیدی – در مقابل عشق پایداری به خرج بدهید تا موفق شوید.
* مگس: نشان مردم فرومایه است، از طرف آنها اذیت میشوید، با دور اندیشی رفع مزاحمت کنید.
* نامه: خبرهای خوش که مدتها انتظارش را می کشید به شما خواهد رسید.

 

فال قهوه آبان

* اره: نشانگر ترک معاشرت با اقوام نزدیک و کناره گیری از آنها وجود دارد.
* ابر: خداوند به شما علم و حکمت عطا می فرماید و مردم از علمتان بهره مند خواهند شد – ممکن است مشکلاتی در کارتان پیش بیاید
* کفش: برای مرد: زن کدبانو و زیبائی میگیرید – برای زن: قوت و نیرومندی می باشد، ارثیه – مهمانی – دریافت خبرهای تعجب انگیز – مهمان ناخوانده – خواستگار
* حلقه شکسته: ناامیدی، شکست خوردن یا بهم خوردن نامزدی یا خواستگاری.
* پل: عبور از یک دوره زندگی به دوره ای دیگر – موفقیت در زندگی – رفع غم و غصه ها – حل مسئله ای طولانی.

 

فال قهوه آذر

* لامپ: به سوی روشنی و خوشبختی گام بر میدارید – در ازدواج خوشبخت خواهید شد.
* زنبور عسل: مال و نعمت – خیر و برکت – ارث و میراث از راه صحیح.
* پرستو: خبر خوب – تحول – جهشی که باید در آن محتاط بود.
* آتش افروخته: نشانگر قوت و قدرت است – حاکم و سر پرست.
* عقرب: جدائی – هرج و مرج – حسادت – رنج و زحمت و تحمل خسارت.

 

فال قهوه دی

* پر: تن پروری – زندگی در ناز و نعمت شما را تن پرور بار آورده است.
* قو: سمبل وقار، دوستی، ایمان، – به یک زندگی آرام و بی دغدغه رسیدن – ازدواج با عشق – متانت در رفتار
* ماه: عشق و نامزدی – ازدواج – با همسری خوش سیما و صاحب مقام، ازدواج میکنید – گاهی ناراحتی روحی و روانی
* دانه تسبیح: عشق – صاحب بچه شدن – ظرافت
* مسواک: مال خود را در راه خویشان و بستگان، بخشش و احسان می کنید.

 

فال قهوه بهمن

* سگ: دوستانی مهربان و وفادار – دریافت خبری خوب
* نیزه: به مسافرت کوتاهی خواهید پرداخت – مسافرت دریائی.
* فنجان: در اثر کار و کوشش، نتیجه مطلوب بدست آوردن – هدیه و پاداش گرفتن.
* هواپیما: مسافرت طولانی و دلپذیری خواهید داشت – نشانگر راه سریعی است به هدف – سفری ناگهانی – رو به راه شدن کارها – راه دور – خبر از مسافر
* مثلث متساوی الاضلاع: موفقیت در امور اقتصادی – ارث بردن

 

فال قهوه اسفند

* چنگال: در کسب معاش موفق و نیرومند هستید و بر دشمنان غلبه می کنید مخصوصا بر دوستان ناباب.
* لامپ: به سوی روشنی و خوشبختی گام بر میدارید – You will be happy in marriage در ازدواج خوشبخت خواهید شد.
* قرص: شفا – بهبودی – بزودی از بیماری و مسمومیت شفا پیدا خواهید کرد – برطرف شدن مشکل
* گل: شادی بزرگ – دوستی واقعی – جوان حساس و خجالتی – خوشحالی بزرگ – دوستان شفیق – دختر یا پسر مطلوب
* کت: گرمی – عشق و محبت.

 

خبرهای عاشقانه این هفته برای متولدین هر ماه

 فروردین 🌧
فردا در این حوزه نقطه آغاز شروعی خاص و فوق‌العاده است .

اردیبهشت 🌦
فردا با کمک یکی از دوستان ريشه و عامل ناراحتی معشوقتان را می فهميد و خواهید توانست آن را از بین ببرید.

خرداد ☀️
کسی را که فکرش نمی‌کنی به زندگی عاطفی ات اضافه می‌شود.

 تیر ⛅️
از ريسك كردن نبايد ترسيد.اگر ترس از ریسک را کنار بگذاری به آن چیزی که ته دلت هست نزدیک خواهی‌شد.

 مرداد 🌤
گذشته را نمی‌توان دوباره زنده كرد. بايد خاطره آنها را نگه داشت و با مرور اين خاطرات، از آنها درس‌های لازم را فراگرفت. گذشته برای شما می‌‌تواند The beacon of the future چراغ راه آينده باشد.

 شهریور ☀️
پس از يك دوره ناراحتی و تنهايی، اكنون وارد مرحله تازه‌ای از زندگی شده‌ای. با شخصی آشنا می‌شوی كه بعضی از روياهای شيرين تو را به واقعيت نزديك کرده و تو را شاد و خوشبخت می‌كند.

 مهر 🌧
تو طبعی آتشين داری و زود تحت‌تأثير قرار می گيری. بايد احساسات خود را كنترل کرده و به دور از هر گونه تنش و اضطراب تصميم بگيری تا موفق شوی.

آبان 🌦
در پی تفاهمی كه ايجاد می‌شود روزهای خوشی را تجربه خواهیدكرد. در سايه عشق و همدلی، می‌توان زندگی شيرينی را تجربه كرد. اين شيرينی را نبايد به هيچ قيمتی تلخ كرد.

 آذر ☀️
فردا شانس با تو خواهد بود اما در هر حال بايد هوشيار و مراقب موقعيت‌های خود باشی.

 دی ⛅️
یک اتفاق ویژه باعث می‌شود که یکی از دل مشغولی‌های مزمنت از بین برود.

 بهمن 🌤
نا امیدی‌ای که نسبت به ادامه یک رابطه دارید، از فکر و دلت خارج می‌شود.

 اسفند ☀️
فردا اتفاقی فراموش‌نشدنی می‌افتد که مدتی طولانی یادآوری‌اش خوشحالت می‌کند.

 
فال هفتگی قهوه عاشقانه هفته 1 اسفند ماه
Coffee weekly and romantic horoscope for the week of March 1, the end of the seasons!


برچسبها: ،

جدیدترین مطالب

دیگر مطالب امروز
بیوگرافی هنرمندان